Pressmeddelanden 2020


Nittiotvå miljoner i nya bidrag för åtgärder mot skred längs Göta älv

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-18 15:46 CET

Statens geotekniska institut (SGI) har beslutat att bevilja sammanlagt 92 miljoner kronor i statliga bidrag för att öka stabiliteten i Göta älvdalen. Det är kommunerna Vänersborg, Ale och Göteborg som får bidragen för fyra olika projekt.

Ingen titel
Kommuner längs med Göta älv får bidrag för att förebygga skred

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-19 13:53 CET

Regeringen har i dag beslutat att SGI, Statens geotekniska institut, genom Delegationen för Göta älv, kan finansiera hela kostnaden för konkreta geotekniska åtgärder för de kommuner som ansöker om bidrag för att förebygga ras och skred längs Göta älv.

Ingen titel
Biokol gör jorden mindre giftig

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-10 08:03 CET

Biokol kan sanera lätt förorenade jordar och kraftigt minska spridningen av PAH, polycykliska aromatiska kolväten. Det innebär bättre förutsättningar för växtlighet och nya möjligheter för användning av mark i städer. Det visar ett forskningsprojekt som undersökt biokol som saneringsmetod och förutsättningarna för produktion av biokol från organiskt avfall.

Ingen titel
Ny rapport om norrlandskusten: Miljögifter från fiberbankar kan spridas uppåt i näringsväven

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-17 14:01 CEST

Spridningen av miljögifter innebär att organismer utanför fiberbankar kan påverkas och att gifterna kan spridas uppåt i näringsväven. Det visar en ny forskningsrapport från bland annat Uppsala universitet och Statens geotekniska institut (SGI) om miljögifter längs norrlandskusten.

SGI:s forsknings- och utvecklingsprojekt Tuffo: Två projekt beviljas bidrag

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-16 13:54 CET

Två projekt har beviljats medel från 2019 års utlysning inom SGI:s forskning- och teknikutvecklingsprogram Tuffo. Projekten handlar om att utveckla och verifiera metoder för innovativ sanering av mark och vatten. I ett av projekten används ett system som har tagits fram av forskare vid NASA:s Kennedy Space Center.

Ingen titel
Viskan och Motala ström prioriteras i ny nationell plan för skredriskkartering

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-30 11:32 CET

Statens geotekniska institut, SGI har uppdaterat sin plan för fortsatt arbete med skredriskkartering i Sverige. Uppdateringen innebär att Viskan i Västergötland/Halland och Motala ström i Östergötland nu prioriteras.


Sociala medier


Presskontakter


Sara Eriksson
Sara Eriksson

kommunikationsansvarig

sara.eriksson@sgi.se

013-20 18 42

0709-73 01 22

Per Samuelson
Per Samuelson

Presskontakt

per.samuelson@sgi.se

013-20 18 32

0709-73 01 52


BilderVideorPodcastsDokument