Press Releases


Ingen titel
Lassokast ut i Sápmi fångar samisk verklighet i 2021 års fastebok

Press Release Published: 2021-01-11 08:00 CET

I 2021 års fastebok tas vi med på vandringar genom Sápmi, guidade av prästen Bo Lundmark som var samernas kyrkoherde mellan åren 1979 och 1991. Boken är inte en kronologisk berättelse utan består av ett antal lassokast ut i Sápmi för att försöka fånga något av samisk verklighet, där varje kapitel tar oss med på nya stigar.

Ingen titel
Kajsa Nordenstorm får Martin Lönnebos stipendium

Press Release Published: 2020-12-09 14:22 CET

2020 delas det första stipendiet i Frälsarkransens anda ut. Priset går till Kajsa Nordenstorm, som med stor kreativitet och lek lär barn Bibelns berättelser.

Ingen titel
Caroline Krook om Stockholms stift igår och idag

Press Release Published: 2020-11-17 08:15 CET

Caroline Krook och Stockholms stift är nästan jämngamla och förutom sina egna år som tjänstgörande biskop har hon haft förmånen att träffa samtliga biskopar i stiftet. Därför löper den berättelsen som en röd tråd i ett av bokens avsnitt. Vi får genom de olika biskoparna se hur både kyrkan och samhället har utvecklats i ett Stockholm som gått från stor stad till storstad.

Ingen titel
Konkreta metoder för att göra konfirmandverksamheten mer inkluderande

Press Release Published: 2020-10-07 08:00 CEST

För konfirmanden är det viktigt att känna trygghet och tillit, att bli bemött med respekt och bli bekräftad precis som en är. Boken Tryggare rum ger er som ledare verktygen att få syn på normer som begränsar och stänger ute. Berättelser från verkligheten analyseras och ni får konkreta metoder för att skapa en tryggare och mer inkluderande konfirmandverksamhet.

Ingen titel
Martin Lönnebos stipendium lanseras

Press Release Published: 2020-10-01 08:20 CEST

Verbum med Kyrkans Tidning lanserar nu "Martin Lönnebos stipendium – i Frälsarkransens anda" som ska delas ut till någon som gör kristen tro begriplig för både hjärna och hjärta.

Ingen titel
Vandringar som berör dina sinnen och fördjupar lärandet

Press Release Published: 2020-09-29 09:00 CEST

Upplevelsevandringar är en metodbok som innehåller upplevelser i form av vandringar. Vandringar som både öppnar upp för mötet med sig själv och med Gud. Här finns också vandringar som stärker sammanhållningen i en grupp. Vi är alla olika och därför är vandringarna framtagna för att möta skiftande behov.

Ingen titel
Söndag med Frälsarkransen runt om i Sverige

Press Release Published: 2020-08-31 13:27 CEST

På sex platser runt om i landet, söndagen den 6 september, uppmärksammas radbandet Frälsarkransen.

Ingen titel
Morgonandakter från Sveriges Radio som bok

Press Release Published: 2020-08-27 13:21 CEST

Varje vardagsmorgon i 90 år har vi kunnat vakna till människors berättelser om Guds budskap och den egna personliga tron i P1. Nu samlas utvalda morgonandakter i boken Andakter i gryningen.

Ingen titel
Boken för dig som en dag ska dö

Press Release Published: 2020-08-20 10:14 CEST

Philip de Croy är religionsvetare och Sveriges enda thanatolog, expert på döden. Nu kommer hans debutbok Boken för dig som en dag ska dö.

Ingen titel
Ny bok om det andliga ledarskapet

Press Release Published: 2020-08-19 15:00 CEST

Att kyrkan har tagit till sig organisationsteorier hämtade från näringslivet utan en tillräcklig teologisk reflektion riskerar göra att kyrkan förlorar sin identitet. I den aktuella boken Så är det inte hos er fördjupar åtta forskare vad det andliga ledarskapet innebär.

