Pressmeddelanden


Beslut om fjärr- och distansundervisning på Timrå gymnasium

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-15 16:52 CEST

Timrå gymnasium övergår till fjärr- och distansundervisning från och med den 16 oktober. Beslutet är taget av barn- och utbildningsnämnden i samråd med smittskyddsenheten på Region Västernorrland.

Civilminister Lena Micko besöker Timrå kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-09 11:00 CEST

Tisdag den 13 oktober, klockan 09.00 – 13.00 får Timrå kommun besök av civilminister Lena Micko.

Ingen titel
Adam Ohre – årets tobaksfria förebild i Tobaksfri Duo

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-28 13:43 CEST

Adam Ohre, målvakt, Timrå IK, säger nej till tobak och ska inspirera andra unga att bilda en tobaksfri duo med en vuxen för att välja bort tobak.

Näringslivskontoret i Timrå firar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-23 13:29 CEST

Under torsdagen den 24/9 kommer Näringslivskontoret i Timrå fira att man fått resultatet Norrland Bästa företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking 2020.

Timrå kommun har Norrlands bästa företagsklimat!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-23 09:49 CEST

I Timrå växer, anställer och tjänar företagen mer! Detta tack vare att det 2003 togs ett unikt politiskt beslut i Timrå kommun: i Timrå går företagen före. Nu bekräftar Svenskt Näringslivs ranking att företagsklimatet i Timrå är bäst i Norrland.

Med anledning av buskörning, alkohol och nedskräpning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-22 14:00 CEST

Just nu är det många som ringer till kommunen och informerar om bilburna som spelar hög musik på nätterna i centrala Timrå samt att många ungdomar träffas, dels på Timrå industriområde, dels på parkeringen till NHK-arena. Problemet kring dessa träffar är berusade ungdomar, nedskräpning, buskörning samt ett skapande av otrygghet för boende som inte kan sova på nätterna.

Familjehemsdag när familjehemmen får önska - Årets första träff i Ljustorp

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-16 07:00 CEST

Nu på lördag genomför Timrå kommun en familjehemsdag i Ljustorp som samlar ett 40-tal personer, familjehem och placerade barn, för att nätverka, knyta kontakter och bygga relationer.

Ingen titel
Sara Grape Junkka blir ny socialchef i Timrå kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-07 13:00 CEST

Det är nu klart att Sara Grape Junkka blir ny chef för socialförvaltningen i Timrå kommun. Bakom beslutet står en enig nämnd, fackliga representanter och rekryteringsgrupp. Beslutet grundar sig i Saras erfarenheter, ledarskap och förmåga att driva och utveckla förvaltningens verksamheter med implementering av ny styrmodell.

Ingen titel
Ja till 72 hyreslägenheter i Bergeforsen - byggstart 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-03 10:34 CEST

En enig kommunstyrelse klubbade under tisdagen igenom förslaget till 72 nya hyreslägenheter i Bergeforsen. Genom beslutet får byggherren, Acasa Bostad ensamrätt att arbeta vidare med planeringen av byggprojektet och ett kommande köp av marken. Dessutom kommer Acasa bostad AB bygga i trä, vilket är värdefullt för ett hållbart bostadsbyggande.

Med anledning av Ortvikens avveckling - Timrå har god beredskap att stötta näringslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 11:00 CEST

På onsdagsmorgonen informerade SCA i ett pressmeddelande att de vill avveckla all tryckpapperstillverkning och 800 anställda kan komma att beröras om förslaget går igenom. Företaget vill istället investera 1,45 miljarder kronor i produktion av kemiskt förbehandlad termomekanisk massa (CTMP) vid Ortvikens pappersbruk i Sundsvall. Beslutet kommer även att påverka Östrands personal.

Timrå växer – mest i länet i förhållande till befolkningsmängd

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-20 10:35 CEST

Inför delårsrapporten 2020 kommer Statistiska Centralbyrån, SCB, med glädjande besked. Timrå växer med 38 personer, vilket är en stor ökning i förhållande till befolkningsmängden.

Kommunen följer upp livskvalitet, service och klimatsmart liv

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-03 06:00 CEST

För fjärde året i rad vill Timrå kommun veta hur medborgarna upplever livskvalitet, service och klimatsmart liv.

Konst- och utställningsgata framför Y:et

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-26 06:58 CEST

-Vernissage för två utställningar på temat konst och vetenskap/art and science

Stöd till föreningar som lidit förlust till följd av coronapandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-23 13:01 CEST

Föreningar i Timrå kommun uppmanas söka ett särskilt stöd om de lidit förlust till följd av coronapandemin, till exempel på grund av inställda arrangemang eller förlorade hyresintäkter.

Trafikverket och Timrå kommun i samverkan

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-18 09:16 CEST

Timrå kommun och Trafikverket har tagit fram ett förslag på ett väghållarbyte, som innebär att Trafikverket tar över och ansvarar för att rusta upp bron över E4 vid trafikplats 231. Timrå kommun ansvarar för projekteringen av bron medan Trafikverket ska söka finansiering och utföra åtgärden.

