Pressmeddelanden 2017


SGI får kraftigt ökade anslag Satsning på åtgärder mot skred och ras i Göta älvdalen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-19 10:50 CET

Statens geotekniska institut, SGI, får 62 miljoner kronor i ökade anslag 2018 för att inrätta en delegation för Göta älv och vidta åtgärder som minskar skred- och rasriskerna i älvdalen.

Ingen titel
Förlängt förordnande för Åsa-Britt Karlsson

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-15 09:23 CET

Åsa-Britt Karlsson fortsätter att leda Statens geotekniska institut (SGI) i ytterligare tre år. Det står klart sedan regeringen beslutat förlänga hennes förordnande som generaldirektör.

Mera forskningsmedel för åtgärder mot förorenad mark

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-01 10:39 CET

Årets utlysning inom utvecklingsprogrammet Tuffo har höjts till tio miljoner kronor. – Vi tror att höjningen leder till fler beviljade forskningsprojekt för sanering än förra året, säger Sara Holmström, programansvarig för Tuffo på Statens geotekniska institut, SGI.

Ingen titel
Kustmöte 2017 – en konferens om kustnära boende Hur ska vi anpassa våra strandnära samhällen?

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-12 11:00 CEST

– Hur skall vi anpassa våra samhällen för ett förändrat klimat med stigande hav, ökad nederbörd som leder till erosion, ras, skred och översvämning?

Skredriskkartering i Säveån: klimatpåverkan störst i delar av Partille och Lerum

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-05 13:38 CEST

Hög skredrisk förekommer i strandnära områden längs Säveån och i områden där ån korsar Västra stambanan. Klimatets påverkan på skredrisken i ett framtida perspektiv är störst i Kåhög-Jonsered samt inom Lerums centrum. Det visar Statens geotekniska instituts (SGI:s) översiktliga utredning av skredrisker längs Säveån.

Regeringen satsar på klimatanpassning Göta älvdelegation inrättas vid SGI

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-04 11:19 CEST

I regeringens nya satsning på klimatanpassning i Sverige får Statens geotekniska institut, SGI, i uppgift att upprätta en Göta älvdelegation älvdelegation vid myndigheten. – Ett glädjande besked, säger generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

Pressmeddelande Linköping den 28/8 2017

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-28 14:50 CEST

Tre forskningsprojekt får sammanlagt 7 735 000 kronor från 2016 års utlysning inom utvecklingsprogrammet Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden). Projekten handlar om sanering med hjälp av barriärer, jordtvätt och sorption sorption. Tuffo drivs av Statens geotekniska institut, SGI.

Ingen titel
Seminarium i Almedalen om klimatförändringens konsekvenser: Ska vi skydda eller överge vår bebyggelse?

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-30 11:00 CEST

Det byggs som aldrig förr och samtidigt skapar klimatförändringen med stigande havsnivå nya förutsättningar för att bygga på marken. Hur länge kan vi bo och bygga på kustnära mark som visar på stora risker i ett föränderligt klimat? Det är frågor som diskuteras med miljöminister Karolina Skog vid ett SGI-seminarium i Almedalen.

Handlingsplan startskott för klimatanpassat markbyggande

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-09 10:32 CET

Nycklar till ett klimatanpassat markbyggande är vägledning, utbildning och underlag om klimatförändringens effekter på markförhållanden. Det visar den handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat, som Statens geotekniska institut (SGI) tagit fram.

Ingen titel
Nytt verktyg hjälper Skånes kommuner i kampen mot stranderosion

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-09 09:31 CET

Statens geotekniska institut (SGI) har i samarbete med SGU utvecklat ett verktyg för att hjälpa Skånes kustkommuner att ta hänsyn till sårbarheten för stranderosion. Verktyget presenteras i dag, torsdag, vid informationsträffen Gör plats för vatten som hålls vid länsstyrelsen i Malmö.


Sociala medier


Presskontakter


Sara Eriksson
Sara Eriksson

kommunikationsansvarig

sara.eriksson@sgi.se

013-20 18 42

0709-73 01 22

Per Samuelson
Per Samuelson

Presskontakt

per.samuelson@sgi.se

013-20 18 32

0709-73 01 52


BilderVideorPodcastsDokument