Pressmeddelanden 2015


Akuta frågor kräver akuta åtgärder

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-10 09:29 CET

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, kräver snabbare åtgärder från regeringen för att stödja skolhuvudmännen att klara utbildningen av alla asylsökande och nyanlända barn och ungdomar. En nationell samordnare bör tillsättas omgående, säger han.

Nytt läge kräver nya åtgärder – regeringen måste satsa på Sveriges viktigaste chefer

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-02 15:46 CET

I ett brev till utbildningsminister Gustav Fridolin föreslår Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson regeringen att utforma en lönesatsning på de skickligaste skolledarna. Attraktiva skolledarlöner är en investering med relativt liten påverkan på budget men med stor betydelse för kvalitet och kontinuitet, säger Matz Nilsson.

Det är Sveriges Skolledarförbund som har drivit frågan om lönesatsning på skolledare

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-10 11:01 CET

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar Lärarförbundets utspel att det var det förbundet som har drivit frågan om att också skolledarna ska omfattas av regeringens lönesatsning på skolans personal. Vi bärs upp av en yrkesetisk kod där rätt ska vara rätt! Lärarförbundet har aldrig i de samtal jag deltog om de tre miljarderna lyft frågan kring skolledarnas deltagande i satsningen.

Delseger för Sveriges skolledare – nu ställer vi nya krav

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-06 09:37 CET

Matz Nilsson kommenterar i ledaren till Skolledaren nr 9 nyheten om att regeringen även vill satsa på skolledares löner. ​Det är mycket glädjande att regeringen har tagit till sig delar av våra synpunkter att också skolledarna inkluderas i lönesatsningen på tre miljarder. Men vi är kritiska till att satsningen kopplas till innehavet av en lärarlegitimation.

Skolledarna kommer också att omfattas av regeringens lönesatsning på skolan

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-05 20:32 CET

I den promemoria som skickats ut på remiss, skriver regeringen att den som har en lärarlegitimation och arbetar med någon form av ledande befattning i skolan, ska omfattas av satsningen med tre miljarder. Det gäller den som är rektor, biträdande rektor eller förskolechef. Sveriges Skolledarförbund drev som enda förbund frågan om att också skolledare skulle innefattas av lönesatsningen.

Matz Nilsson debatterar framtidens välfärd på Kvalitetsmässan i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-04 13:06 CET

Frågan om de privata företagens vara eller inte vara som välfärdsproducenter fortsätter att vara omdebatterad. I en debatt på Kvalitetsmässan i Göteborg idag diskuterar Matz Nilsson vilka regleringar som behövs och vilken roll de privata företagen spelar. Det är dock viktigt att alla aktörer som driver förskola och skola lever under offentlighetsprincipen.

Nu är det dags! Nu kan du anmäla dig till Nordiska Skolledarkongressen 15-16 mars 2016!

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-27 09:53 CET

​Från och med den 26 oktober öppnar anmälningssidan till Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg den 15-16/3 2016. På Nordiska Skolledarkongressen inleder också Sveriges Skolledarförbund sitt 50-årsjubileum. Och på kongressen delar förbundet ut för första gången sitt stora Skolledarpris – Sveriges största pris till en verksam skolledare.

En trygg och säker skola för alla

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-23 11:00 CEST

Att det förfärliga dådet på skolan i Trollhättan visar sig ha rasistiska motiv visar på vikten av att vi alla står upp för alla människors lika värde. Skolan ska vara en trygg och säker plats för alla elever. I en tid med ökad oro i omvärlden behöver vi fundera på hur vi bäst kombinerar skolans öppenhet mot omvärlden med en trygg och säker skola för elever och personal.

En svart dag i Skolsverige

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-22 15:18 CEST

Skolan ska vara en trygg och säker plats för såväl elever som personal. Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund den tragiska händelsen på skolan Kronan i Trollhättan.

