Pressmeddelanden


Ingen titel
Tydligt besked om nya stambanor från regeringen- lagt kort ligger för Göteborg-Borås

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-16 15:58 CEST

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) presenterade idag infrastrukturproposition inför ny plan för transportinfrastruktur 2022-2033. Regeringen vill lägga 799 miljarder kronor på att underhålla och utveckla vägar och järnvägar åren 2022– 2033. Ett tydligt besked är att höghastighetsjärnvägen ska byggas och att utrymme ska ges för att bygga deletapper.

Nio av tio patienter är nöjda med vård och stöd från Habilitering & Hälsa

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-16 14:37 CEST

Nio av tio patienter är nöjda med den vård och stöd de fått från Habilitering & Hälsa inom Västra Götalandsregionen. Det visar undersökningen nationell patientenkät som genomfördes i höstas på temat habilitering och hjälpmedel. Drygt 4 000 personer svarade på enkäten.

Lägesrapport VGR: Födda 1956 och tidigare vaccineras nu i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-16 12:53 CEST

Mer än varannan invånare (53,9 procent), 70 år och äldre, i Västra Götaland har fått en första dos vaccin mot covid-19. Bland de äldsta börjar vaccinationstäckningen bli mycket bra. Det visar statistik fram till och med vecka 14.

Ingen titel
Västra Götalandsregionen ger stöd till norska parter för järnvägssträckan Oslo-Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-14 11:05 CEST

På torsdag 15 april håller Anne Beathe Tvinnereim (Sp), fylkesråd region Viken och Kristina Jonäng (C), regionråd och ordförande regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen) ett möte som samlar riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier och ett stort antal norska stortingsledamöter.

Skärpta rekommendationer i Västra Götaland förlängs till 2 maj

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-14 10:14 CEST

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Smittskyddsläkaren har därför beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna till den 2 maj. För gymnasieskolor blir råden mer lokalt anpassade efter respektive kommun och skolas situation.

Regionfullmäktige 13 april 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-13 19:05 CEST

Regionfullmäktige beslutade bland annat om årsredovisning och bokslutsdisposition 2020, om remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utgör en fristående vårdtjänst, om miljömål och mål för social hållbarhet samt att om behålla namnet Västra Götalandsregionen.

Ingen titel
Lägesrapport VGR: Fortsatt stor smittspridning av covid-19 i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-13 11:46 CEST

Smittspridningen ligger fortsatt på en hög nivå och mycket av spridningen sker på arbetsplatser. Samtidigt är det allt fler personer som behöver sjukhusvård för covid-19, vilket riskerar att annan vård skjuts upp.

VGR lägesrapport vaccin: Vårdcentralerna prioriteras vecka 15

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-09 11:02 CEST

Nästa vecka skickas 60 600 doser vaccin mot covid-19 ut till vaccinatörer i Västra Götaland. Vårdcentralerna fortsätter vaccination av personer som är 65 år och äldre. De vårdcentraler som har flest kvar i de äldsta åldersgrupperna att vaccinera kommer att prioriteras.

Digital pressträff 7 april: Så hanterar Västra Götalandsregionen covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-06 15:23 CEST

Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff i morgon onsdag 7 april klockan 13:30.

Lägesrapport VGR: Nära 70 000 doser skickas vecka 14

Pressmeddelande Publicerad: 2021-04-01 14:46 CEST

Vecka 14 levererar Västra Götalandsregionen 69 740 doser vaccin mot covid-19 till vaccinatörer i Västra Götaland. Det är fler doser för en enskild vecka än någonsin tidigare. Det mesta av vaccinet kommer fördelas mellan vårdcentraler och sjukhus för vaccination av äldre i fas 2. All vaccination av vårdpersonal är liksom tidigare pausad tills vidare.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 31 mars

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-31 16:18 CEST

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om införande av tarmcancerscreening och om riktlinjer för att minska antalet uteblivna besök i hälso- och sjukvården.

Testning för tjock- och ändtarmscancer införs i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-31 16:12 CEST

Under 2021 kommer testning för tjock- och ändtarmscancer börja införas i Västra Götaland. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen har tagit beslut om att införa testningen i sju steg under åren 2021-2028 för alla invånare i åldrarna 60-74 år.

Förstärkning till psykologenheter inom mödra- och barnhälsovården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-31 14:02 CEST

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden satsar två miljoner kronor extra på psykologenheterna inom mödra- och barnhälsovården.

Ingen titel
Norsk gränshandel glödhet innan pandemin - omsatte 28 miljarder

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-31 12:16 CEST

Coronapandemin har slagit stenhårt mot gränshandeln. För många har 95 procent av försäljningen försvunnit. Nya siffror visar att norska gränshandeln omsatte 27,9 miljarder och skapade hela 7 200 arbetstillfällen innan pandemin över en natt lade en våt filt över försäljningen.

Hela listan – här är de externa vaccinatörer som vaccinerar invånare i fas fyra

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-30 14:00 CEST

Nu är det klart vilka 18 externa vaccinatörer som Västra Götalandsregionen (VGR) avser teckna avtal med om att vaccinera invånare i fas fyra. – Det är bra att denna pusselbit nu är på plats. Det betyder att vi snart kan presentera hela planen för var och hur invånare i fas fyra kommer att vaccineras i Västra Götaland, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

Ingen titel
Lägesrapport VGR: Kraftig ökning av covid-19 i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-30 10:50 CEST

Allt fler i Västra Götaland blir så svårt sjuka i covid-19 att de behöver läggas in på sjukhus. Samtidigt har smittspridningen ökat ytterligare. "Om utvecklingen följer samma mönster som tidigare under pandemin kommer ännu fler att behöva intensivvård inom ett par veckor. Vi är mycket bekymrade över situationen" säger Jan Kilhamn, stf beslutsfattare i Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL).

