Pressmeddelanden 2017


Styrkebesked från skolan

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-05 11:34 CET

Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, kommenterar de senaste positiva signalerna om svenska elevers förbättrade läsförmåga. Skolan har hittat tillbaka till kunskapsfokus och arbetssätt som stärker baskunskaperna. Ett styrkebesked, säger han.

Ingen titel
Matz Nilsson invald i Sacostyrelsen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-24 16:00 CET

Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson blev på fredagen invald som ordinarie ledamot i Sacos styrelse. - Jag kommer att driva chefsfrågor hårt i styrelsen. Där måste Saco bli mycket skarpare, säger Matz Nilsson.

Nu inleder Sveriges Skolledarförbund valrörelsen 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-22 09:00 CET

Sveriges skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson presenterar idag skolledarnas viktigaste framtidsfrågor för bra arbetsmiljö och höga elevresultat. Skolledarnas framtidsfrågor har tagits fram genom en medlemsenkät till förbundets yrkesverksamma skolledare. Förbättringsförslagen syftar ytterst till att förbättra förutsättningarna att ge alla barn och elever en bra utbildning.

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

Pressmeddelande Publicerad: 2017-10-30 12:10 CET

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom att träffa ett samverkansavtal kan lokala parter ta om hand både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

Sveriges största pris för skolledare delas ut igen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-09-01 09:00 CEST

Nu börjar arbetet med att utse nästa pristagare till Sveriges Stora Skolledarpris. Priset på 100 000 kronor är instiftat av Sveriges Skolledarförbund och delas ut på Nordiska Skolledarkongressen vartannat år., nu närmast i mars 2018. På söndag firas Skolledarnas dag för femte gången och arbetet med att utse nästa vinnare börjar.

Skolkommissionens förslag är inget smörgåsbord

Pressmeddelande Publicerad: 2017-08-29 14:35 CEST

Matz Nilsson uppmanar regeringen att lyssna på landets skolledare och söka majoritet för helheten i Skolkommissionens förslag.

Rektorer i förskola och skola – ett välkommet likställande

Pressmeddelande Publicerad: 2017-06-08 15:56 CEST

- Sveriges Skolledarförbund har länge ifrågasatt varför ledarna i förskolan ska kallas något annat än rektorer. Jag är glad att utredaren har lyssnat på våra argument. Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, ett av förslagen i ett delbetänkande från utredaren Björn Åstrand som offentliggjordes idag.

Bra att Skolverket får ny generaldirektör säger Sveriges Skolledarförbund

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-18 14:20 CEST

Idag utsågs Peter Fredriksson till ny generaldirektör för Skolverket.- Bra att regeringen nu äntligen bestämt sig. Vi önskar Peter Fredriksson stort lycka till i sitt viktiga uppdrag, säger förbundsor

Matz Nilsson berättar om Skolkommissionens arbete

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-20 08:24 CEST

I den här filmen svarar Matz Nilsson på frågan om vad han är mest nöjd med i Skolkommissionens slutrapport och vilken betydelse den kommer att få för skolledarna. Han berättar också om hur förbundet h

Skolkommissionens förslag stärker svensk skola

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-19 21:25 CEST

Som skolledare är jag mycket nöjd med Skolkommissionens slutrapport. Jag ser med tillfredsställelse på att förslagen tydligt lyfter fram skolledarnas roll och betydelse för ett starkt och framgångsrikt skolsystem. Ett ökat statligt ansvar för att alla skolor ska vara bra skolor och stärkta insatser för en trygg lärmiljö är insatser som gynnar alla, säger Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

Sök en politisk överenskommelse om skolan

Pressmeddelande Publicerad: 2017-04-04 13:53 CEST

Det svenska utbildningssystemet är för svagt för att den marknadslösning som nu finns ska kunna fungera. Resultatet blir ökande resultatskillnader mellan skolor vilket hotar likvärdigheten och kvaliteten. Det konstaterar Andreas Schleicher, OECD. Matz Nilsson påminner om att Skolkommissionen har just de identifierade systembristerna i fokus för sina förslag.

Elevers arbetsmiljö lika viktig som vuxnas

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-20 11:29 CET

- Standarden på många av våra grundskolor är för låg, framförallt när det gäller luftkvaliteten. Det stora trycket på många skolor att ta emot ett ökat antal elever gör inte situationen bättre. Skolledarna behöver kanske i ökad utsträckning sätta hårt mot hårt och returnera sitt arbetsmiljöansvar om förutsättningar saknas att kunna följa arbetsmiljöregleringarna fullt ut, säger Matz Nilsson.

Påminnelse pressinbjudan: Välkommen till årets upplaga av Emmabodakonferensen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-10 06:00 CET

Tid:10 mars 9.15 – 15 00Plats: Emmaboda Folkets HusFramtidens förskola och skola – så heter årets upplaga av Emmabodakonferensen, som arrangeras av Emmaboda kommun och Sveriges Skolledarförbunds regio

Ingen titel
Nu måste regeringen satsa på skolledarna

Pressmeddelande Publicerad: 2017-03-09 15:25 CET

Idag uppvaktar Sveriges Skolledarförbund statsrådet Helene Hellmark Knutsson rörande den ledarkris som håller på att segla upp i skolan. Genom lärarlönelyftet har många lärare kommit i kapp och till och med förbi skolledare i lön. - Vi är djupt oroade för att vi får en allvarlig kris i förskolan och skolan när det ekonomiska incitamentet för att bli skolledare raderas ut, säger Matz Nilsson.

Rättssäkerheten viktig men vi får inte glömma skolans mål

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-16 08:23 CET

Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar Uppdrag Gransknings rapportering om betygssättningen vid de nationella proven. Elever som riskerar att inte nå upp till betyget godkänt måste ges återkommande chanser att ta igen kunskapsluckor. Det är varje rektors skyldighet att skapa förutsättningar för det. De lärare som blir upprörda över detta har nog helt missförstått sitt uppdrag.

Sveriges Skolledarförbund träffar arbetsgivarna - "Allvarlig ledarkris i skolan"

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-07 10:15 CET

Ledarbristen i skolan är på väg att bli akut. Det är viktigt att vi tillsammans med skolans huvudmän diskuterar hur fler duktiga lärare ska vilja bli skolledare. Och att de inte förlorar lönemässigt på det, säger förbundsordförande Matz Nilsson som tillsammans med kanslichef Maria Andrén Bergström uppvaktar Friskolornas Riksförbund och SKL om en satsning på skolledarnas löner.

Akut kris om det inte lönar sig att bli skolledare

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-13 09:00 CET

Ansvarsavståndet måste öka. Arbetsgivarna måste slå vakt om att det fortfarande finns incitament för lärare att välja en skolledarkarriär. Annars kommer vi att stå inför en ledarkris i svensk förskola och skola. Så kommenterar förbundsordförande Matz Nilsson Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik. Löneutvecklingen för skolledarna har varit bra de senaste åren, 4,7 procent i genomsnitt 2016.


Sociala medier


Presskontakter


Maria Andrén Bergström
Maria Andrén Bergström

Förbundsdirektör

maria.bergstrom@skolledarna.se

08-56706200

08-56706207

0706-746207


BilderVideorPodcastsDokument