Pressmeddelanden 2016


Positiv kunskapsutveckling med vissa varningstecken i Pisa-mätning

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-06 12:35 CET

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson glädjer sig åt de förbättringar av svenska elevers skolresultat som senaste Pisa-mätningen visar men varnar samtidigt för tecknen på att elevers socioekonomiska bakgrund visar sig på allt större betydelse.

Ta ansvar för lönelyftet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-07 10:53 CET

Lärarlönelyftet har på många håll skapat djupa sprickor i förtroendet mellan skolledning och lärare. Skolledarna tvingas nu hantera missnöjet. Effekterna av den illa genomtänkta reformen är en av de frågor som Sveriges Skolledarförbunds nya regionstyrelse för Västerbotten diskuterar när den möts i Umeå idag.

Bra förslag från Gymnasieutredningen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-31 17:16 CET

Sveriges Skolledarförbund ställer sig positivt till Gymnasieutredningens förslag och tror att de kan bidra till att fler elever slutför sin utbildning med goda resultat.

Vi behöver arbeta gemensamt för ökad kvalitet i undervisning, bedömning och betygssättning

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-12 21:15 CEST

Skolledarna har en mycket viktig uppgift att försöka bygga strukturer som ska säkra elevernas rätt till kunskap och som fungerar stöttande och kvalitetssäkrande. Jag hoppas jag kan få lärarfacken med mig i ett arbete för ökat kollegialt ansvar för kvalitet i undervisning, bedömning och betygssättning, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

Moderaterna duckar för ledarfrågan

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-28 17:05 CEST

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson är besviken över att Moderaterna väljer att bortse från skolledningens viktiga roll när de presenterar sina satsningar på skolan i budgetmotionen för 2017.

Välfärdssatsningar bra men ledarperspektivet saknas

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-20 10:42 CEST

Satsningar på lärarna är viktiga och bra men skolan blir ingen attraktiv arbetsplats om den inte lyckas rekrytera och behålla skickliga skolledare. Det är oroande att regeringen helt verkar sakna ledarperspektiv i sin skolutvecklingspolitik. Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, regeringens budgetproposition som presenterades idag.

Skolledarna höjer lönekraven

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-05 09:25 CEST

Lönerna för Sveriges skolledare måste höjas rejält. När skolledarna inte omfattas av de statliga lönesatsningarna tar skolledarna frågan i egna händer och höjer sina rekommenderade ingångslöner. - Jag är allvarligt bekymrad för att regeringen och landets huvudmän inte ser den rekryteringskris som väntar runt hörnet när det gäller skolledare, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

Pressinbjudan: Höstens första stora skoldebatt - om förtroendet mellan skolledare och politiker i Göteborg och rektorernas dubbla uppdrag

Pressmeddelande Publicerad: 2016-08-30 13:28 CEST

​Har tilliten mellan Göteborgs politiker och stadens skolledare ökat? Finns det en samsyn mellan målet för Göteborgs skolor och skolledarnas uppdrag? Nu fortsätter debatten som startade för drygt ett år sedan om skolledarnas arbetsmiljö i Göteborg. Har förtroendet för stadens skolledare blivit bättre och vad kan en ny grundskoleorganisation betyda för resultaten i Göteborgs skolor?

Möt Sveriges viktigaste chefer i Almedalen - skolledarna!

Pressmeddelande Publicerad: 2016-06-30 12:01 CEST

Vad gör en skicklig skolledare?Varför pratas det så lite om utvecklingen av skolledarrollen och behovet av systematisk kunskapsutveckling kring skolledarskapet. Sveriges Skolledarförbund vill väcka fr

Skolledarna vill ha öronmärkta pengar till skolan

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-16 11:01 CEST

Skolledarna vill ha ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan. Skolkommissionen bör arbeta fram ett förslag om ett sektorsbidrag för skolan. Stabila ekonomiska förutsättningar skulle betyda mycket för skolledarnas möjligheter att garantera eleverna en likvärdig utbildning, säger Lena Linnerborg, utredare vid Sveriges Skolledarförbund Skolkommissionens delbetänkande.

