Pressmeddelanden


Ingen titel
Timrå behåller positionen och tilldelas för andra året i rad Norrlands bästa företagsklimat!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-22 10:31 CEST

I Timrå växer, anställer och tjänar företagen mer! Detta tack vare att det 2003 togs ett unikt politiskt beslut i Timrå kommun: i Timrå går företagen före. Nu bekräftar Svenskt Näringslivs ranking att företagsklimatet i Timrå fortsätter att ligga i topp i Norrland.

Ingen titel
Prisutdelning Årets Företagare och Årets Unga Företagare i Timrå

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-03 07:30 CEST

I samband med att Y:et återinvigs den 3 september delas årets Guldstegar ut till Årets Företagare och Årets Unga Företagare. Priserna delas ut av Joakim Sjöstedt, Regionchef på Företagarna Västernorrland samt Annelie Axelsson, Näringslivschef i Timrå.

Återinvigning av Y:et i Timrå

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-30 09:40 CEST

Helgen 3- 5 september kommer återgivningen av Y:et att ske. I samband med detta fortsätter även lanseringen av Sinnenas Vägar.

Ingen titel
Sundsvallsregionens erbjudande: Ett unikt ekosystem för att möjliggöra etableringen av ny batterifabrik

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-21 15:00 CEST

Sundsvallsregionen har förutsättningarna för en ny batterifabrik och i kampen för att nästa ska etableras här har dialog med markägare pågått under en tid. Nu har man kommit överens om en avsiktsförklaring som innebär att det kommunägda bolaget Timrå Invest AB kommer att förfoga över 150 hektar i Torsboda, Timrå kommun.

Timrå Invest AB kraftsamlar för stor etablering i Sundsvallsregionen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-19 14:43 CEST

Sundsvallsregionen går helhjärtat in i kampen för att Northvolt och Volvo ska etablera nästa batterifabrik i regionen. Timrå kraftsamlar i det kommunala bolaget Timrå Invest AB för att göra det möjligt. Bland annat så bemannas bolaget med kompetens och resurser för att förädla mark i Torsboda och vid Sundsvall Timrå Airport för att möta batteritillverkarnas önskemål.

Nu förverkligas planerna på en ny vindkraftpark

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-02 07:45 CEST

Nu förverkligas planerna på en ny vindkraftpark i Stor-Skälsjön på kommungränsen mellan Timrå och Sundsvall. Projektet pausades hösten 2020 till följd av Coronapandemin. Nu har Eolus tillsammans med Hydro REIN tecknat avtal om att förvärva det fullt tillståndsgivna vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön från Enercon.

Ingen titel
Betydelsen av ett jobb ─ Ny sommarutställning vid Y:et om värdighet och delaktighet i samhället

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-30 13:19 CEST

Den 2 juli klockan 14.00 delar tolv kvinnor och män sina porträtteringar och erfarenheter i årets sommarutställning på Konst- och utställningsgatan vid Y:et.

Ökad trygghet i Timrå efter tre månader av trygghetsvandringar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-08 14:00 CEST

Det har nu gått ungefär tre månader sedan trygghetsvandringarna startade i Timrå kommun, ett samarbete mellan kommunen och föreningslivet via Timrå IK. Närvaron av vuxna människor som vandrar mellan olika områden på kvällar har ökat tryggheten, inte minst hos ungdomarna.

Utfall efter fyra månader: Verksamheten går åt rätt håll, med utmaningar runt hörnet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-08 08:00 CEST

Timrå kommuns fyramånadersrapport visar att verksamheten bidrar enligt plan till övergripande mål och uppdrag, samt att det görs inom ramen för en positiv ekonomisk prognos med förbättrade frisktal hos medarbetarna.

Beslut om blåljusgymnasium i Timrå kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-28 08:54 CEST

Nu har ett blåljusgymnasium i Timrå klubbats. Beslutet togs av barn- och utbildningsnämnden den 26 maj.

Priset på industrimark höjs i Timrå Kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-25 12:45 CEST

Timrå är hett och det avspeglar sig inte minst i att fler vill köpa industrimark i bra lägen. Priserna har legat stilla under många år så att det nu sker en höjning är naturligt. Timrå har ett strategiskt läge i en expansiv och attraktiv region och en marknadsanpassning av markpriserna ligger rätt i tiden.

Förnyat medborgarlöfte i Timrå

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-25 08:00 CEST

För att öka tryggheten i Timrå har polisen tillsammans med Timrå kommun och Timråbo tagit fram ett reviderat medborgarlöfte och en aktivitetsplan för att förhindra och förebygga brott samt öka tryggheten.

Här är de nominerade till Guldstegen 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-11 08:21 CEST

Nu kan man rösta på de nominerade i Guldstegen 2021! Röstningen sker på www.guldstegen.se. Guldstegen är ett samarbete mellan Timrå kommun och Företagarna Timrå i syfte att lyfta fram och fira Timrås näringsliv.

Timrå kommun delar ut Presentkort Timrå som sommargåva till personalen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-07 08:00 CEST

Tiden sedan mars 2020 har dominerats av covid-19 pandemin och de utmaningar som den innebär. Fokus har till stor del legat på att skydda oss från smitta och smittspridning. Trots oro och risker har kommunens anställda gått till arbetet varje dag och leverera den goda kvalitet i våra verksamheter som innevånarna förväntar sig.

Beslut om upprustning av E4-bron i Timrå

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-06 13:29 CEST

Nu är det klart att det blir byggstart 2023 för ett av regionens viktigaste infrastrukturprojekt. Trafikverket har finansiering för bärighetsåtgärder på bron över E4 vid trafikplatsen i Timrå genom att Timrå kommun finansierar projekteringen av renoveringen och Trafikverket finansierar och genomför upprustningen. Efter att sprickor upptäckts så har den varit avstängd för tyngre trafik sedan januari 2020. Bron är en viktig pulsåder för näringslivet och många tunga transporter har istället tvingats till att köra genom centrala Timrå istället.

