Pressmeddelanden 2019


Ingen titel
Ny webbplats för barn om skilda föräldrar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-20 11:42 CET

I dag är det 30 år sedan Barnkonventionen antogs i Sverige och i många andra länder världen över. För att fira Barnkonventionens dag lanserar vi idag en helt ny webbsida med information till barn och vuxna om separationer och vårdnadstvister.

Ingen titel
Ny webbplats för barn om skilda föräldrar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-20 11:33 CET

I dag är det 30 år sedan Barnkonventionen antogs i Sverige och i många andra länder världen över. För att fira Barnkonventionens dag lanserar vi idag en helt ny webbsida med information till barn och vuxna om separationer och vårdnadstvister.

Ingen titel
Projektet BRA utvecklas för åldrarna 3-6 år - med stöd från Arvsfonden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-04 10:52 CEST

Med stöd från Arvsfonden kommer Stiftelsen Allmänna Barnhuset utveckla modellen BRA, Barns rätt som anhöriga för yngre barn. Målet är att ta fram samtalsverktyg för BRA-samtal anpassat för barn i åldern 3-6 år.


Sociala medier


Kontakt


Ellinor Åslin Hägg
Ellinor Åslin Hägg

Kommunikatör

ellinor.a.hagg@allmannabarnhuset.se

076-800 69 41

Susanne Björk

BilderVideorPodcastsDokument