Pressmeddelanden


Ingen titel
Tiotusentals åtgärdade hinder i regionens lokaler

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-07 10:17 CEST

Västfastigheter har slutredovisat projektet Enkelt avhjälpta hinder (EAH). Ett projekt beslutat av Regionstyrelsen med syfte att tillgängliggöra regionens lokaler för personer med funktionsnedsättning. Sedan starten 2016 har tiotusentals hinder åtgärdats som till exempel höga trösklar, tunga dörrar och dålig belysning.

Ingen titel
Vi bygger om för framtiden i Botaniska trädgården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-26 09:00 CEST

Den 25 maj kom ett efterlängtat besked från byggnadsnämnden – Västra Götalandsregionen har fått bygglov för satsningen på nya växthus och besökscentrum i Botaniska trädgården i Göteborg. – Det är verkligen på tiden att verksamheten får ändamålsenliga lokaler så att de kan fortsätta utveckla och hålla trädgården i toppklass, säger Susanna Cassberg, fastighetsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Ingen titel
Skaraborgs Sjukhus i Skövde får geoenergianläggning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 13:28 CEST

Efter ett beslut i Fastighetsnämnden har Västfastigheter fått i uppdrag att genomföra en energiinvestering på Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Genom att installera en geoenergianläggning som förnyelsebar energikälla kommer sjukhusets behov av köpt energi minska avsevärt.

Ingen titel
Ny metod stöttar i arbetet med att bygga lagom stora lokaler

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-19 13:00 CEST

Ett av Västfastigheters uppdrag handlar om att säkerställa lokalförsörjningen för Västra Götalandsregionen. Det handlar både om att använda ytorna effektivt och säkerställa tillgången till bra lokaler för framtiden. – För att kunna göra det måste vi ha bra verktyg för att förstå hur lokalerna används, säger Roger Olausson, fastighetschef område Väst.

Ingen titel
HDK-Valand satsar på kurs om konst och hälsa

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-31 08:00 CEST

Nu har ansökan öppnat till en kurs inriktad på konst i vårdmiljöer på HDK-Valand i Göteborg. Kursen riktar sig till konstnärer och till personer som arbetar inom hälso- och sjukvården. Konstenheten på Västfastigheter är en av de aktörer som bjudits in som föreläsare.

Ingen titel
Renovering och modernisering i full gång på NÄL i Trollhättan

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-26 10:00 CET

Västfastigheter har ett flertal fastighetsutvecklingsprojekt igång på NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus, i Trollhättan. Neonatal byggs ut, operationslokalerna moderniseras och byggs om och taket renoveras.

Ingen titel
Fokus på flexibilitet i ny mottagningsbyggnad på Östra sjukhuset i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-15 10:00 CET

Redan hösten 2022 kommer Östra sjukhusets nya Mottagningsbyggnad att stå klar. Fastigheten byggs för att kunna anpassas efter olika typer av verksamheter och kommer att ge goda förutsättningar inför kommande om- och nybyggnationer på området.

Ingen titel
Spårvagnsdepå Ringön – för stabilare kollektivtrafik på Hisingen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-22 15:17 CET

Västfastigheter fortsätter nu arbetet med att bygga spårvagnsdepå Ringön. I januari 2021 startar etapp 2 i projektet. Nu byggs en drifthall och en verkstadsbyggnad samt en spåranläggning med omkring 600 meter spår. Arbetet är en del i Västra Götalandsregionens satsning på en förbättrad kollektivtrafik.

Ingen titel
Västfastigheter får klartecken för investeringar vid Axevalla Hästcentrum

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-16 15:26 CET

Regionfullmäktige har fattat beslut om att ställa sig bakom investeringen i nya lokaler vid Axevalla Hästcentrum. Beslutet innebär att Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning Västfastigheter nu får klartecken att köpa mark vid travbanan Axvall utanför Skara, för att på uppdrag av naturbruksförvaltningen bygga nya skolbyggnader.

Ingen titel
Patienten i fokus under renovering av Alingsås lasarett

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-17 08:00 CET

Det har gått fem år sedan spaden sattes i marken för en om- och tillbyggnation av Alingsås lasarett. Och även om verksamheten hade en smyginvigning redan för ett år sedan är det först nu som Västfastigheter bedömer arbetet som färdigställt.