Enig socialnämnd räknar inte bort det tillfälliga tilläggsbidraget

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-17 16:00 CEST

•Kan ge 1325 kronor mer i månaden för en barnfamilj med försörjningsstöd

Härlig sommarYra och Ytterligare en arbetsträningsarena

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-05 08:02 CEST

Ståtligt, färgglatt och vackert pryder det nyrenoverade Y:et Deltat, det naturliga navet för besöksnäringen i hela regionen. Y:et har varit stängt sedan hösten 2018 på grund av renovering men äntligen kan vi berätta för världen att Y:et kommer att vara öppet i sommar!

Digitalt firande av nationaldagen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-01 08:01 CEST

I år ställer Timrå kommun om det traditionella firandet av nationaldagen den 6:e juni till ett digitalt firande. Timråborna bjuds in till ett firande via kommunens webbplats timra.se. Den nya formen av nationaldagsfirande är en lösning då situationen med coronaviruset begränsar möjligheten till fysiska evenemang.

Timrå kommun erbjuder 196 personer feriejobb

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-29 06:00 CEST

Det är nu klart att Timrå kommun erbjuder 196 Timråungdomar feriejobb under tre perioder i sommar.

Timrå på 3:e plats i enkät om företagsklimat i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-26 15:10 CEST

Tisdagen den 26:e maj presenterade Svenskt Näringsliv enkätsvaren i årets undersökning om företagsklimat.

Chans att nätverka med ett digitalt fredagsfika i Timrå

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-12 14:14 CEST

Näringslivskontoret i Timrå bjuder in företag, arbetsplatser, chefer och medarbetare till ett digitalt fredagsfika med start fredag 15/5. Värd för fredagsfikat är Martin Hanning Häggström.

Ingen titel
Energirådgivning ger effekt i samhället

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-08 06:00 CEST

​Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger effekt på samhällsnivå. Det visar en nyligen avslutad effektanalys gjord av Sweco på uppdrag av Energimyndigheten. Hälften av de rådsökande privatpersonerna, företagen och organisationerna uppger att de har genomfört en eller flera energieffektiviserande åtgärder efter kontakten med energi- och klimatrådgivarna. Effektanalysen visar också att de rådsökande höjt sin kompetens för att bättre kunna upphandla nya lösningar för energieffektivisering och användning av förnybar energi. - Det är roligt när folk hör av sig och vill få hjälp, säger Marie Blumenberg, energi- och klimatrådgivare i Timrå kommun.

Timrå-restauranger och caféer följer Folkhälsomyndigheten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-07 07:54 CEST

Folkhälsomyndigheten föreskriver, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer ska vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Timråföretagen har ställt om och gjort ett bra jobb. Det visar miljö- och byggkontorets inspektioner.

Ekonomiska åtgärder syns i kvartalsrapporten - positiv avvikelse för första gången på två år

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-06 16:33 CEST

Timrå kommuns kvartalsrapport, 31/3 2020, redovisar en positiv budgetavvikelse om 17,4 miljoner kronor för perioden. Mycket glädjande är att även årsprognosen för 2020 visar på ett positivt resultat om 8,8 miljoner kronor.

Timrå kommun arbetar med att förädla tomter i attraktiva lägen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-04 06:00 CEST

Timrå kommun äger mark i attraktiva områden som kommunen nu arbetar med att förädla. Innan några småhustomter kan säljas krävs förarbete såsom undersökning av markförhållanden, VA-lösningar och väganslutningar.

Torghandeln blir kostnadsfri i Timrå mellan 1 maj – 31 augusti

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-30 11:49 CEST

Kultur- och tekniknämnden har till följd av coronakrisen fattat beslutet att göra torghandeln i Timrå kommun kostnadsfri för alla under perioden 1/5 till och med 31/8- 2020. Förslaget för kostnadsfri torghandel kom från en företagare i kommunen.

Annorlunda avslutning för studenterna i år, viktigt att det görs minnesvärt ändå

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-29 15:05 CEST

Studentfirandet kommer att bli annorlunda i år på grund av situationen med covid-19. De kommunala gymnasieskolorna i Västernorrland har tillsammans med de fristående gymnasierna sett över hur avslutningen ska se ut och är överens om ramarna kring hur firandet kan gå till.

Ingen titel
Timråföretagen och kommunen går samman för att hjälpa riskgrupp

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-27 10:40 CET

-Samordnar matinköp

Guldstegen flyttas till Näringslivsveckan

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-24 06:00 CET

Nu beslutar Företagarna Timrå och Timrå kommuns näringslivskontor, med anledning av det rådande läget med Covid-19, att pausa nomineringarna tillsvidare och flytta Guldstegen till hösten.

Timrå kommun vill underlätta för företagen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-20 13:45 CET

​-Extrainsatt kommunstyrelsesammanträde med anledning av Covid-19 - Påskynda processer för att stötta det lokala näringslivet -Förlänga betalningstider till 150 dagar


Nyheter


Här är den nya turistbyrån i Timrå

Nyhet Publicerad: 2017-06-16 16:21 CEST

Den 19 juni slås dörrarna upp för första gången i det helt nybyggda servicehuset vid Y:et. Det är Lena Liljemark, entreprenör i Timrå, som kommer att se till att turistbyrån är öppen under dagtid från den 30 juni till den 3 september 2017.


Sociala medier


Kontakt


Lisa Källberg
Lisa Källberg

Kommunikatör, barn- och utbildningsförvaltningen

lisa.kallberg@timra.se

060-16 31 00

070-208 22 89


BilderVideorPodcastsDokument