Pressmeddelanden


Ingen titel
Hållbarhet och konkurrenskraft i fokus i regionutvecklingsnämndens detaljbudget för 2022

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-22 15:28 CEST

Regionutvecklingsnämnden har idag beslutat om drygt en miljard kronor i detaljbudget för 2022. Den präglas av återstart efter pandemin och har fokus på regionfullmäktiges mål att stärka innovationskraften, bygga kompetens och knyta samman Västra Götaland. En stor del går till insatser inom elektrifiering, digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier. Det klimatstrategiska arbetet genomsyrar samtliga mål och fokusområden i budgeten.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 22 oktober

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-22 15:15 CEST

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om fortsatt samarbete med Ågrenska kring familjevistelser, och fastställde sin detaljbudget för 2022. Vidare godkändes en rad överenskommelser om regionövergripande hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Lägesrapport vaccination: Vaccinationerna med dos tre fortsätter att öka

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-22 10:14 CEST

Nu har 16 691 personer över 80 år fått en tredje dos vaccin mot covid-19 i Västra Götaland. För första gången redovisas också hur många unga mellan 12–15 år som fått en första dos vaccin.

Förstärkt uppföljning kring beroendeframkallande läkemedel

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-21 15:38 CEST

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden förstärker under en period sin uppföljning av Närhälsan Bäckefors vårdcentral gällande förskrivning av beroendeframkallande läkemedel.

Regionstyrelsen 19 oktober 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-19 14:38 CEST

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde idag om Västra Götalandsregionens delårsrapport per augusti. Vidare beslutade regionstyrelsen vilken vård som ska bedrivas på det nya sjukhuset vid Wieselgrensplatsen i Göteborg och om vilka som får Västra Götalandsregionens parasportstipendium 2021. Regionstyrelsen fick också en rapport om sommarsituationen i vården.

Ingen titel
Västra Götaland satsar på att bli en sammanhållen och transporteffektiv region

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-19 12:05 CEST

Förslaget för den regionala transportinfrastrukturplanen för Västra Götaland 2022-2033 pekar ut riktningen och visar vilka infrastruktursatsningar som ska prioriteras framöver. Målet är att skapa bättre förutsättningar för resor och transporter och den är en av flera pusselbitar i arbetet att ställa om Västra Götaland. Nu går planen ut på remiss.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om vårdöverenskommelser

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-18 13:40 CEST

​Under sitt sammanträde 14 oktober beslutade västra hälso- och sjukvårdsnämnden om vårdöverenskommelser för åren 2022-2023 med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sjukhusen i väster.

Ingen titel
Den västsvenska textilbranschen ska bli bäst i Europa på textil och cirkulär ekonomi

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-18 10:09 CEST

Nu samlar Västra Götalandsregionen den västsvenska textilbranschen för att växla upp och bli bäst i Europa på textil och cirkulär ekonomi. Målet är att bli ett ”textilbranschens Silicon Valley”. På Textilkalaset den 20 oktober samlas vi på Textile Fashion Center i Borås för att presentera förslaget till strategi.

Lägesrapport vaccination: Stort intresse för påfyllnadsdos bland äldre

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-14 15:21 CEST

Nu är 76,6 procent av länets invånare från 16 år och uppåt vaccinerade med två doser vaccin mot covid-19. Bland personer 80 år och äldre har den rekommenderade påfyllnadsdosen snabbt tagit fart. Nästan 12 000 av invånarna i länet har nu fått en tredje dos vaccin.

Ingen titel
Hanna Tornevall blir förvaltningschef för Göteborgs botaniska trädgård

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-14 11:15 CEST

Göteborgs botaniska trädgård får ny förvaltningschef. I maj 2022 tillträder Hanna Tornevall tjänsten och hon efterträder då Mari Källersjö som går i pension.

Ingen titel
Nationellt uppdrag för högspecialiserad ryggmärgsvård till Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-13 14:05 CEST

Västra Götalandsregionen får ytterligare två nationella uppdrag om högspecialiserad vård, bland annat inom ryggmärgsskador. Vården kommer att bedrivas vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och riktar sig till patienter som behöver rehabilitering efter en skada eller sjukdom i ryggmärgen.

Lägesrapport vaccination: Drop-in-dagen vände vaccinationstrenden

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-08 08:05 CEST

Efter fyra raka veckor med allt färre vaccinationer kunde Stora vaccinationsdagen vända på utvecklingen. Under vecka 39 gavs fler doser vaccin mot covid-19 än föregående vecka – mycket tack vare att nära 8 000 personer vaccinerade sig på drop-in-dagen i lördags.

Abstinensbehandling för missbrukare

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-06 15:05 CEST

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har beslutat att omhändertagandet av behovet av avgiftning och abstinensbehandling ska övergå i egen regi

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har beslutat om vårdöverenskommelser

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-06 14:53 CEST

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd godkände vid sitt sammanträde 6 oktober vårdöverenskommelser för åren 2022–2023 med styrelserna för Habilitering & Hälsa, Regionhälsan och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt med tandvårdsstyrelsen

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 6 oktober

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-06 12:04 CEST

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat att förlänga avtalet med SOS Alarm AB om dirigering av ambulanser.