Ingen titel
Klart för inflyttning i nybyggd del av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-14 10:42 CET

Nu är det snart dags för inflyttning. Den 33 000 kvadratmeter stora tillbyggnaden av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg är klar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västfastigheter har under drygt tio år arbetat tillsammans med målet att skapa ett av Europas modernaste barnsjukhus.

Ingen titel
Nya byggnader för somatisk vård färdigställda för Kungälvs sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-11 10:06 CET

I september genomfördes slutbesiktning och entreprenaden godkändes för de nya vårdbyggnaderna för somatisk vård på Kungälvs sjukhus. Det är den andra delen av ett omfattande bygg- och utvecklingsprojekt som Västfastigheter uppfört i Kungälv. Totalt omfattar de nya vårdbyggnaderna ca 33 000 kvm och erbjuder 280 nya vårdplatser. Nu lämnas byggnaden över till verksamheten.

Ökad kapacitet på endoskopiavdelningen på Näl i Trollhättan efter ombyggnation

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-05 10:50 CET

Sommaren 2020 var Västfastigheters om- och tillbyggnation av Endoskopiavdelningen på Näl i Trollhättan klar och nu är det äntligen dags för invigning. Att bygga om mitt inne på ett sjukhus har sina särskilda utmaningar. Speciellt om lokalerna som ska byggas om också måste kunna användas.

Ingen titel
Stora ljusinsläpp och interiör av trä ger harmoni på Psykiatrins kvarter i Borås

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-19 15:45 CEST

I början av oktober godkändes slutbesiktningen av Psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Nu är det dags att lämna över den stjärnformade byggnaden mitt inne på sjukhusområdet till verksamheten.

Ingen titel
Ökad driftsäkerhet med ny försörjningscentral

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-05 08:16 CEST

I oktober tas en ny försörjningscentral i bruk på Östra sjukhuset i Göteborg. Den ska försörja samtliga fastigheter på området med el, kyla, värme, vatten och medicinska gaser. Den nya försörjningscentralen kompletterar och förstärker befintliga system.

Klart med entreprenör för etapp 2 av Spårvagnsdepå Ringön

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-18 13:23 CEST

Arbetet med Spårvagnsdepå Ringön går vidare. Nu inleds etapp 2 där Västfastigheter tillsammans med Skanska ska bygga en drifthall och en verkstadsbyggnad. Med Spårvagnsdepå Ringön förbättras förutsättningarna för den spårbundna trafiken på Hisingen i Göteborg.

Västfastigheter vinner Glaspriset för Regionens hus i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 08:20 CEST

Västfastigheter och White Arkitekter har tilldelats Glaspriset 2020 för den spektakulära byggnaden Regionens hus i Göteborg med dess gröntonade helglasade fasad. Priset delas ut av Glasbranschföreningen för Sveriges bästa glasbyggnad. Bedömningen görs av en professionell jury baserad på kriterierna arkitektur, funktion och innovation.

Hyresrabatt för Västfastigheters externa hyresgäster

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-20 19:54 CEST

Västfastigheter kommer erbjuda rabatt på hyran till de av sina hyresgäster som omfattas av regeringens förordning (2020:237): ”Om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster har fått rabatt på hyran”. Det beslutade fastighetsnämnden på onsdagen. Beslutet är ett led i att mildra konsekvenserna av corona-pandemin.

Ingen titel
Påhittigt initiativ säkrade tillgång på desinfektionsmedel

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-13 13:15 CEST

Tack vara innovativa och påhittiga medarbetare har Västfastigheter ställt om delar av den interna vattenreningen på sjukhuset i Lidköping till att producera stora mängder desinfektionsmedel. Nu är det möjligt att dagligen producera 2400 liter att använda för ytdesinfektion i samband med corona-pandemin.

Ingen titel
Nya Infektion i Borås redo för inflyttning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-20 13:56 CEST

Mitt under Coronapandmins framfart står etapp två av Nya Infektion klar på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Besiktningen är godkänd och Västfastigheter och entreprenören Peab lämnar nu över fastigheter som bland annat innehåller 14 isoleringsrum och en mottagningsdel till verksamheten. 

