Pressmeddelanden 2021


Ingen titel
Andakter för eftertanke och djup årets alla dagar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-13 08:15 CEST

Hela mitt hjärta är en bok för dig som längtar efter eftertanke, vardaglig kontakt med Gud och att leva mer helhjärtat. Boken är en uppföljare till Från hjärta till hjärta och innehållet är tänkt att ge läsaren en andlig bålstyrka.

Ingen titel
Biskop Martin Modéus vill slå ett slag för bildens plats i kyrkan

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-06 08:30 CEST

Martin Modéus foto- och reflektionsbok Bildrikt talat innehåller drygt 30 foton som spänner över olika motiv med fokus på natur- och djurbilder. Till varje bild finns det ett ord och en bibeltext. På så sätt bjuder Martin Modéus in till ett samtal – ett samtal mellan dig som betraktare, bilden och en biblisk berättelse.

Ingen titel
Om hoten mot livet och själen och deras räddning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-18 11:44 CEST

Martin Lönnebos nya bok Livets farkost – SOS, Ögon som kan se Guds härlighet är en allvarlig bok att inspireras av. Den skapar upptäckarlust att söka sig bakåt i sin livshistoria, för att förstå gjorda vägval, och för att söka den bästa vägen framåt för jorden, själen och kärleken.

Ingen titel
Ny Kyrkokalender med fokus på gudstjänsten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-08-10 10:45 CEST

Svenska kyrkan, som en del i den världsvida kyrkan, är ett perspektiv som fångas i 2021–2022 års utgåva av Kyrkokalendern. På temat Ett enda bröd – en enda mänsklighet förs vi i bokens fördjupande och reflekterande texter genom kyrkoåret och närmare gudstjänstens olika delar.

Ingen titel
Vad innebär det att göra teologi i kyrkans vardag?

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-03 08:45 CEST

Det är den fråga som löper som en röd tråd genom den nya boken av Jonas Ideström. Här utarbetar han konstruktiva förståelser av vad teologi kan vara, nämligen något som skapas och uppstår i församlingens vardag, i församlingens konkreta erfarenheter.

Ingen titel
Annika Waldenström tillträder som VD för Verbum

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-19 12:52 CEST

Annika Waldenström har utnämnts till ny VD för Verbum AB som är Sveriges ledande teologiska förlag med tidningar, litteratur, utbildningar och konsulttjänster i sitt utbud. Verbum ingår i Berling Media koncernen i Stockholm. Annika tillträder sin nya befattning den 1 augusti 2021.

Ingen titel
Biskop Fredrik Modéus om en kyrka som visar vägen mot framtiden

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-07 08:15 CEST

I nya boken En kyrka värd namnet tecknar biskop Fredrik Modéus fram vad som måste känneteckna Svenska kyrkan, i en tid som präglas av oro i världen, en sämre kunskap om kristen tro – men också en spirande nyfikenhet på religion och ett stort förtroende för kyrkan, om än på lite distans.

Ingen titel
Biskop Johan Dalmans klassiska bönbok för 2020-talet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-29 08:15 CEST

Biskop Johan Dalman har i Böndagbok bearbetat den skotske prästen och teologiprofessorn John Baillies texter. Med över en miljon sålda exemplar och otaliga upplagor senare är denna andaktsbok en absolut klassiker.

Ingen titel
Ny bok ger kompassen för ett mer hållbart liv

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-20 15:40 CEST

–Boken Hållbar vandring med Frälsarkransen är tänkt som en kompass för ett mer hållbart liv. Som stöd på vägen rymmer boken betraktelser utifrån Frälsarkransens pärlor, och uppslag för reflektion, bön och handling. En bärande tanke är att människans inre liv och mognad hör ihop med ansvarstagandet för jorden, säger författarna Pär Friberg och Magnus Myrberg om sin nya bok.

Ingen titel
Skapelseteologiska perspektiv på samtidens brännande frågor

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-25 11:20 CET

I boken Människa och kristen idag gör författarna en ansats till att ta vidare ett lutherskt teologiskt arv som präglat den nordiska kyrkliga och samhälleliga kontexten under 1900-talet och in på 2000-talet. Syftet med boken är att sätta arvet från teologer som Wingren, Aulén, Grundtvig och Lögstrup i dialog med samtidens brännande frågor.

Ingen titel
Ny bok om kyrk- och gudstjänstvärdens viktiga uppgift

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-19 10:00 CET

Rollen som kyrk- och gudstjänstvärd är viktig och mångfacetterad. Boken Värd i Guds tjänst. Om människor, texter och föremål i kyrkans rum handlar om hur du som kyrkvärd kan göra skillnad i mötet med gudstjänstbesökaren. Ulf Lindgren ger konkreta tips och råd som gör dig säkrare i din roll och får gudstjänstbesökaren att känna sig sedd.

Ingen titel
Ny bok om kyrk- och gudstjänstvärdens viktiga uppgift

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-19 08:15 CET

Rollen som kyrk- och gudstjänstvärd är viktig och mångfacetterad. Boken Värd i Guds tjänst. Om människor, texter och föremål i kyrkans rum handlar om hur du som kyrkvärd kan göra skillnad i mötet med gudstjänstbesökaren. Ulf Lindgren ger konkreta tips och råd som gör dig säkrare i din roll och får gudstjänstbesökaren att känna sig sedd.

Ingen titel
Hur kan vi ge plats åt trosföreställningar som inte är mina egna?

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-08 08:30 CET

I ett alltmer mångreligiöst samhälle uppstår en mängd frågor i mötet med människor av en annan tro. Den här boken handlar om sådant som skaver i det mötet. Författaren har bland annat studerat lokala interreligiösa råd i Sverige för att söka svar på hur samverkan fungerar och vilka frågor de jobbar med.

Ingen titel
Inledande avsnitt om kyrkovalet i 2021 års Kyrkoordning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-27 15:00 CET

Årets utgåva av Kyrkoordningen innehåller ett inledande pedagogiskt avsnitt om kyrkovalet och de indirekta val som ska ske efter valet är genomfört. Här får läsaren bland annat veta vilka val som ska äga rum och hur de ska genomföras.

Ingen titel
Lassokast ut i Sápmi fångar samisk verklighet i 2021 års fastebok

Pressmeddelande Publicerad: 2021-01-11 08:00 CET

I 2021 års fastebok tas vi med på vandringar genom Sápmi, guidade av prästen Bo Lundmark som var samernas kyrkoherde mellan åren 1979 och 1991. Boken är inte en kronologisk berättelse utan består av ett antal lassokast ut i Sápmi för att försöka fånga något av samisk verklighet, där varje kapitel tar oss med på nya stigar.


Sociala medier


Presskontakter


Sofie Kalodimos
Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin
Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28


BilderVideorPodcastsDokument