Pressmeddelanden 2020


Ingen titel
Patienten i fokus under renovering av Alingsås lasarett

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-17 08:00 CET

Det har gått fem år sedan spaden sattes i marken för en om- och tillbyggnation av Alingsås lasarett. Och även om verksamheten hade en smyginvigning redan för ett år sedan är det först nu som Västfastigheter bedömer arbetet som färdigställt.

Ingen titel
Klart för inflyttning i nybyggd del av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-14 10:42 CET

Nu är det snart dags för inflyttning. Den 33 000 kvadratmeter stora tillbyggnaden av Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg är klar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västfastigheter har under drygt tio år arbetat tillsammans med målet att skapa ett av Europas modernaste barnsjukhus.

Ingen titel
Nya byggnader för somatisk vård färdigställda för Kungälvs sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-11 10:06 CET

I september genomfördes slutbesiktning och entreprenaden godkändes för de nya vårdbyggnaderna för somatisk vård på Kungälvs sjukhus. Det är den andra delen av ett omfattande bygg- och utvecklingsprojekt som Västfastigheter uppfört i Kungälv. Totalt omfattar de nya vårdbyggnaderna ca 33 000 kvm och erbjuder 280 nya vårdplatser. Nu lämnas byggnaden över till verksamheten.

Ökad kapacitet på endoskopiavdelningen på Näl i Trollhättan efter ombyggnation

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-05 10:50 CET

Sommaren 2020 var Västfastigheters om- och tillbyggnation av Endoskopiavdelningen på Näl i Trollhättan klar och nu är det äntligen dags för invigning. Att bygga om mitt inne på ett sjukhus har sina särskilda utmaningar. Speciellt om lokalerna som ska byggas om också måste kunna användas.

Ingen titel
Stora ljusinsläpp och interiör av trä ger harmoni på Psykiatrins kvarter i Borås

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-19 15:45 CEST

I början av oktober godkändes slutbesiktningen av Psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Nu är det dags att lämna över den stjärnformade byggnaden mitt inne på sjukhusområdet till verksamheten.

Ingen titel
Ökad driftsäkerhet med ny försörjningscentral

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-05 08:16 CEST

I oktober tas en ny försörjningscentral i bruk på Östra sjukhuset i Göteborg. Den ska försörja samtliga fastigheter på området med el, kyla, värme, vatten och medicinska gaser. Den nya försörjningscentralen kompletterar och förstärker befintliga system.

Klart med entreprenör för etapp 2 av Spårvagnsdepå Ringön

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-18 13:23 CEST

Arbetet med Spårvagnsdepå Ringön går vidare. Nu inleds etapp 2 där Västfastigheter tillsammans med Skanska ska bygga en drifthall och en verkstadsbyggnad. Med Spårvagnsdepå Ringön förbättras förutsättningarna för den spårbundna trafiken på Hisingen i Göteborg.

Västfastigheter vinner Glaspriset för Regionens hus i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 08:20 CEST

Västfastigheter och White Arkitekter har tilldelats Glaspriset 2020 för den spektakulära byggnaden Regionens hus i Göteborg med dess gröntonade helglasade fasad. Priset delas ut av Glasbranschföreningen för Sveriges bästa glasbyggnad. Bedömningen görs av en professionell jury baserad på kriterierna arkitektur, funktion och innovation.

Hyresrabatt för Västfastigheters externa hyresgäster

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-20 19:54 CEST

Västfastigheter kommer erbjuda rabatt på hyran till de av sina hyresgäster som omfattas av regeringens förordning (2020:237): ”Om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster har fått rabatt på hyran”. Det beslutade fastighetsnämnden på onsdagen. Beslutet är ett led i att mildra konsekvenserna av corona-pandemin.

Ingen titel
Påhittigt initiativ säkrade tillgång på desinfektionsmedel

Pressmeddelande Publicerad: 2020-05-13 13:15 CEST

Tack vara innovativa och påhittiga medarbetare har Västfastigheter ställt om delar av den interna vattenreningen på sjukhuset i Lidköping till att producera stora mängder desinfektionsmedel. Nu är det möjligt att dagligen producera 2400 liter att använda för ytdesinfektion i samband med corona-pandemin.

Ingen titel
Nya Infektion i Borås redo för inflyttning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-20 13:56 CEST

Mitt under Coronapandmins framfart står etapp två av Nya Infektion klar på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Besiktningen är godkänd och Västfastigheter och entreprenören Peab lämnar nu över fastigheter som bland annat innehåller 14 isoleringsrum och en mottagningsdel till verksamheten. 

Ingen titel
Stora steg framåt för psykiatrins kvarter i Borås

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-08 09:39 CEST

Det är ungefär ett år till invigningen av den nya byggnaden i psykiatrins kvarter på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Fyra år av komplicerad byggnation mitt inne på sjukhusområdet ska nu avslutas innan personalen äntligen ska få ta sina efterlängtade lokaler i bruk.


Sociala medier


Presskontakter


Charlotta Moberger
Charlotta Moberger

Kommunikationschef

charlotta.moberger@vgregion.se

0707 - 250244

Tina Norin
Tina Norin

Presskontakt

tina.norin@vgregion.se

0722 - 057145


BilderVideorPodcastsDokument