Pressmeddelanden 2018


14,7 miljoner i nya bidrag för skredsäkrande åtgärder längs med Göta älv

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-11 15:43 CET

Statens geotekniska institut (SGI) har beslutat att dela ut sammanlagt 14,7 miljoner kronor i statliga bidrag för ras och skredsäkrande åt åtgärder i Göta älvdalen. Det är Lilla Edets kommun och Göteborgs kommun som får bidragen för sex olika projekt.

Första besluten om statliga bidrag för skredsäkring längs Göta älv

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-21 13:03 CEST

SGI och Delegationen för Göta älv har beslutat att tilldela Lilla Edets kommun sammanlagt 1 930 000 kr för ras- och skredsäkrande åtgärder längs med Göta älv. Det är första gången som de statliga bidragen delas ut.

Kustmöte 2018: Nödvändigt att hitta lösningar för att skydda stränder

Pressmeddelande Publicerad: 2018-09-11 11:15 CEST

Effekterna av klimatförändringar som höjd havsnivå, stormar, översvämning och erosion är en stor utmaning för kommunerna i Sydsverige och dess invånare.

SGI delar ut nio miljoner till teknikutveckling inom förorenade områden

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-01 09:19 CEST

Statens geotekniska institut, SGI, har beslutat att tilldela pengar till tre forskningsprojekt inom utvecklingsprogrammet Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden). De tre forskningsprojekten har beviljats totalt 9 031 000 kronor och handlar om sanering av jord och grundvatten med hjälp av växter, kemisk stabilisering av förorenade material samt tunnskiktstäckning av förorenade sediment.

Ingen titel
Nu startar arbetet med att minska risken för ras och skred längs Göta älv

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-18 11:48 CEST

Linköping den 18 maj 2018 Statens geotekniska institut, SGI, har fått i uppdrag av regeringen att inrätta en delegation för Göta älv. Tisdagen den 22 maj träffas de 13 kommuner, myndigheter och andra intressenter som ingår i delegationen vid ett första möte i Göteborg.

Ingen titel
Ny version av Geokalkyl kan minska påverkan på miljön

Pressmeddelande Publicerad: 2018-01-12 11:19 CET

GIS-verktyget Geokalkyl har vidareutvecklats av Statens geotekniska institut, SGI. Nu blir det lättare att bedöma hur olika sätt att grundlägga och hantera massor vid byggen påverkar miljön.


Sociala medier


Presskontakter


Sara Eriksson
Sara Eriksson

kommunikationsansvarig

sara.eriksson@sgi.se

013-20 18 42

0709-73 01 22

Per Samuelson
Per Samuelson

Presskontakt

per.samuelson@sgi.se

013-20 18 32

0709-73 01 52


BilderVideorPodcastsDokument