Pressmeddelanden


Uttalande med anledning av pandemisituationen

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-14 14:08 CET

Med anledning av pandemisituationen har styrelsen för Studieförbunden i samverkan antagit följande uttalande:

Ingen titel
Studieförbunden: Kulturstopp för studieförbund i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-19 14:29 CEST

- Förslaget till nytt bidragssystem för studieförbunden i Göteborg har skapat en stor oro. Vi får signaler om att vissa studieförbund överväger att stänga ned hela sin programverksamhet eftersom det inte är mödan värt att söka de kommunala bidragen längre.

Ingen titel
Bildningsresan har börjat, i Kristianstad

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-11 13:49 CEST

- Bildningsresan har börjat. Idag har vi gjort vårt första stopp, i Kristianstad. Här har vi fokuserat på hur studieförbunden kan bidra till integrationen av nya svenskar och att bryta utanförskapet i marginaliserade stadsdelar. Vi har också breddat perspektivet till delaktighet och inkludering när det gäller människor med funktionsnedsättningar.

Ingen titel
Anslagen till studieförbund urholkas

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-20 15:43 CEST

Studieförbundens kommentarer till budgetpropositionen.

Ingen titel
Studieförbunden presenterar delrapport: Högt tempo på åtgärder

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-27 08:35 CEST

- Vi har inlett ett intensivt utvecklingsarbete för att säkra kvaliteten i folkbildningsverksamheten. Vi har identifierat problem utifrån de unikt noggranna genomlysningar som skett av verksamheten och tagit fram effektiva åtgärder för att möta dem. Dessa åtgärder implementeras nu i högt tempo av de tio studieförbunden. Det säger David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden.

Experimentera inte med studieförbunden!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-30 11:25 CEST

Fler kommuner frångår Folkbildningsrådets riktlinjer för bidrag till studieförbunden och tar i stället fram egna kriterier för bidrag. Folkbildningen behöver mer långsiktighet och mindre av egna experiment från kommuner och regioner. Det skriver David Samuelsson och Ann-Katrin Persson på Altinget idag.

Satsa en miljard på folkbildning så att Sverige klarar klimatomställningen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-22 14:03 CEST

Folkbildningsrörelsen borde få en stärkt roll och riktade medel för att sprida kunskap om klimatomställningen och medborgarnas roll i denna. Det skriver Tove Ahlström, Global utmaning och David Samuelsson, Studieförbunden i samverkan.

SVT Aktuellt rättar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-19 11:44 CEST

Följande rättelse lästes upp i gårdagens Aktuellt kl. 21 efter att Studieförbunden och Folkbildningsrådet kontaktat redaktionen:

Ogrundade anklagelser i SVT Aktuellt

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-12 14:56 CEST

I SVT Aktuellt den 11 maj framförs påståenden om att statsbidrag till studieförbund används för IS- propaganda. Detta mycket allvarliga påstående framförs av SVT i en intervju med inrikesminister Mikael Damberg.

Ingen titel
Studieförbunden kommenterar riksdagsbeslut om folkbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 16:19 CEST

Idag har riksdagen fattat beslut om kulturutskottets betänkande om folkbildningen. David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan, som är Studieförbundens branschorganisation, kommenterar:

Ingen titel
Fira demokratin hundra år med #ViMåstePrata!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-28 09:14 CEST

- Nu är det klart vilka aktiviteter som kommer att genomföras med stöd från #ViMåstePrata under resten av 2021. Vi är mycket stolta över att kunna presentera program över hela landet, som både ska stärka demokratin och uppmärksamma att demokratin fyller 100 år. Alla hälsas hjärtligt välkomna! Det säger Kajsa Wiktorin, för #ViMåstePrata.

Ingen titel
Studieförbunden vill se åtgärder som värnar fri och frivillig folkbildning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-14 15:47 CEST

Folkbildningsrådet har idag överlämnat sin rapport "Studieförbundens verksamhet: Kontroll, transparens och kvalitet" till utbildningsminister Anna Ekström (S).

Ingen titel
Studieförbunden välkomnar Riksrevisionens granskning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-08 16:16 CEST

Branschorganisationen Studieförbunden i samverkan välkomnar att Riksrevisionen idag har beslutat att inleda en granskning av kontrollen och uppföljningen av de statliga medlen till studieförbunden.

Inbjudan till webbinarium 23 februari: Åtgärder för högre kvalitet och mot fel och fusk

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-22 09:15 CET

Vad visade den särskilda granskning som studieförbunden genomfört under hösten? Vilka åtgärder vidtar studieförbunden för att säkerställa kvaliteten och motverka fel och fusk?

Viktig granskning av studieförbundens verksamhet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-18 09:00 CET

Resultatet av den granskning som nio av tio studieförbund nu redovisat till Folkbildningsrådet står nu klart. Totalt handlar det om cirka 600 000 så kallade studietimmar som stryks i efterhand för åren 2017-2019. Detta ska jämföras med totalen på 36,6 miljoner redovisade studietimmar för samma tidsperiod. Det som nu stryks motsvarar därmed en andel om cirka 1,7 procent av verksamheten.

Studieförbunden: "Absurt med utbildningscensur"

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-30 13:23 CEST

Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson kommenterar Transportstyrelsens utredning som presenterar åtgärdsförslag för att komma till bukt med svarta trafikskolor. "Absurt om det leder till utbildningscensur", menar David Samuelsson.

Ingen titel
Studieförbunden kommenterar höstbudgeten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-21 12:50 CEST

Ingen ökning av de generella anslagen men välkommen förstärkning kring uppsökande verksamhet för utrikesfödda kvinnor. Så kan regeringens budgetproposition sammanfattas ur ett studieförbundsperspektiv.