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden 29 mars

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-29 16:53 CEST

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har bland annat tagit del av uppföljningen av vårdöverenskommelser och avtal.

Ingen titel
Västra Götalandsregionen satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-29 07:30 CEST

Nyckeln till Västra Götalands långsiktiga attraktions- och konkurrenskraft är vår gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. Ett av målen är att knyta samman Västra Götaland för hållbar och förbättrad tillgänglighet. Sverige har redan antagit en strategi om att bli världens första fossilfria välfärdsland, en viktig komponent är elektrifiering av transportsektorn. Västsverige ligger långt fram i arbetet men nu ökar Västra Götalandsregionen takten - satsar 70 miljoner på laddinfrastruktur.

VGR Lägesrapport: Var tionde invånare har fått sin första dos

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-26 12:57 CET

​Drygt var tionde invånare (10,8 procent ) i Västra Götaland har fått sin första dos vaccin mot covid-19. Bland de som är 85 år och äldre har 79,5 procent fått sin första dos och 34,5 procent i åldersgruppen har blivit fullvaccinerade visar Folkhälsomyndighetens statistik fram till och med vecka 11. Under vecka 13 fortsätter VGR prioritera vaccinering av de äldsta i fas 2.

Vaccination med Astra Zenecas vaccin återupptas i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-25 15:26 CET

Folkhälsomyndigheten beslutade idag att vaccination med Astra Zenecas vaccin återupptas för personer som är 65 år och äldre. Det innebär att vaccinatörer i Västra Götaland från och med i morgon fredag kan boka in fler personer i fas 2 för vaccination.

Samråd kring vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-25 15:07 CET

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade vid sitt sammanträde 25 mars NU-sjukvårdens förändringar gällande öppenvårdsmottagningar inom vuxenpsykiatrin.

Digital pressträff 24 mars: Så hanterar Västra Götalandsregionen covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-23 15:16 CET

Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff i morgon onsdag 24 mars klockan 13:30.

Revidering av kulturnämndens detaljbudget för 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-22 15:28 CET

På kulturnämndens sammanträde den 18 mars beslutade nämnden om revidering av detaljbudget för 2021. Revideringen innebär bland annat fördelning av uppräkning av statliga medel från kultursamverkansmodellen, samt en stärkning av den musikaliska scenkonsten.

Patienterna trygga med akutvården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-22 14:28 CET

De allra flesta patienter som besökt akutmottagningarna i Västra Götaland är nöjda med sin upplevelse av vården. Det visar resultatet av den nationella patientenkäten som innehåller svar från drygt 3 400 patienter i Västra Götaland.

Egenbeställd antikroppstestning för covid-19 upphör i VGR

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-22 12:57 CET

Från och med den 1 april upphör möjligheten att själv boka ett antikroppstest hos Västra Götalandsregionen.

VGR Lägesrapport: 25 000 doser skickas ut vecka 12

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-19 14:34 CET

Nästa vecka, vecka 12, levereras drygt 25 000 doser vaccin mot covid-19 till vaccinatörerna i Västra Götaland. Det är främst vårdcentralerna som får vaccin för att fortsätta vaccinering av de äldsta. 71 procent av alla som är 85 år och äldre i Västra Götaland har vaccinerats med en dos och 29 procent är fullvaccinerade. Det visar data fram till och med vecka tio.

Ingen titel
Lägesrapport VGR: Fortsatt hög smittspridning av covid-19 i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-18 10:55 CET

Förra veckan konstaterades 5 240 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är en ökning med sju procent jämfört med veckan innan. Även behovet av sjukhusvård ökar. Fler yngre insjuknar med covid-19. Samtidigt går det att se en effekt av vaccineringen – allt färre äldre blir sjuka.

2020 års revision klar för VGR – ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-17 15:30 CET

Revisorerna i Västra Götalandsregionen avslutade idag den 17 mars 2021 revisionsåret 2020 genom att underteckna revisionsberättelserna för samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen. Man överlämnade även sin samlade bedömning av regionens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat till regionfullmäktiges presidium i form av en årspromemoria.

Regionstyrelsen 16 mars 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-16 14:35 CET

Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om extra ersättning till all personal i Västra Götalandsregionen med anledning av coronapandemin. Regionstyrelsen tog också emot en utvärdering av Västra Götalandsregionens arbete under pandemin.

Så påverkar pausen av Astra Zenecas vaccin VGR

Pressmeddelande Publicerad: 2021-03-16 12:58 CET

Folkhälsomyndighetens beslut att pausa vaccineringen med Astra Zenecas vaccin påverkar initialt denna och nästa veckas vaccinationer i Västra Götaland. Av de cirka 30 000 doser som Västra Götalandsregionen (VGR) skickat ut till vaccinatörerna i vecka 11 är knappt en tredjedel Astras vaccin.


Sociala medier


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst
Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Gabriel Holmqvist
Gabriel Holmqvist

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg
Anna Liljenberg

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl
Anders Sandahl

Pressekreterare/ kommunikatör

presstjansten@vgregion.se


BilderVideorPodcastsDokument