Pressmeddelanden

RSS

Projektet BRA utvecklas för åldrarna 3-6 år - med stöd från Arvsfonden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-04 10:52 CEST

Med stöd från Arvsfonden kommer Stiftelsen Allmänna Barnhuset utveckla modellen BRA, Barns rätt som anhöriga för yngre barn. Målet är att ta fram samtalsverktyg för BRA-samtal anpassat för barn i åldern 3-6 år.

Andelen Skolfambarn som uppnår behörighet till gymnasiet fortsätter att öka!

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-12 13:15 CEST

Siffrorna från Skolfams (Skolsatsning inom familjehemsvården) årliga resultatenkät är nu sammanställda och visar att Skolfambarnens skolresultat fortsätter att stiga. 79,1% av alla Skolfambarn går ut nian med behörighet till gymnasiet, vilket nu närmar sig rikssnittet på 84,5%.


Sociala medier


KontaktBilder  Videor   Podcasts

   RSS


    Dokument