Ingen titel
Man blir människa igen

Press Release Published: 2020-08-14 11:11 CEST

Göran Larssons son väljer att avsluta sitt liv strax innan han ska fylla 18 år. För Göran och familjen drabbar katastrofen från ingenstans. Nu kommer boken om hur man blir människa igen.

Ingen titel
Ny Kyrkokalender med fokus på diakoni

Press Release Published: 2020-08-11 09:17 CEST

Årets tema diakoni går som en röd tråd genom hela kyrkoåret och påminner oss om kyrkans kanske viktigaste uppgift i tider som dessa, omsorgen om medmänniskan och skapelsen.

Ingen titel
Jeanrond om vår tids rädslor och längtan efter hopp

Press Release Published: 2020-07-03 10:30 CEST

I den nya boken Hoppets dynamik utforskar teologen Werner G. Jeanrond kärleken som hoppets grogrund. Boken tar upp frågan om hur kristna genom historien definierat hopp och vad hopp kan innebära idag. Hopp har alltid stått i relation till både människor, samhälle och omvärld och i varje tid behöver vi göra ordet till vårt.

Ingen titel
Antje Jackeléns nya bok väcker frågor i pandemins skugga

Press Release Published: 2020-06-02 08:15 CEST

Coronaviruset har gjort mig ganska otålig i hoppet. Jag tror att jag inte är ensam om det, skriver ärkebiskop Antje Jackelén i förordet till sin kommande bok. Idén fick hon i mars och nu, bara ett par månader senare finns en färdigskriven bok som lånat titeln från hennes citat – Otålig i hoppet, teologiska frågor i pandemins skugga.

Ingen titel
Sofia Camnerin skriver om människan, gudsbilden och kyrkan

Press Release Published: 2020-04-29 13:11 CEST

Den tidigare kyrkoledaren Sofia Camnerins nya bok är en teologisk reflektion över de frågor som väcks under livets mörka dagar.

Ingen titel
Kunskapslyft genom konkreta handböcker

Press Release Published: 2020-04-20 14:34 CEST

Verksamhetsnära, konkret och användbart. De tre orden har varit vägledande när Verbum arbetat fram en serie handböcker inom området organisation och ledarskap. Målet är att bidra till ett kunskapslyft för både individer, grupper och verksamheter i Svenska kyrkan.

Ingen titel
Biskop Åke Bonnier samtalar om den kristna trons innersta kärna i ny bok

Press Release Published: 2020-03-16 09:00 CET

Varför vill du bli biskop i Skara stift? Det var frågan Åke Bonnier fick inför biskopsvalet 2012. Egentligen svarade han aldrig på frågan utan han berättade istället vad han ville göra ifall han blev vald. Det berättar han mer om i denna bok. Författaren delar där tankar och perspektiv på vad det innebär att vara kyrka i vårt land och i vår tid.

Ingen titel
Biskop Martin skriver ny bok om bön

Press Release Published: 2020-03-13 09:23 CET

Linköpings stifts biskop, Martin Modéus, skriver i sin bok "Finna bönen som redan finns" om hur vi kan förhålla oss till bönen. Vilka förväntningar kan vi ha på bönen?

Ingen titel
Martin Lönnebo skriver sitt andliga testamente

Press Release Published: 2020-02-04 11:13 CET

Drömmen om innersta sjön är en andlig resa och samtidigt ett avstamp i vår tids problematik. Martin Lönnebo kallar boken för sitt andliga testamente.

Ingen titel
Per Westberg ny redaktör för Kyrkoordningen

Press Release Published: 2020-01-31 12:08 CET

Ny redaktör för Kyrkoordningen som snart kommer i ny utgåva är Per Westberg, förhandlare och rådgivare för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. 2020 års Kyrkoordning innehåller många ändrade regler och är uppdaterad per den 1 januari 2020.

Ingen titel
Ylva Eggehorn skriver 2020 års fastebok

Press Release Published: 2020-01-17 09:15 CET

Rötter och krona är den åttonde boken i serien "Ärkebiskopens fastebok", för enskild eller gemensam reflektion. Ärkebiskopen väljer varje år ut en författare till boken och skriver bokens förord.

