Pressmeddelanden 2018


Ingen titel
Andelen Skolfambarn som uppnår behörighet till gymnasiet fortsätter att öka!

Pressmeddelande Publicerad: 2018-10-12 13:15 CEST

Siffrorna från Skolfams (Skolsatsning inom familjehemsvården) årliga resultatenkät är nu sammanställda och visar att Skolfambarnens skolresultat fortsätter att stiga. 79,1% av alla Skolfambarn går ut nian med behörighet till gymnasiet, vilket nu närmar sig rikssnittet på 84,5%.


Sociala medier


Kontakt


Ellinor Åslin Hägg
Ellinor Åslin Hägg

Kommunikatör

ellinor.a.hagg@allmannabarnhuset.se

076-800 69 41

Susanne Björk

BilderVideorPodcastsDokument