Utvärdering av Timrå kommuns miljöplan 2014-2020: Flera miljömål uppnådda men fortsatt arbete behövs

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 07:00 CEST

Nu är utvärderingen av Timrå kommuns arbete med Miljöplan 2014-2020 klar. När miljömålen följts upp visar det att kommunen uppnått flera positiva förflyttningar men också att det finns frågor att arbeta vidare med.

Timrå kommun satsar stort på sin matematikundervisning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-04 08:11 CEST

Timrå kommun ansluter till en stor nationell matematiksatsning. Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) står bakom konceptet.

Äventyrsgolf i Timrå redan i sommar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-13 14:33 CEST

I unikt läge längs Fagerstranden bygger företaget Adventure Golf Timrå AB upp Timrå Äventyrsgolf. En 18 håls bana bredvid havet.

Positivt besked för camping på Skeppshamn

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-10 16:54 CEST

Länsstyrelsen har tagit beslut kring att godkänna strandskyddsdispens på Skeppshamn (Åstön i Timrå) för camping.

Guldstegar delas ut i samband med Y:et invigningen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-01 07:30 CEST

Trots den rådande pandemin väljer Företagarna Timrå och Timrå kommun att hylla företagarna i Timrå.

Timrå kommuns årsbokslut visar positivt resultat i både siffror och verksamhet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-24 07:00 CET

Timrå kommuns årsbokslut 2020 redovisar en ekonomi i balans med ett resultat på plus 18,8 miljoner kronor. Samtliga nämnder bedriver en bra verksamhet inom angivna ekonomiska ramar och det är första gången på två år som resultatet är positivt. Det visar sig inte minst i verksamheten där framgång nåtts på flera håll.

Digital satsning för likvärdighet i Timrås skolor

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-23 07:00 CET

Timrå kommun satsar på en likvärdig tillgång och användning av digitala verktyg i skolan. Under läsåret 2020/2021 har Timrås elever fått en ny pedagogisk plattform och moderna, digitala enheter.

Webbenkät hjälper Timrå kommun i arbetet med bredbandsfrågor

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-16 07:00 CET

Timrå kommun gick nyligen med i Bredbandslyftet. Nu vill vi veta hur de som bor och verkar i kommunen upplever sin internetuppkoppling. Mellan den 16 mars-16 april pågår en webbenkät.

Lyckat recept för hållbar egen försörjning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-15 07:00 CET

Kompetenscenter i Timrå kommun satsar på de mest utsatta i samhället och har gått från kontroll och aktivering av individer till kompetenshöjning. I utvecklingsprocessen har brukarna varit med via paneler och fått tycka till för att påverka verksamheten i rätt riktning.

Dags att söka sommarjobb!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-08 07:00 CET

Den 8 mars öppnar ansökan för sommarjobb för ungdomar i Timrå kommun. För att kunna ansöka om ett jobb ska man vara folkbokförd i Timrå kommun samt vara född mellan år 2003-2005. Det finns en blandning av arbetsplatser att välja mellan; från utemiljö och butik till idrottsföreningar och barnomsorg.

Timrå Kommun sticker ut och tar position inom upphandling

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-04 10:42 CET

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet får upphandling bottenbetyg hos majoriteten av Sveriges kommuner. Kommunerna och kommunala bolag står för 68 procent av alla offentliga upphandlingar per år, det finns därmed förbättringspotential i hur kommunerna bedriver upphandling. En kommun som ligger i framkant är Timrå Kommun som visat sig vara bäst på upphandling i Norrland, med målet att positionera sig även som bäst i landet.

Ingen titel
Ett år med Corona – dialog kring företagens nya vardag

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-22 08:24 CET

Sedan 2003 har Timrå kommun arbetat med målet att ha Norrlands bästa företagsklimat genom strategin att i Timrå går företagen före. Det här är vi stolta över och måna om att fortsätta stärka. För oss är dialogen med företagare otroligt viktig och i brist på fysiska möten fortsätter vi att träffa företagen digitalt.

Så blir Mittuniversitetet ett ännu bättre universitet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-17 13:58 CET

Under onsdagen träffade Sundsvallsregionens kommuner och Mittuniversitetets rektor ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, för att samtala om svensk högre utbildning inför framtiden med särskilt fokus på Mittuniversitetet.

Verksamhetschef på Timrå kommun redan vaccinerad mot covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-11 20:17 CET

Det har kommit till vår kännedom att en verksamhetschef på Timrå kommun redan blivit vaccinerad mot covid-19. Verksamhetschefen blev erbjuden vaccin för att personen under återkommande tidpunkter gått in som enhetschef, stöttat verksamheten och hoppat in och jobbat på särskilda boenden under personalbrist.

Bredbandslyftet ska främja bredbandstillgången i Timrå kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-03 06:50 CET

En enig kommunstyrelse beslutade under tisdagen att Timrå kommun ska vara med i Bredbandslyftet. Det innebär att kommunen kommer att delta i ett program som syftar till att vidareutveckla arbetet med bredbandsfrågor.


Nyheter


Här är den nya turistbyrån i Timrå

Nyhet Publicerad: 2017-06-16 16:21 CEST

Den 19 juni slås dörrarna upp för första gången i det helt nybyggda servicehuset vid Y:et. Det är Lena Liljemark, entreprenör i Timrå, som kommer att se till att turistbyrån är öppen under dagtid från den 30 juni till den 3 september 2017.


Sociala medier


BilderVideorPodcastsDokument