Ingen titel
Verbum förvärvar StreamStone

Press Release Published: 2019-11-08 14:44 CET

Verbum AB - Sveriges ledande utgivare av teologisk litteratur samt tidningarna Kyrkans Tidning och Sändaren, har förvärvat företaget StreamStone AB som idag erbjuder kommunikationslösningar för medlemsutveckling till församlingar i Svenska kyrkan.

Ingen titel
Göran Larsson är tillbaka med Lilla sorgeboken

Press Release Published: 2019-10-16 09:21 CEST

Prästen och psykoterapeuten Göran Larsson skriver om vikten av ta sig igenom sorgen istället för förbi. Lilla sorgeboken handlar om att förlora och börja om på nytt.

Ingen titel
Missionärernas öden och äventyr under 100 år

Press Release Published: 2019-09-24 08:00 CEST

Långt innan globaliseringen var kyrkan en internationell miljö. I ljuset av missionärernas öden och äventyr tecknar biskop emeritus Jonas Jonson en biografi över Svenska kyrkans mission i en ny bok. Det är en människornas historia och en i hög grad kvinnornas historia.

Ingen titel
Ny bok om psalmernas sjungna teologier

Press Release Published: 2019-09-20 12:11 CEST

I boken All din nåd är öppen famn - Psalmernas sjungna teologier går ­­­författaren Susanne Wigorts Yngvesson på djupet och analyserar ett urval psalmer ur olika perspektiv. Hon kikar även närmare på prästers och kyrkomusikers förhållande till psalm och användningen av psalmer vid några av livets skeden.

Ingen titel
Hur påverkar teologin och samhället varandra?

Press Release Published: 2019-09-17 15:00 CEST

Tro och religion är ingen privatsak. De är en betydande del av samhället. Så för att förstå samhället behöver vi ta religiösa fenomen och teologiskt tankegods på allvar. Inte minst i tider då religionens synlighet i det offentliga ger upphov till en rad frågor om hur vi bäst kan leva tillsammans. Denna antologi om samhällsteologi utmanar till reflektion om hur teologin och samhället påverkar varandra.

Ingen titel
Diakonins kyrka och omsorgens utmattning

Press Release Published: 2019-09-16 17:00 CEST

Diakonins kyrka har länge levt i det fördolda. Det är en kyrka präglad av omsorg, en tjänande kyrka, som rör sig med frimodighet i samhällets marginaler. Därtill bärs den upp i huvudsak av kvinnor. I sin nya bok riktar Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap, strålkastarljuset på diakonins kyrka, som hon menar behövs mer än någonsin, i en tid när omsorgens strukturer utmattas.

Ingen titel
Boknyhet: Kent Wisti om vår längtan efter och rädsla för varandra

Press Release Published: 2019-09-16 14:10 CEST

Prästen Kent Wisti är känd för sina satirteckningar i DN och för sin erotiska konst. Nu kommer hans bok Svartgrundet ut. Den är poetiskt skriven - om ensamhet, längtan och igenkänning.

Ingen titel
Jonas Eeks nya bibelhandledning ger verktyg att jobba med i kyrkans undervisning

Press Release Published: 2019-08-26 08:00 CEST

Nu är handledningen Livsfrågan och evangeliet ute i butik. Det är en praktisk handledning till Verbums Bibeln, konfirmand. Här får läsaren inspiration och redskap att använda i kyrkans undervisning men även praktiska tips och idéer på hur man kan arbeta så att livsfrågan möts av evangeliet.

Ingen titel
Behöver vi ett språk för det heliga?

Press Release Published: 2019-08-19 16:14 CEST

Kulturantropologen Mikael Kurkiala släpper en ny bok. När själen går i exil handlar om hur vi omges av ett överflöd av prylar, underhållning och distraktioner, samtidigt som de viktiga samtalen tystnar.


Social media


Contact


Sofie Kalodimos
Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin
Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28


ImagesVideosPodcastsDocuments