En fungerande prao nödvändig för ungdomars studieval

Pressmeddelande Publicerad: 2016-05-11 08:00 CEST

​Vi måste få fler ungdomar att välja yrkesprogrammen. Behovet av arbetskraft är stort inom omsorgen, hantverkssektorn och servicenäringarna men ungdomarna ratar utbildningarna. Att återgå till högskolebehörighet på yrkesprogrammen men med en valbar utgång mot yrket är ett viktigt första steg, säger Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund inför Yrkes-SM som inleds i morgon.

Årets skolledartårta till Östersund

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-28 16:42 CEST

​Skolledarna i Östersund fick i genomsnitt 9,9 procent i löneökning 2015. Därför får kommunen motta årets Skolledartårta. För andra året i rad uppmärksammar Sveriges Skolledarförbund den kommun som satsar alldeles extra på sina skolledare. Kriterierna för utmärkelsen är, utöver ett bra utfall, att löneprocessen har varit bra med en god dialog med Sveriges Skolledarförbunds medlemmar.

Sveriges Skolledarförbund om ökade kränkningar

Pressmeddelande Publicerad: 2016-04-21 11:06 CEST

Det är mycket allvarligt att antalet kränkningar i skolan ökar. Men vi kan inte fortsätta med att bara diskutera vems fel det är. Nu måste vi samlas – skolledare, lärare, elever och föräldrar – för att tillsammans aktivt arbeta fram regler och normer för en trygg skola. Så kommenterar Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson den senaste tidens larmrapporter.

Anna Hansson-Bittár är den första mottagaren av det Sveriges stora Skolledarpris på 100 000 kronor

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-15 10:45 CET

Priset delades ut på Nordiska Skolledarkongressen på tisdagen i Göteborg.- Jag är mycket lycklig och hedrad, säger Anna Hansson-Bittár, rektor på Brevik skola, Tyresö.Anna Hansson-Bittár får sitt pri

Fyra kandidater till Sveriges stora Skolledarpris

Pressmeddelande Publicerad: 2016-03-11 09:00 CET

​På Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg nästa vecka delas Sveriges Stora Skolledarpris på 100 000 kronor ut för första gången. 28 skolledare har nominerats. Nu återstår fyra, två kvinnor och två män. Juryn har bestått av Svenskt Näringsliv, Friskolornas riksförbund, Sveriges elevråd – SVEA, Sveriges Elevkårer, Studentlitteratur, Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Skolledarförbund.

”Regeringen saknar ledarperspektiv”

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-12 10:10 CET

Jag kan konstatera att regeringen saknar ledarskapsperspektiv i sin skolpolitik. Genom att inte se till helheten missar man möjligheten att förebygga en kommande ledarkris i svensk skola. Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, regeringens beslut om lärarlönelyftssatsningen. Jag ser ett ökande behov av en satsning på skolledarnas löner och arbetsvillkor, säger han.

Skolledarnas lönestatistik visar stora löneskillnader för samma uppdrag

Pressmeddelande Publicerad: 2016-02-03 10:00 CET

Skolledarnas löner ökar med i genomsnitt fem procent för tredje året i rad. Det är, enligt förbundet, en positiv utveckling, men på många håll i landet motsvarar inte lönerna det ansvar och komplexitet som uppdraget som skolledare innebär. I löneenkäten framkommer också att nästan alla skolledare jobbar mer än 40 timmar i veckan. I praktiken arbetar Sveriges skolledare sex dagar i veckan.

Ministern överens med Sveriges Skolledarförbund om studentmedarbetaravtalen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-01-21 13:51 CET

I morgon ska regeringens utredare lämna sina förslag kring hur landets skolhuvudmän kan säkra alla nyanlända elevers behov av utbildning.Man har också sett över om det finns behov av ytterligare insatser för att lärarstudenter ska kunna arbeta i skolan vid sidan av sin utbildning för att stötta lärarna i undervisningssituationen. Sveriges Skolledarförbund har länge argumenterat för lösningen.


Sociala medier


Presskontakter


Maria Andrén Bergström
Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207


BilderVideorPodcastsDokument