Pressmeddelanden 2020


Ingen titel
Kajsa Nordenstorm får Martin Lönnebos stipendium

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-09 14:22 CET

2020 delas det första stipendiet i Frälsarkransens anda ut. Priset går till Kajsa Nordenstorm, som med stor kreativitet och lek lär barn Bibelns berättelser.

Ingen titel
Caroline Krook om Stockholms stift igår och idag

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-17 08:15 CET

Caroline Krook och Stockholms stift är nästan jämngamla och förutom sina egna år som tjänstgörande biskop har hon haft förmånen att träffa samtliga biskopar i stiftet. Därför löper den berättelsen som en röd tråd i ett av bokens avsnitt. Vi får genom de olika biskoparna se hur både kyrkan och samhället har utvecklats i ett Stockholm som gått från stor stad till storstad.

Ingen titel
Konkreta metoder för att göra konfirmandverksamheten mer inkluderande

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-07 08:00 CEST

För konfirmanden är det viktigt att känna trygghet och tillit, att bli bemött med respekt och bli bekräftad precis som en är. Boken Tryggare rum ger er som ledare verktygen att få syn på normer som begränsar och stänger ute. Berättelser från verkligheten analyseras och ni får konkreta metoder för att skapa en tryggare och mer inkluderande konfirmandverksamhet.

Ingen titel
Martin Lönnebos stipendium lanseras

Pressmeddelande Publicerad: 2020-10-01 08:20 CEST

Verbum med Kyrkans Tidning lanserar nu "Martin Lönnebos stipendium – i Frälsarkransens anda" som ska delas ut till någon som gör kristen tro begriplig för både hjärna och hjärta.

Ingen titel
Vandringar som berör dina sinnen och fördjupar lärandet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-09-29 09:00 CEST

Upplevelsevandringar är en metodbok som innehåller upplevelser i form av vandringar. Vandringar som både öppnar upp för mötet med sig själv och med Gud. Här finns också vandringar som stärker sammanhållningen i en grupp. Vi är alla olika och därför är vandringarna framtagna för att möta skiftande behov.

Ingen titel
Söndag med Frälsarkransen runt om i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-31 13:27 CEST

På sex platser runt om i landet, söndagen den 6 september, uppmärksammas radbandet Frälsarkransen.

Ingen titel
Morgonandakter från Sveriges Radio som bok

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 13:21 CEST

Varje vardagsmorgon i 90 år har vi kunnat vakna till människors berättelser om Guds budskap och den egna personliga tron i P1. Nu samlas utvalda morgonandakter i boken Andakter i gryningen.

Ingen titel
Boken för dig som en dag ska dö

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-20 10:14 CEST

Philip de Croy är religionsvetare och Sveriges enda thanatolog, expert på döden. Nu kommer hans debutbok Boken för dig som en dag ska dö.

Ingen titel
Ny bok om det andliga ledarskapet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-19 15:00 CEST

Att kyrkan har tagit till sig organisationsteorier hämtade från näringslivet utan en tillräcklig teologisk reflektion riskerar göra att kyrkan förlorar sin identitet. I den aktuella boken Så är det inte hos er fördjupar åtta forskare vad det andliga ledarskapet innebär.

Ingen titel
Man blir människa igen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-14 11:11 CEST

Göran Larssons son väljer att avsluta sitt liv strax innan han ska fylla 18 år. För Göran och familjen drabbar katastrofen från ingenstans. Nu kommer boken om hur man blir människa igen.

Ingen titel
Ny Kyrkokalender med fokus på diakoni

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-11 09:17 CEST

Årets tema diakoni går som en röd tråd genom hela kyrkoåret och påminner oss om kyrkans kanske viktigaste uppgift i tider som dessa, omsorgen om medmänniskan och skapelsen.

Ingen titel
Jeanrond om vår tids rädslor och längtan efter hopp

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-03 10:30 CEST

I den nya boken Hoppets dynamik utforskar teologen Werner G. Jeanrond kärleken som hoppets grogrund. Boken tar upp frågan om hur kristna genom historien definierat hopp och vad hopp kan innebära idag. Hopp har alltid stått i relation till både människor, samhälle och omvärld och i varje tid behöver vi göra ordet till vårt.

Ingen titel
Antje Jackeléns nya bok väcker frågor i pandemins skugga

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-02 08:15 CEST

Coronaviruset har gjort mig ganska otålig i hoppet. Jag tror att jag inte är ensam om det, skriver ärkebiskop Antje Jackelén i förordet till sin kommande bok. Idén fick hon i mars och nu, bara ett par månader senare finns en färdigskriven bok som lånat titeln från hennes citat – Otålig i hoppet, teologiska frågor i pandemins skugga.

Ingen titel
Sofia Camnerin skriver om människan, gudsbilden och kyrkan

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-29 13:11 CEST

Den tidigare kyrkoledaren Sofia Camnerins nya bok är en teologisk reflektion över de frågor som väcks under livets mörka dagar.

Ingen titel
Kunskapslyft genom konkreta handböcker

Pressmeddelande Publicerad: 2020-04-20 14:34 CEST

Verksamhetsnära, konkret och användbart. De tre orden har varit vägledande när Verbum arbetat fram en serie handböcker inom området organisation och ledarskap. Målet är att bidra till ett kunskapslyft för både individer, grupper och verksamheter i Svenska kyrkan.

Ingen titel
Biskop Åke Bonnier samtalar om den kristna trons innersta kärna i ny bok

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-16 09:00 CET

Varför vill du bli biskop i Skara stift? Det var frågan Åke Bonnier fick inför biskopsvalet 2012. Egentligen svarade han aldrig på frågan utan han berättade istället vad han ville göra ifall han blev vald. Det berättar han mer om i denna bok. Författaren delar där tankar och perspektiv på vad det innebär att vara kyrka i vårt land och i vår tid.

Ingen titel
Biskop Martin skriver ny bok om bön

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-13 09:23 CET

Linköpings stifts biskop, Martin Modéus, skriver i sin bok "Finna bönen som redan finns" om hur vi kan förhålla oss till bönen. Vilka förväntningar kan vi ha på bönen?

Ingen titel
Martin Lönnebo skriver sitt andliga testamente

Pressmeddelande Publicerad: 2020-02-04 11:13 CET

Drömmen om innersta sjön är en andlig resa och samtidigt ett avstamp i vår tids problematik. Martin Lönnebo kallar boken för sitt andliga testamente.

Ingen titel
Per Westberg ny redaktör för Kyrkoordningen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-31 12:08 CET

Ny redaktör för Kyrkoordningen som snart kommer i ny utgåva är Per Westberg, förhandlare och rådgivare för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 2020 års Kyrkoordning innehåller många ändrade regler och är uppdaterad per den 1 januari 2020.

Ingen titel
Ylva Eggehorn skriver 2020 års fastebok

Pressmeddelande Publicerad: 2020-01-17 09:15 CET

Rötter och krona är den åttonde boken i serien "Ärkebiskopens fastebok", för enskild eller gemensam reflektion. Ärkebiskopen väljer varje år ut en författare till boken och skriver bokens förord.


Sociala medier


Presskontakter


Sofie Kalodimos
Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin
Åsa Svedin

Marknads- och säljansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28


BilderVideorPodcastsDokument