Pressmeddelanden


Ingen titel
Lägesrapport VGR: Ökande smittspridning och färre vaccindoser i augusti

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-22 14:25 CEST

Under vecka 28 konstaterades 377 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, en ökning med 50 procent från föregående vecka. Samtidigt har vaccinationerna i Västra Götaland gått snabbt framåt. Invånare födda 2005 och tidigare kan boka vaccination från den 11 augusti.

Ingen titel
Lägesrapport VGR: Nu är två av tre vaccinerade i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-15 14:36 CEST

Tack vare den senaste tidens goda vaccintillgång går vaccineringen av invånare i Västra Götaland snabbt framåt. Nu har 66 procent av alla vuxna fått minst en dos vaccin och över 42 procent är fullvaccinerade. Smittspridningen i Västra Götaland ligger fortsatt på en låg nivå men smittskyddsläkaren varnar för oförsiktigt resande i sommar.

Lägesrapport VGR: Sex av tio vuxna i Västra Götaland är vaccinerade

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-08 14:16 CEST

Antalet personer som är vaccinerade mot covid-19 ökar kraftigt i Västra Götaland. Nu har mer än 60 procent av alla vuxna fått minst en dos vaccin. Smittspridningen i Västra Götaland ligger samtidigt på en fortsatt låg nivå – men pandemin är inte över och alla måste fortsätta ta ansvar för att stoppa covid-19.

Ingen titel
Ann-Charlotte Järnström blir ny ekonomidirektör i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-08 10:30 CEST

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Ann-Charlotte Järnström, för närvarande vd för VästKom, till ekonomidirektör. Ann-Charlotte Järnström tillträder senast den 1 januari 2022.

Ingen titel
Jörgen Thorn blir ny primärvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-07 13:45 CEST

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Jörgen Thorn till ny primärvårdsdirektör. Han tillträder sin nya befattning senast den 1 januari 2022.

Ingen titel
Lägesrapport VGR: Smittspridningen minskar ytterligare men pandemin fortsätter

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-01 14:35 CEST

Sjukvården i Västra Götaland är belastad men smittspridningen fortsätter att minska. Under vecka 25 bekräftades totalt 234 nya fall i hela länet. Smittskyddsläkaren påminner om att följa råd och restriktioner i sommar – inte minst vid resor.

Från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 1 juli

Pressmeddelande Publicerad: 2021-07-01 12:12 CEST

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade idag bland annat om medel för att möta den psykiska ohälsan hos barn och unga.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 30 juni

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-30 15:45 CEST

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om finansiering av Kraftens hus i Borås och arbete för uppstart av motsvarande verksamhet i Göteborg, handlingsplan för förbättrad cancerrehabilitering, fortsatt hantering av närakuter, och uppbyggnad av smärtteam inom primärvården.

Regionstyrelsen 29 juni 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-29 17:52 CEST

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att om investeringsplanen för 2022-2024, fördelningen av riktade statsbidrag och om delar av programmet Framtidens vårdinformationsmiljö.

Digital pressträff 30 juni: Vaccination mot covid-19 i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-29 13:43 CEST

Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff om vaccination, i morgon onsdag 30 juni klockan 13:30.

VGR öppnar vaccinationsbokning för alla vuxna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-28 14:26 CEST

Onsdag 30 juni öppnar möjligheten för alla över 18 år att börja boka tid för vaccination mot covid-19. Man måste ha fyllt 18 år för att få vaccinera sig.

En miljon doser givna och rekordmånga förstadoser nästa vecka

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-24 14:16 CEST

Västra Götalandsregionen har passerat över en miljon givna doser vaccin mot covid-19 och varannan invånare har fått sin första vaccindos. Nästa vecka skickas 72 380 förstadoser ut till vaccinatörerna i länet. De är flest antal förstadoser under en vecka sedan vaccinationen startade.

Fortsatt öppet till kl. 24 på jourcentraler i Uddevalla och Bäckefors

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-23 17:00 CEST

Det blir utökat öppethållande till klockan 24 alla dagar på jourcentralerna i Uddevalla och Bäckefors även under 2022. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände på onsdagen en överenskommelse med styrelsen för Närhälsan om detta öppethållande.

Ingen titel
Håll avstånd även under midsommar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-23 12:00 CEST

Spridningen av covid-19 fortsätter minska i Västra Götaland. Även antalet inneliggande med covid-19 på sjukhusen fortsätter nedåt. Men fortfarande sker smittspridning och utbrott och det är viktigt att fortsätta följa råden för att minska spridningen av covid-19.

80 miljoner till Västra Götaland från React-EU - en del av EU:s återhämtningspaket

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-23 07:53 CEST

Västra Götalandsregionen satsar drygt 28 miljoner i medfinansiering och stärker upp ytterligare EU-medel på 80 miljoner kronor till projekt i Västra Götaland. Den totala satsningen inklusive projektaktörernas egna medel landar på 120 miljoner kronor och syftar till att driva omställningen mot en hållbar industri- och kunskapsregion som ska ta oss snabbare ur coronakrisen.

