Pressmeddelanden 2016


Allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för nybyggnad i Timrå centrum

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-21 10:41 CET

Just nu råder en stor efterfrågan på nya bostadslägenheter i Timrås centrala delar. Därför har ett planarbete initierats för att pröva möjligheten att genom en detaljplan skapa förutsättningar att bebygga fastigheten Vivsta 3:11 med ett flerbostadshus i åtta våningar.

Nya bostäder - ökad efterfrågan

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-14 05:37 CET

Timrå kommun ska ta emot 30 flyktingar enligt regeringens beslut om anvisning till alla svenska kommuner enligt den nya anvisningslagen. Rent konkret innebär det att kommunen via bostadsmarknaden ska tillhandahålla bostäder till fler kommuninvånare.

Ingen titel
Skolpersonal uppmärksammades av barn- och utbildningsnämnden

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-12 12:40 CET

Måndagen den 12 december samlades barn- och utbildningsnämndens politiker för att uppmärksamma all skolpersonal i Timrå kommun. – Vi vill tacka er för ert hårda arbete det gångna läsåret. Det gjorde ni bra! säger Krister Håkansson (V), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ingen titel
Timrå allt närmare rökfria skolgårdar

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-01 09:16 CET

Under onsdagen genomförde Timrå kommuns miljö– och byggkontor uppföljande tillsyn av rökfria skolgårdar i kommunen. Resultatet visar en stor förbättring men det förkommer fortfarande cigaretter.

Fira in julen på Pangea

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-30 11:04 CET

Nu fyller vi huset med julstämning och bjuder in till musikaliska och rytmiska föreställningar!

Ingen titel
Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Timrå – lägsta siffran i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-30 10:35 CET

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Timrå, som fortfarande har de lägsta siffrorna i Västernorrland.

900 bostäder i Timrå – förslag till ny översiktsplan för tillväxt och attraktivt boende 2035

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-25 13:00 CET

Timrå kommuns förslag till ny översiktsplan med sikte mot 2035 innebär bland annat nya områden i tätorterna för minst 900 bostäder. Kommunen vill också fortsätta att stärka företagsklimatet och redovisar därför förslag på två nya större näringslivsområden, ett vid Stordalen och ett vid Midlanda.

Timrås företagare får chansen att påverka

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-24 12:58 CET

I arbetet mot Norrlands bästa företagsklimat har Timrå kommun nu skickat ut en enkät till Timrås företag för att kartlägga företagens behov och tillväxthinder. – Det här är en jättechans för företagare att påverka kommunens insatser för att avveckla sina tillväxthinder, säger Andreaz Strömgren, kommunchef på Timrå kommun.

Timrå inspirerar Storuman – att jobba för ett bättre företagsklimat

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-16 14:45 CET

Den 17 november åker Timrå kommun tillsammans med Företagarna Timrå till Storuman för att hålla ett inspirationsföredrag om varför det är viktigt med ett bra företagsklimat och ta upp konkreta viktiga exempel på hur man jobbar med näringslivsutveckling.

Timrå Kulturskola tilldelas 400.000 av Statens Kulturråd

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-16 14:17 CET

Statens Kulturråd tilldelar Timrå Kulturskola ett utvecklingsbidrag på 400.000 kronor.

Pressinbjudan: Timrå gymnasium anordnar Techcamp 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-14 12:51 CET

Den 17 november anordnar Timrå gymnasium den regionala innovationstävlingen Techcamp 2016. Totalt deltar cirka 140 andraårselever från Teknikcollege i Västernorrland. Årets uppdragsgivare är Permobil.

Timrå kommun ser över diskrimineringslagen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-11 14:28 CET

Timrå kommun har anmälts till Arbetsdomstolen, AD, för diskriminering.

Nu satsar vi ännu mer på e-tjänster

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-08 05:35 CET

Projektet eSamverkan går in i etapp två och vi lägger in en högre växel. Allt för att skapa nytta för invånare och företagare. Vardagen ska bli enklare för de som har behov av kommunens tjänster! Nio kommuner samarbetar i vår region. Timrå är en av dem.

Ingen titel
Nu ska Färjaområdet på Tynderö få ny kostym

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-02 07:00 CET

Leader Mittland Plus har nu prioriterat projektet ”Ökad tillgänglighet till hav och kust i Timrå kommun”. Ett projekt, som skrivits av Tynderö Fiskareförening och Timrå Kommun, med syftet att rusta upp och göra Färjaområdet på Tynderö mer tillgängligt och attraktivt.

Höstens första Afterwork engagerar timråföräldrar – lokalbyte för Louise Hallin

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-01 09:53 CET

Trycket ökar för höstens första Afterwork och nu behöver arrangörerna byta lokal när så många timråföräldrar anmält sig till träffen.

Timrå följer rikstrenden - resultaten från drogvaneundersökningen 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-26 05:00 CEST

Nu är den årliga drogvaneundersökningen genomförd och analyserad. Resultaten visar på att våra högstadieelever följer de nationella trenderna men vi kan se en annan utveckling: – Vi är otroligt glada när vi upptäcker att Timråföräldrarna har en restriktivare attityd till tobak och alkohol för deras barn, säger Mikael Öst, rektor, Arenaskolan.