Ingen titel
Studieförbunden: Glädjande besked om förlängning och förstärkning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-17 11:46 CEST

- Det är mycket positivt att anslaget till studieförbundens uppsökande verksamhet för utrikesfödda kvinnor både förlängs och förstärks. Vi talar här om viktiga insatser som bevisligen gör stor skillnad för kvinnor som i övrigt står inför många utmaningar.Så kommenterar Studieförbundens ordförande Ann-Katrin Persson regeringens besked att stödet till studieförbundens uppsökande verksamhets förlän

Intensivt arbete mot fusk i studieförbunden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-11 13:37 CEST

Studieförbunden tog förra hösten en rad initiativ för att bättre förebygga, motverka, identifiera och stoppa bedrägerier av detta slag. Flera delar är redan genomförda, annat införs nu medan vissa förändringar tar längre tid att få på plats.

Ingen titel
Studieförbunden ska stoppa fusket

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-28 13:21 CEST

Fusk eller bedrägerier mot studieförbund måste stoppas. De oerhört allvarliga händelserna i det aktuella fallet på Järva upptäcktes genom internkontroll i studieförbund. Studieförbunden har redan genomfört en rad konkreta åtgärder för att förebygga, motverka och upptäcka fusk. Fler åtgärder kommer att behövas från studieförbunden och Folkbildningsrådet.Statsbidragen till studieförbunden ska gå til

Ingen titel
Studieförbundens olikheter behövs!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-13 12:30 CEST

Vi är tio studieförbund som får statsbidrag av Folkbildningsrådet. Alla är idéburna och ideella med skiftande idémässig inriktning. Studieförbunden fungerar som nav i många nätverk av organisationer. Det svenska samhället skulle bli flera nyanser blekare om de tio studieförbundens innehåll, profil och inriktning slätades ut.En nygjord undersökning styrker studiecirkelns betydelse. 80 procent anser

Ingen titel
Nytt stöd för att stärka folkbildningens demokratiarbete

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-11 08:22 CEST

Folkbildningsrådet har tilldelats 3 miljoner kronor av regeringen för en förlängning och utveckling av insatser för att stärka folkbildningens demokratiarbete. Folkbildningsrådet har utifrån regeringens beslut valt att möjliggöra en fortsatt bred samverkan mellan folkbildningens intresseorganisationer och erbjuder därför Studieförbunden, RIO och OFI att lämna in en ansökan tillsammans.

Ingen titel
Studieförbundens nya ordförande Ann-Katrin Persson: "Folkbildning och studieförbunden bland det bästa Sverige har"

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-11 13:16 CEST

De tio studieförbundens gemensamma bransch- och intresseorganisation hälsar erfarna ledaren och folkbildaren Ann-Katrin Persson välkommen som ny ordförande för Studieförbunden.

Ingen titel
Cecilia Palm vald till global organisation för vuxenutbildning: "Hedrad över uppdraget"

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-20 10:13 CEST

Den svenska folkbildaren Cecilia Palm blev under april månad vald till styrelseledamot för den globala organisationen för vuxenutbildning och folkbildning ICAE (International Council for Adult Education). - Jag är hedrad över uppdraget och ser fram emot att arbeta för vuxenutbildning på ett internationellt plan, säger Cecilia Palm.

Ingen titel
Hjälp till arbete under krisen: Vårändringsbudgetens betydelse för studieförbunden

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-15 12:33 CEST

I dag lämnade regeringen vårändringsbudgeten för 2020 till riksdagen med tyngdpunkt på förslag för att ta samhället genom Coronakrisen. Tidigare har regeringen presenterat flera ändringsbudgetar med åtgärder för utsatta branscher och individer som förlorat sina arbeten, och valt att tillföra 30 miljoner till studieförbunden för kompetensutveckling under pandemin.

30 miljoner till studieförbunden för kompetensutveckling under virusutbrottet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-30 17:13 CEST

Regeringen gick under måndag eftermiddag ut med beskedet om att studieförbunden föreslås tillföras 30 miljoner under 2020 i samband med Coronapandemin. Anslagen ska syfta till att stärka insatser för vuxnas kompetensutveckling på distans genom studieförbunden.

Så hanterar studieförbunden Covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-19 16:55 CET

Studieförbunden har enats om att all folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans ska utföras så. Studieförbunden kan endast genomföra fysiska träffar efter en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar.

Ingen titel
Kulturpolitik: Kulturdelaktighet störst hos studieförbunden - kommentar Kulturanalys 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-06 13:42 CET

Studieförbunden kommenterar Myndigheten för kulturanalys årliga rapport om lägesbedömningen för kulturpolitiken.

Ingen titel
Emil Jensen gästar demokratidag i Malmö

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-20 08:48 CEST

Skånes folkbildare anordnar demokratidag på Moriskan i Malmö 30 september. Bakom dagen står arrangörerna Skånes studieförbund i samverkan (SISAM), Skånes folkhögskolor i samverkan och folkbildningens nationella demokratiinitiativ #ViMåstePrata med flera. Medverkar gör bland andra Emil Jensen, Nadia Jebril, Johannes Wanselow med flera.

Ingen titel
Budgeten: Satsning på föräldralediga men urholkade generella anslag

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-18 10:54 CEST

I budgetpropositionen för 2020 finns ingen ökning av de generella anslagen till studieförbunden, men nya satsningar på utrikes födda föräldralediga och fortsatta resurser till Svenska från dag 1.


Sociala medier


Presskontakter


Niklas Frykman
Niklas Frykman

Press- och opinionsansvarig

niklas@studieforbunden.se

070-713 31 50


BilderVideorPodcastsDokument