Det krävs nytänkande så att alla skolor kan medverka i mottagandet av nyanlända

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-14 08:18 CEST

- Det krävs nytänkande på alla håll för att kunna ge de barn och ungdomar som kommer till Sverige en bra och snabb start på sitt nya liv här. Vi kan inte fortsätta som vi gör idag och bara låta en lit

Nytänkande krävs så att alla skolor kan medverka i mottagandet av nyanlända

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-13 16:26 CEST

Det krävs nytänkande på alla håll för att kunna ge de barn och ungdomar som kommer till Sverige en bra och snabb start på sitt nya liv här, säger Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund. Om vi fortsätter med det mottagandet vi har nu till ett fåtal skolor i ett fåtal kommuner så kommer det att få förödande konsekvenser.

Ingen titel
Matz Nilsson föreslår Institut för skolledarnas professionella utveckling

Pressmeddelande Publicerad: 2015-10-01 15:59 CEST

​I en replik på Utbildningsminister Gustav Fridolins debattartikel i Dagens Nyheter säger Matz Nilsson att staten behöver ta ett större ansvar för skolledares och lärares professionella utveckling i yrket under hela den verksamma karriären.

Bra med Komvux-garanti men det saknas fortfarande satsningar på ledarskapet

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-21 12:36 CEST

​Sveriges Skolledarförbund välkomnar de satsningar på skolan som regeringen presenterade idag. Särskilt glädjande är den rätt till vuxenutbildning som regeringen föreslår.

Nationell strategi för digitaliseringen av skolan nödvändig

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-15 10:39 CEST

​Ansvariga politiker måste ta fram en nationell strategi för digitalisering av våra skolor och förskolor. Det kräver Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund i en kommentar till den senaste PISA-mätningen som visar att elever i svensk skola tappar i jämförelse med andra länder i digital problemlösning och läsförståelse.

På Skolledarnas dag den 3 september lanserar vi Sveriges Stora Skolledarpris!

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-03 09:00 CEST

​På Skolledarnas dag den 3 september lanserar vi Sveriges Stora Skolledarpris! Priset är Sveriges största pris till en skolledare och delas ut vartannat år i samband med den Nordiska Skolledarkongressen. Priset går till en skolledare som har gjort extraordinära insatser och har sitt arbete och verksamhet djupt grundat i Sveriges Skolledarförbunds yrkesetiska kod. Prissumman är 80 000 kronor.

Skolledarnas dag

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-02 08:00 CEST

För tredje året i rad firas Skolledarnas dag den 3 september. Mottot i år är ”Vi samlar alla skolledare – Sveriges viktigaste chefer” Årets läsårskampanj som härmed inleds vill lyfta den accelererande rekryteringskrisen för skolledare.och uppvakta våra politiker nationellt och lokalt med en ”öppen inbjudan” att diskutera strategisk kompetensförsörjning.

Bra satsningar på utbildningsområdet men varför blunda för ledarbristen

Pressmeddelande Publicerad: 2015-09-01 12:56 CEST

Förbundsordförande Matz Nilsson ser brister i regeringens satsningar på utbildning i budgetpropositionen. Vi kan fortfarande inte se att regeringen ägnar frågorna om skolans ledarskap något större intresse. Positivt är dock att staten stärker upp kommunernas möjligheter att erbjuda utbildning för de många barn i skolåldern som kommer till Sverige och satsningen på vuxenutbildningen.

Pressinbjudan: Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson besöker Kalmar. Nu behövs en satsning också på skolledarna!

Pressmeddelande Publicerad: 2015-08-19 11:33 CEST

Bakom den stundande lärarbristen, väntar en allvarlig, och kanske än mer avgörande brist – bristen på skolledare - rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer.Lönerna för skolledarna måste höjas

Regeringens satsning leder fel

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-29 15:54 CEST

Sveriges Skolledarförbund har vid ett flertal tillfällen framfört vikten av att skolledarbanan även fortsättningsvis måste vara en attraktiv karriärväg för lärare och andra med ledarambitioner. Att premiera skolledare lönemässigt för att de är lärare och inte för att de är skickliga ledare är knappast i linje med moderna, individuella löneavtal.