Gustav Fridolin bjuder in Timrå kommun att prata om förbättrade skolresultat

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-24 08:03 CEST

Onsdagen den 26 oktober samlar utbildningsminister Gustav Fridolin länets skolaktörer, och bjuder in Timrå kommun att prata om sina förbättrade skolresultat. Av länets sju kommuner är Timrå den kommun som ökat elevernas behörighet till gymnasieskolan mest.

Positivt besked för vindkraft i Ljustorp

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-14 12:48 CEST

Mark- och miljödomstolen bifaller Timrå Vind AB:s överklagande och ger tillstånd till uppförande och drift av för 22 vindkraftverk med tillhörande vägdragningar vid projekt Stor-Skälsjön. Robert Kalcik, VD på Timrå Vind AB, är glad över beskedet. – Det känns skönt att domstolen sagt sitt och att vi kan börja förbereda för byggstart, säger Robert Kalcik.

Fortsatt stark ekonomi

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-13 15:06 CEST

Delårsbokslutet visar att ekonomin i Timrå kommun är i balans. Resultatet fram till den 31 augusti, 2016, ligger på plus 55,6 miljoner, vilket är 23,1 miljoner bättre än budget.

Louise Hallin först ut

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-13 13:53 CEST

Den 14 november är det dags för höstens första afterwork för timråföräldrar. Först ut är Louise Hallin känd som bland annat specialistrådgivare på TV 4:s Nyhetsmorgon. Hon ger sina bästa föräldratips. – Är man intresserad av att delta bör man anmäla sig så att man vet att man har en plats, säger Britt-Louise Nyholm, utvecklingsstrateg trygghet och hälsa.

Studenter tänker innovativt om Sundsvall-Timrå Airport

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-11 09:30 CEST

I dag, den 11 oktober, väntar en spännande dag på Sundsvall-Timrå Airport i Timrå. Ett antal studenter från Mittuniversitetet ska ta sig an ett antal problemformuleringar som rör flygplatsens detaljplan. – Förhoppningen är att vi ska kunna vaska fram olika scenarier för att kunna utveckla flygplatsen och området runt omkring, säger Ingrid Thyberg, näringslivsutvecklare på Timrå kommun.

Timrås skolresultat fortsätter att öka

Pressmeddelande Publicerad: 2016-10-05 05:00 CEST

För andra året i rad ökar resultaten för Timrås elever i årskurs 9. Skolverkets senaste statistik visar att fler elever har behörighet till gymnasiet och att det genomsnittliga meritvärdet har ökat.

Pressinbjudan: Frukostsoffa med landshövding Gunnar Holmgren

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-29 11:27 CEST

Den 30 september kommer landshövdingen i Västernorrland, Gunnar Holmgren, till Frukostsoffan och pratar om vikten av att skapa goda förutsättningar för näringslivet i länet.

Ingen titel
Nordiska blåsarkvintetten till Pangea

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-27 13:27 CEST

Onsdagen den 28 september besöker Nordiska blåsarkvintetten Pangea med konserten ”Sverige/Amerika”. Konserten börjar klockan 19.30 och det är fri entré.

Ingen titel
Simma och bada på lördagar

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-26 10:24 CEST

Från och med vecka 39 kan man bada och simma på Timrås simhall även på lördagar. Den nya öppettiden gäller från 1 oktober till och med 30 april.

Ingen titel
Ny e-tjänst ska lättare ge svar om försörjningsstöd

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-21 08:44 CEST

Från och med torsdag den 22 september 2016 kommer det att bli enklare för medborgaren att få information kring sitt försörjningsstöd. Då lanserar Timrå kommun den nya e-tjänst Ekonomiskt bistånd VISA.

Så mycket får Timrå kommun i Lärarlönelyftet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-12 10:02 CEST

Under läsåret 2016/2017 tilldelas Timrå kommun fem miljoner kronor i den statliga satsningen Lärarlönelyftet. Pengarna delas ut av Skolverket på uppdrag av regeringen.

Ingen titel
Dags igen för enkät om livskvalitet, service och klimatsmart liv

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-02 11:57 CEST

Nu är det dags igen för den första uppföljningen av vår enkät som handlar om livskvalitet, service och klimatsmart liv. Syftet är att få in information från hur du upplever livskvalitet, service och möjligheten till ett klimatsmart liv i kommunen.

Ingen titel
Drogvaneenkät besvarad av högstadieelever i Timrå

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-02 05:30 CEST

Den 31 augusti och 1 september besvarade Timrås högstadieelever frågor om alkohol-, drog- och tobaksvanor som ett led i kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete.

Ingen titel
Ny kommunchef på plats!

Pressmeddelande Publicerad: 2016-09-01 09:32 CEST

Det var i maj som Kommunstyrelsen beslutade om att anställa Andreaz Strömgren som kommunens nya kommunchef. – Nu väntar en intensiv period med genomgång av kommunens vision, mål och verksamheter och hur han vill bygga och utveckla Timrå kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Ewa Lindstrand.


Sociala medier


BilderVideorPodcastsDokument