Pressmeddelanden 2021


Ingen titel
Tiotusentals åtgärdade hinder i regionens lokaler

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-07 10:17 CEST

Västfastigheter har slutredovisat projektet Enkelt avhjälpta hinder (EAH). Ett projekt beslutat av Regionstyrelsen med syfte att tillgängliggöra regionens lokaler för personer med funktionsnedsättning. Sedan starten 2016 har tiotusentals hinder åtgärdats som till exempel höga trösklar, tunga dörrar och dålig belysning.

Ingen titel
Vi bygger om för framtiden i Botaniska trädgården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-26 09:00 CEST

Den 25 maj kom ett efterlängtat besked från byggnadsnämnden – Västra Götalandsregionen har fått bygglov för satsningen på nya växthus och besökscentrum i Botaniska trädgården i Göteborg. – Det är verkligen på tiden att verksamheten får ändamålsenliga lokaler så att de kan fortsätta utveckla och hålla trädgården i toppklass, säger Susanna Cassberg, fastighetsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Ingen titel
Skaraborgs Sjukhus i Skövde får geoenergianläggning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 13:28 CEST

Efter ett beslut i Fastighetsnämnden har Västfastigheter fått i uppdrag att genomföra en energiinvestering på Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Genom att installera en geoenergianläggning som förnyelsebar energikälla kommer sjukhusets behov av köpt energi minska avsevärt.

Ingen titel
Ny metod stöttar i arbetet med att bygga lagom stora lokaler

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-19 13:00 CEST

Ett av Västfastigheters uppdrag handlar om att säkerställa lokalförsörjningen för Västra Götalandsregionen. Det handlar både om att använda ytorna effektivt och säkerställa tillgången till bra lokaler för framtiden. – För att kunna göra det måste vi ha bra verktyg för att förstå hur lokalerna används, säger Roger Olausson, fastighetschef område Väst.

Ingen titel
HDK-Valand satsar på kurs om konst och hälsa

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-31 08:00 CEST

Nu har ansökan öppnat till en kurs inriktad på konst i vårdmiljöer på HDK-Valand i Göteborg. Kursen riktar sig till konstnärer och till personer som arbetar inom hälso- och sjukvården. Konstenheten på Västfastigheter är en av de aktörer som bjudits in som föreläsare.

Ingen titel
Renovering och modernisering i full gång på NÄL i Trollhättan

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-26 10:00 CET

Västfastigheter har ett flertal fastighetsutvecklingsprojekt igång på NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus, i Trollhättan. Neonatal byggs ut, operationslokalerna moderniseras och byggs om och taket renoveras.

Ingen titel
Fokus på flexibilitet i ny mottagningsbyggnad på Östra sjukhuset i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-15 10:00 CET

Redan hösten 2022 kommer Östra sjukhusets nya Mottagningsbyggnad att stå klar. Fastigheten byggs för att kunna anpassas efter olika typer av verksamheter och kommer att ge goda förutsättningar inför kommande om- och nybyggnationer på området.

Ingen titel
Spårvagnsdepå Ringön – för stabilare kollektivtrafik på Hisingen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-22 15:17 CET

Västfastigheter fortsätter nu arbetet med att bygga spårvagnsdepå Ringön. I januari 2021 startar etapp 2 i projektet. Nu byggs en drifthall och en verkstadsbyggnad samt en spåranläggning med omkring 600 meter spår. Arbetet är en del i Västra Götalandsregionens satsning på en förbättrad kollektivtrafik.

Ingen titel
Västfastigheter får klartecken för investeringar vid Axevalla Hästcentrum

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-16 15:26 CET

Regionfullmäktige har fattat beslut om att ställa sig bakom investeringen i nya lokaler vid Axevalla Hästcentrum. Beslutet innebär att Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning Västfastigheter nu får klartecken att köpa mark vid travbanan Axvall utanför Skara, för att på uppdrag av naturbruksförvaltningen bygga nya skolbyggnader.


Sociala medier


Presskontakter


Charlotta Moberger
Charlotta Moberger

Kommunikationschef

charlotta.moberger@vgregion.se

0707 - 250244

Tina Norin
Tina Norin

Presskontakt

tina.norin@vgregion.se

0722 - 057145


BilderVideorPodcastsDokument