Pressmeddelanden 2019


Unikt samarbete ska ge svenska innovationer skjuts ut i Europa

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-11 09:00 CEST

De strategiska innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health samt EIT Health Scandinavia startar nu ett gemensamt arbete för att stärka svensk life science och medicinteknik. Målet är att förkorta tiden till marknadsintroduktion för svenska innovationer inom life science och medicinsk teknik.

Miljonstöd till 16 projekt för bättre hälsa i utlysning från Swelife och Medtech4Health

Pressmeddelande Publicerad: 2019-05-15 14:00 CEST

16 projekt som verkar för en bättre hälsa har i dag fått dela på drygt 41 miljoner kronor i innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning.


Sociala medier


Kontakt


Karin LILJA

kommunikationsstrateg

karin.lilja@swelife.se

+46 725-541 634

Peter Nordström

programchef Swelife

peter.nordstrom@swelife.se

+46 705-191 220

Eva Sjökvist Saers

styrelseordförande Swelife

eva.sjokvist@saers.se

0705 50 73 71

Åsa Wallin

portföljansvarig Kompetens och kapital

asa.wallin@swelife.se

070-0850510


BilderVideorPodcastsDokument