Ingen titel
Västerhavsveckan 7-15 augusti – en temavecka för miljön

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-22 15:43 CEST

Nu är det snart dags för Västerhavsveckan, i år den 7-15 augusti med festlig invigning i Grundsund.

VGR öppnar vaccinationsbokning för 40+

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-22 08:00 CEST

Nu öppnar Västra Götalandsregionen för att alla födda 1981 och tidigare kan börja boka tid för vaccination mot covid-19.

Lägesrapport vaccin: Nästa åldersgrupp sista juni

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-18 13:00 CEST

Västra Götaland närmar sig en miljon givna doser vaccin mot covid-19. Fram till och med föregående vecka hade 972 826 doser getts enligt Folkhälsomyndighetens statistik. 46,7 procent av invånarna i länet har fått minst en dos och nästan var fjärde invånare (24,2 procent) är fullvaccinerad.

Ingen titel
Ett viktigt steg mot ny järnväg Göteborg-Borås

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-15 12:41 CEST

Stora infrastrukturprojekt såsom ny järnväg ligger ofta hisnande långt fram i tiden. Men nu verkar det som spaden kan vara i jorden inom några år för ny järnväg på sträckan Göteborg-Borås. Byggstart är planerad till tidigast 2025, och idag tog regionstyrelsen ställning till det sista av tre samråd från Trafikverket som regionen ska hantera för att byggstart ska kunna bli verklighet.

Regionstyrelsen 15 juni

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-15 12:34 CEST

Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat att förlänga möjligheten att besluta om särskilda åtgärder för Västra Götalandsregionens externa parter med anledning av pandemin och att ta bort dolda telefonnummer från hälso- och sjukvården.

Digital pressträff 16 juni: Så hanterar Västra Götalandsregionen covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-15 11:05 CEST

Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff i morgon onsdag 16 juni klockan 13:30.

Så tycker kvinnor i Västra Götaland om mödrahälso- och förlossningsvården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-15 09:00 CEST

8 698 kvinnor i Västra Götalandsregionen har hittills delat med sig av erfarenheter från mödrahälso- och förlossningsvården – de allra flesta är nöjda

Lägesrapport vaccin: var femte västsvensk fullvaccinerad

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-11 13:00 CEST

Fram till och med föregående vecka, vecka 22, hade närmare 44 procent av invånarna i Västra Götaland fått sin första dos vaccin mot covid-19. Nästan var femte västsvensk har fått två doser och är därmed fullvaccinerade

Ingen titel
OECD uppmanar till utbyggnad av dubbelspår Oslo-Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-11 07:50 CEST

Idag presenteras OECD:s rekommendationer för hur regionen Oslo – Göteborg – Köpenhamn – Hamburg ska utvecklas till en hållbar megaregion i norra Europa. Området har stor potential att bli en internationellt erkänd grön megaregion, men det förutsätter att det politiska gränsöverskridande samarbetet inom STRING mellan lokala och regionala organisationer även utvecklas mellan nationella myndigheter.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 9 juni

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-09 11:50 CEST

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade bland annat om fortsatt finansiering av SRHR-bussen (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter), och förlängde också en rad tidigare beslut kring tillfälliga förändringar av regelverk med anledning av den pågående covid-19-pandemin.

Regionfullmäktige 7-8 juni 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-08 23:00 CEST

Regionfullmäktige fastställde bland annat Västra Götalandsregionens budget för 2022 där nära 61 miljarder kronor fördelades till de olika verksamheterna i regionbidrag. Regionfullmäktige beslutade också att sjukhusen i Västra Götalandsregionen tillåts gå med en miljard kronor i underskott under 2021.

Ingen titel
Smittspridningen minskar och vaccinationstakten ökar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-08 13:00 CEST

Sjukvården i Västra Götaland är fortfarande belastad men smittspridningen fortsätter att minska. Idag startade vaccinationen av invånare födda 1976 eller tidigare, samt personer i riskgrupp över 18 år som ännu inte vaccinerats.

Ingen titel
Nya möjligheter för kommuner i Västra Götaland att anta klimatlöften inför 2022

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-07 10:00 CEST

Cirkulära arbetskläder, kommunala laddplaner och att bygga i trä. Det är några av de nya klimatlöften som kommuner nu kan lova att genomföra under nästa år. Inbjudan om att anta klimatlöften inför 2022 skickas idag till kommunstyrelsen i samtliga kommuner i Västra Götaland.

Lägesrapport vaccin: Dags för nya grupper

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-04 12:55 CEST

Nästa vecka, vecka 23, går Västra Götalandsregionen vidare i vaccinationen mot covid-19. Invånare födda 1976 eller tidigare, samt personer i riskgrupp över 18 år som ännu inte vaccinerats får nu möjlighet att boka tid.

Ingen titel
Västra Götalandsregionens kulturstipendiater 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-03 14:55 CEST

Idag har kulturnämnden beslutat om vilka som blir årets mottagare av Västra Götalandsregionens olika kulturstipendier.


Sociala medier


Presskontakter


Västra Götalandsregionens presstjänst
Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99


BilderVideorPodcastsDokument