Ingen titel
Stora steg framåt för psykiatrins kvarter i Borås

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-08 09:39 CEST

Det är ungefär ett år till invigningen av den nya byggnaden i psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Fyra år av komplicerad byggnation mitt inne på sjukhusområdet ska nu avslutas innan personalen äntligen ska få ta sina efterlängtade lokaler i bruk.

Västra Götalandsregionen bygger Högsbo specialistsjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-18 14:09 CEST

Fredagen den 18 oktober togs första spadtaget för byggnationen av Högsbo specialistsjukhus. Sjukhuset byggs modernt och innovativt, för att möta det ökande behovet av vård i ett växande Göteborg. Istället för ett traditionellt spadtag fick representanter från fastighetsnämnden i Västra Götalandsregionen, Sjukhusen i väster och Skanska plantera ett körsbärsträd. Trädet står som en symbol för det nya sjukhuset som nu börjar växa fram i Högsbo. 

Ingen titel
Välkommen till första spadtag Högsbo specialistsjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2019-10-14 10:57 CEST

Fredagen den 18 oktober klockan 10 bjuder Västra Götalandsregionen in till ett första spadtag för byggnationen av Högsbo specialistsjukhus.

Välkommen att bevaka byggstarten av psykiatrins kvarter och nya infektionskliniken på Södra Älvsborgs sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-08 13:01 CET

Äntligen är det dags att börja bygga psykiatrins kvarter och nya infektionsenheten på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Efter höstens byggförberedelser är det nu dags för den officiella byggstarten – och ni är välkomna att bevaka evenemanget.

Ingen titel
Konsten invigs på Sahlgrenskas Bild- och interventionscentrum

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-03 12:42 CET

Den 7 november klockan 14 inviger Västra Götalandsregionen de konstnärliga gestaltningarna i Bild- och interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ingen titel
Västfastigheter bygger nytt och bygger om vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-31 20:49 CEST

Västfastigheter har gett Peab uppdraget att projektera renoveringen och nybyggnationen vid Södra Älvsborgs sjukhus. Infektionsvård, psykiatri och laboratoriemedicin är de verksamheter som ska få en rejäl upprustning för att kunna möta dagens och framtidens behov inom sjukvården.

Ingen titel
Miljöpris till Västfastigheter för halverad energianvändning på sjukhuset i Mariestad

Pressmeddelande Publicerad: 2017-05-17 11:12 CEST

Den köpta energin på Skaraborgs sjukhus Mariestads har minskat med 54 procent sedan 1995. Det gav teknikerna Peter Ljungberg, Aron Sundqvist och Peter Fredriksson regionens miljöstipendium 2017.

Ingen titel
Kretsloppsaffär lösning på Södra Älvsborgs Sjukhus Borås behov av värme och kyla

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-28 09:15 CET

Idag undertecknade Västfastigheter och Borås Energi och Miljö ett unikt samarbetsavtal som säkrar leveransen av klimatsmart fjärrkyla till Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. 

MEDIAINBJUDAN: Västfastigheter bjuder in media inför beslut om nya riktlinjer för köp av konst i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-02-01 14:54 CET

Måndag den 6 februari tar fastighetsnämnden beslut om konstenehetens riktlinjer för inköp av konst inom Västra Götalandsregionen.

Ingen titel
Västfastigheter prisas för sitt jämlikhetsarbete

Pressmeddelande Publicerad: 2017-01-31 17:14 CET

Västfastigheters driftchefer får ta emot Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2016. De får priset för sitt arbete med att rekrytera och introducera medarbetare med annan etnisk härkomst och kvinnliga medarbetare till traditionellt manliga roller inom drift och service.


Sociala medier


Presskontakter


Charlotta Moberger
Charlotta Moberger

Kommunikationschef

charlotta.moberger@vgregion.se

0707 - 250244

Tina Norin
Tina Norin

Presskontakt

tina.norin@vgregion.se

0722 - 057145


BilderVideorPodcastsDokument