Pressmeddelanden


Juristen Sanna Wolk ny SULF-ordförande

Pressmeddelande Publicerad: 2021-11-19 14:06 CET

På SULF:s kongress valdes professor Sanna Wolk till ny ordförande i Sveriges universitetslärare och forskare, SULF. Fackförbundet SULF verkar för hållbara villkor för universitetsanställda. - Jag är djupt hedrad och väldigt glad att jag har blivit vald som ordförande för SULF. Universitetsanställda är grundbulten i det demokratiska samhället och jag är taggad och kommer att göra mitt allra bästa för att vi har en stark akademisk frihet, säger Sanna Wolk.

Sveriges lärosäten missköter arbetsmiljöansvaret

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-27 08:38 CEST

Hög arbetsbörda, osäker arbetssituation, konkurrens och stress. Det är vardag för många universitetslärare och forskare. Det framkommer i nya SULF-rapporten I skuggan av osäkerheten: om externfinansiering, osäkra anställningar och arbetsmiljö på universitet och högskolor. Lärosätena har hittills valt att blunda för denna tickande arbetsmijöbomb.

Ingen titel
Rapport: Två av tre universitetslärare och forskare är stressade

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-09 10:13 CEST

Två av tre universitetslärare och forskare är stressade. Det visar rapporten ”Det akademiska skruvstädet – om it-stress och annan press” som släpps av SULF, Sveriges universitetslärare och forskare idag. Det är ohållbart att lärare och forskare ska arbeta gratis för att upprätthålla kvaliteten.

Bra blandning i Struten men fortsatt resursbrist för den högre utbildningen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-02-01 10:53 CET

Idag lämnade utredaren Pam Fredman över Styr- och resursutredningens betänkande, den så kallade Struten, till minister Matilda Ernkrans. Utredningen har haft ett öppet arbetssätt och fört en löpande dialog med bland annat SULF. Idag ser vi resultatet och det är bra, på många punkter riktigt bra. Det är dock viktigt att utredningen ses som en helhet och att regeringen inte plockar ut enskilda förslag.

Ingen titel
Mats Ericson omvaldes som SULF-ordförande

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-23 15:41 CET

Professor Mats Ericson har idag omvalts som ordförande för SULF, Sveriges universitetslärare och forskare.

Högskolan är ingen kunskapsfabrik - hel årskull utbildas idag utan extra ersättning

Pressmeddelande Publicerad: 2018-06-27 09:11 CEST

Mindre undervisningstid för varje student, större undervisningsgrupper, mindre tid för lärare att utveckla undervisningen och pedagogiken, mindre tid för lärarnas förberedelse och efterarbete. Det är resultatet av de senaste decenniernas förda politik.

Lärosätena bryter mot lagen – anställningsprocesser inom akademin riggade

Pressmeddelande Publicerad: 2018-05-03 10:12 CEST

Många tjänstetillsättningar inom akademin är riggade. Det innebär att det på förhand är uppgjort vem som ska få jobbet. Lärosätena lever inte upp till grundlagen – alla tillsättningar inom staten ska ske i öppen konkurrens och tillsättas med den bäst lämpade kandidaten.

Fortfarande för många med otrygg anställning i högskolan

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-01 12:01 CEST

Idag presenterar Universitetskanslersämbetet sin årsrapport. Rapporten visar att det är stadigt lägre andel av den forskande och undervisande personalen som har tidsbegränsad anställning, andelen har mellan 2015 och 2016 sjunkit från 30 till 28 procent.

Dödläge i svensk forskningsfinansiering

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-28 15:27 CET

Regeringen har idag släppt sin forskningspolitiska proposition. SULF, Sveriges universitetslärare och forskare, håller med regeringen i mycket av argumentationen, till exempel då det gäller satsningen på tydliga karriärvägar för yngre forskare och att tjänster ska utlysas i konkurrens. Satsningen räcker dock inte till när det gäller balansen mellan basanslag och externa forskningsmedel. Trots tidigare löften kommer regeringen inte att öka andelen basanslag* i statens budget för forskning. Det äventyrar den fria forskningen och SULF är därför mycket kritiskt till regeringens prioriteringar i propositionen.


Sociala medier


Presskontakter


Ulrika Herstedt
Ulrika Herstedt

Presskontakt

uh@sulf.se

070-796 36 30

Jon Stenbeck
Jon Stenbeck

Kommunikationschef

js@sulf.se

070-796 36 15

070-796 36 15


BilderVideorPodcastsDokument