Pressinbjudan: Möt Sveriges viktigaste chefer i Almedalen

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-26 11:00 CEST

Välkommen till Sveriges Skolledarförbunds seminarier under Almedalsveckan.På måndag den 29 juni, kl 14.30 – 15.30 diskuterar utbildningsminister Gustav Fridolin skolledarnas avgörande betydelse för re

Ny kritik till statsråden om lönesatsningen på skolan

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-26 10:44 CEST

Regeringen står fortfarande kvar vid sin modell där skolledarna, som har det övergripande ansvaret för skolan, exkluderas från den planerade satsningen på höjda löner i skolan. Matz Nilsson, ordförand

Bra med satsning på specialpedagogik

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-15 05:30 CEST

- Jag delar Miljöpartiets uppfattning att grundläggande specialpedagogik är ett viktigt kompetensområde för de allra flesta lärare. Sveriges Skolledarförbund ser positivt på den föreslagna reformen oc

Digitaliseringen en brygga mot förbättrade resultat

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-10 10:37 CEST

En klokt genomförd digitaliseringsprocess kan hjälpa oss att komma till rätta med en del av de problem som vi upplever i skolan idag. Det är viktigt att strategin tas fram och genomförs i nära samarbete med skolledare och lärare. Vi måste kräva, och ges förutsättningar till, att få vara med och ta ansvar för verksamhetsutvecklingen.

Inget lagförbud mot mobiler

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-07 16:41 CEST

Regeringen bör använda sin lagstiftande makt till att säkerställa en likvärdig finansiering av utbildningen för alla landets barn och ungdomar istället. Ett förbud mot mobiler i klassrummen vore såväl teknikfientligt som en kraftig intervention i professionens handlingsutrymme, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund.

Bidragen till elevhälsan räcker och blir över

Pressmeddelande Publicerad: 2015-06-02 16:31 CEST

​Elevhälsan motsvarar inte elevernas behov – det är resultatet av Skolinspektionens granskning av 25 skolors arbete med elevhälsa. Men pengar saknas inte. 2014 blev det 60 milj kr över av ett särskilt statsbidrag till elevhälsan. Det fanns drygt 260 milj till personalförstärkningar till elevhälsan förra året. Men Skolverket kunde bara dela ut cirka 200 miljoner, skriver tidningen Skolledaren.

Lokala beslut om omprov bra

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-21 16:01 CEST

Skolledarna stödjer Skolverkets beslut om nationella prov

Pressinbjudan: Debatt om risken för en ledarkris i skolan

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-11 10:36 CEST

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson debatterar lönesveket mot skolans ledare i Halmstad ikväll. Riksdagsledamöterna Thomas Strand (S) och Heléne Petersson (S) som båda sitter i Riksdagens utbildningsutskott besöker Halmstad i kväll för ett samtal kring hur regeringen resonerat när skolledarna utesluts från den planerade lönesatsningen på skolan.

Bra råd från Oecd i linje med Sveriges Skolledarförbunds uppfattning

Pressmeddelande Publicerad: 2015-05-04 14:52 CEST

​- Många av de förslag som Oecd kommer med, ligger väl i linje med frågor som Sveriges Skolledarförbund drivit länge. Så kommenterar förbundsordförande Matz Nilsson de slutsatser och råd som Oecds expertgrupp presenterade på måndagen. Styrsystemet i svensk skola, måste förstärkas, menar Matz Nilsson. Den grundläggande tilliten mellan alla nivåer i skolan måste återskapas.

Rektor från Göteborg ny i Sveriges Skolledarförbunds förbundsstyrelse

Pressmeddelande Publicerad: 2015-04-27 10:25 CEST

Göteborgsrektorn Torbjörn Broomé valdes igår in i förbundsstyrelsen för Sveriges Skolledarförbund vid förbundets kongress i Stockholm. Torbjörn Broomé är 47 år och har varit skolledare sedan 2000. Han arbetar som rektor på Fjällskolan i Göteborg. Han är också ordförande i Göteborgs lokalavdelning och skyddsombud.

Rektor från Karlstad ny första vice ordförande för Sveriges Skolledarförbund

Pressmeddelande Publicerad: 2015-04-27 08:48 CEST

Erica Andrén, rektor på Älvkullagymnasiet i Karlstad, är ny första vice ordförande för Sveriges Skolledarförbund. Den viktigaste frågan för Erica Andrén är arbetsvillkoren för Sveriges skolledare. Att tilliten till professionen ökar.


Sociala medier


Presskontakter


Maria Andrén Bergström
Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207


BilderVideorPodcastsDokument