VGR lägesrapport: Antal fall av covid-19 i Västra Götaland fortsätter minska

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-06 10:27 CEST

Nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland minskar. Vecka 39 konstaterades 647 nya fall, en minskning med 18 procent jämfört med föregående vecka. Men smittskyddsläkare Thomas Wahlberg betonar att alla ovaccinerade måste följa allmänna råd.

Ingen titel
Jan Eriksson blir ny fastighetsdirektör i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-05 10:30 CEST

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Jan Eriksson till ny fastighetsdirektör i Västra Götalandsregionen (VGR). Han tillträder befattningen den 1 december.

Nytt avtal skrivs med Smärthjälpen Sverige AB

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-05 09:29 CEST

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar avtal med Smärthjälpen Sverige AB i Göteborg om diagnostisering och behandling gällande fibromyalgi, långvarig smärta som inte är cancerrelaterad, och/eller Myalgic Encephalomyelitis (ME).

Vårdöverenskommelser för invånarna i kommunerna runt Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-01 17:08 CEST

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände vid sitt sammanträde 1 oktober för sin del vårdöverenskommelser (VÖK) för åren 2022–2023 med styrelserna för Regionhälsan, Habilitering & Hälsa och tandvårdsstyrelsen.

Ingen titel
Fehmarn Bält-förbindelsens öppnande kräver åtgärder i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2021-10-01 09:03 CEST

Den 30 september besökte företrädare från Västra Götalandsregionen byggandet av tunneln under Fehmarn Bält. På plats i Rödby, Danmark var också lokal- och regionpolitiker från Norge, Sverige, Danmark och Tyskland, alla medlemmar i organisationen STRING, ett gränsöverskridande politiskt samarbete vars ambition är en grön megaregion som kan vara ledande i omställningen mot ett grönt Europa.

Från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 30 september

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-30 16:00 CEST

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände idag överenskommelser om vård för 2022-2023 för invånarna i Skaraborg.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände vårdöverenskommelser 2022-2023

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-30 15:12 CEST

Norra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 30 september:

Ingen titel
Forskarråd ska ge underlag för att påskynda klimatarbetet i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-30 12:36 CEST

Den första oktober 2021 startar sex forskare sitt uppdrag från Västra Götalandsregionens miljönämnd för att följa upp klimatarbetet i länet, och rekommendera vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i den takt som behövs.

Digital pressträff 29 september: Vaccination mot covid-19 i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-28 14:41 CEST

Västra Götalandsregionen, VGR, bjuder in till en digital pressträff om arbetet med att vaccinera mot covid-19 i Västra Götaland

VGR lägesrapport: Fortsatt minskning av fall med covid-19 i Västra Götaland – ovaccinerade dominerar helt bland allvarligt sjuka

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-28 12:30 CEST

För andra veckan i rad minskar antalet bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland. För vecka 38 konstaterades 787 nya fall, det är en minskning med 45 procent jämfört med veckan dessförinnan. – Nedgången syns över hela Västra Götaland och i alla åldrar, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Regionstyrelsen 28 september 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-28 12:11 CEST

Regionstyrelsen beslutade idag bland annat om verksamheten vid Högsbo närsjukhus. Regionstyrelsen svarade också på ett initiativärende om att förebygga tystnadskultur.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 23 september

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-23 15:03 CEST

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om det så kallade sistahandsansvaret inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, och om en utvecklad vårdprocess för barn och unga med ADHD, autism, intellektuella funktionsnedsättningar och språkstörning.

Lägesrapport vaccination: Riktade insatser ger resultat – störst ökning i Angered

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-23 15:03 CEST

Västra Götalandsregionen, VGR, fortsätter med riktade insatser för att få fler att vaccinera sig. Just nu ökar andelen vaccinerade personer snabbare i stadsdelen Angered i Göteborg än någon annanstans i Västra Götaland.

Stora vaccinationsdagen 2 oktober - vaccinatörer i hela Västra Götaland erbjuder drop-in

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-22 13:31 CEST

Lördag 2 oktober kl 10-14 håller vaccinatörer över hela Västra Götaland extra öppen med drop-in- vaccination mot covid-19. Det kommer att finnas vaccinatörer på minst 117 platser.

VGR lägesrapport: Minskning av antal fall covid-19 i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2021-09-22 10:06 CEST

För första gången på tio veckor minskar antalet nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Under vecka 37 konstaterades 1 433 nya fall, vilket är 22 procent färre än föregående vecka. ”Pandemin är inte över, jag vill betona det”, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.


Sociala medier


Presskontakter


Västra Götalandsregionens presstjänst
Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson
Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg
Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl
Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell
Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se


BilderVideorPodcastsDokument