Pressmeddelanden 2016

RSS

Möjligt att sänka byggkostnader med hjälp av geotekniskt verktyg

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-07 13:59 CET

Statens geotekniska institut, SGI, har tagit fram ett GIS-verktyg för beräkning av byggkostnader. Verktyget är till för att beräkna och därigenom också kunna sänka kostnader för grundförstärkning av hus och konstbyggnader, schaktnings- och fyllningsarbeten. Det blir också möjligt att visa åtgärder för att sanera förorenade områden eller anpassa bebyggelsen till klimatförändringen.

Grön infrastruktur en möjlighet att klimatanpassa strandnära samhällen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-20 13:39 CEST

– Grön infrastruktur, som naturanpassade åtgärder, kan vara en möjlighet för att klimatanpassa strandnära samhällen och samtidigt bevara den biologiska mångfalden.

Utlysning till forskning inom förorenade områden

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-01 13:26 CEST

Omkring 15 000 av Sveriges mest förorenade områden ska vara sanerade till år 2050. För att nå det målet måste saneringstakten öka. Statens geotekniska institut (SGI) utlyser nu 8,5 miljoner kronor genom Tuffo, ett utvecklingsprogram för forskning och teknikutveckling inom förorenade områden.

Borrningar längs Säveån för att undersöka skredrisken

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-17 09:31 CEST

Statens geotekniska institut genomför under våren geotekniska fältundersökningar (borrningar) utmed Säveån. Provtagningar görs längs en tre mil lång sträcka i Göteborg samt Lerum och Partille kommuner. Undersökningarna är en del av myndighetens arbete med att kartlägga skredrisken längs prioriterade vattendrag i Sverige.

SGI mäter vid Ångermanälven - Hur påverkar grundvattennivåerna risken för skred?

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-18 09:00 CET

Pressinbjudan Hur påverkar förändrade grundvattennivåer risken för ras och skred vid Ångermanälven? Statens geotekniska institut, SGI, genomför nu mätningar i Sollefteå för att få svar på den frågan. Mätningarna ingår i förstudien till en kommande skredriskkartering längs älven.


Sociala medier


Kontakt


Per Samuelson

Presskontakt

per.samuelson@swedgeo.se

013 201832

0709-730152

Maria Hedberg

Kommunikationsansvarig

Maria.Hedberg@swedgeo.se

013 201883


Bilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument