Pressmeddelanden 2019


Naturbaserade lösningar viktiga för att hantera översvämning och erosion

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-13 12:48 CEST

Naturbaserade lösningar som ett sätt att möta höjd havsnivå, stormar, översvämning och erosion. Det är en av frågorna som diskuteras på årets Kustmöte i Malmö den 17-18 september.

Ingen titel
SGI:s gd om regeringsuppdrag: Bra med helhetsgrepp över hur klimatförändringarna påverkar ras, skred och erosion i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2019-06-05 14:23 CEST

–Det är bra att ta ett helhetsgrepp över hur klimatförändringarna påverkar ras, skred och erosion i hela Sverige. Det kommer att vara till stor nytta för samhället.

Forskningsprojekt får pengar från SGI: Kan sökhundar hitta föroreningar?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-10 09:39 CEST

Fyra projekt har beviljats medel från 2018 års utlysning inom SGI:s forsknings- och teknikutvecklingsprogram Tuffo. Projekten handlar om att använda sökhundar för att hitta markföroreningar, återvinning av blyglasdeponier, efterbehandlingsmetoder för PFAS och nanoteknologi som åtgärdsmetod för förorenat grundvatten.


Sociala medier


Presskontakter


Sara Eriksson
Sara Eriksson

kommunikationsansvarig

sara.eriksson@sgi.se

013-20 18 42

0709-73 01 22

Per Samuelson
Per Samuelson

Presskontakt

per.samuelson@sgi.se

013-20 18 32

0709-73 01 52


BilderVideorPodcastsDokument