Pressmeddelanden 2013


Ingen titel
Kulturella- och kreativa näringar får nytt handlingsprogram - Kulturnämnden i VGR satsar på nyckelfråga för regionen

Pressmeddelande Publicerad: 2013-12-13 08:30 CET

Entreprenörer inom kulturella- och kreativa näringar spelar en central roll för Västra Götalands framtid. Det menar Västra Götalandsregionens kulturnämnd som tillsammans med regionutvecklingsnämnden beslutar om ett handlingsprogram för att stärka dessa nä...

Ingen titel
Festivaler och ett vidgat kulturliv får del av projektmiljoner från Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Pressmeddelande Publicerad: 2013-12-11 15:41 CET

141 ansökningar om stöd för projekt inom kulturområdet hade kommit in till kulturnämnden i VGR när man idag fattade beslut om stöd till drygt hälften av dessa. Omkring 10 miljoner fördelas därmed i Västra Götaland, men från Sjuhärad var ansökningarna få. ...

Ingen titel
Kulturnämnden prövar mikrofinansiering av kultur

Pressmeddelande Publicerad: 2013-11-25 15:25 CET

Mikrofinansiering, crowdfunding eller gräsrotsfinansiering – den nya trenden har många namn.Modellen bygger på att många små investeringar från privatpersoner möjliggör nya projekt. Västra Götalandsregionens kulturnämnd har valt att prova metoden i två år...

Ingen titel
Det kreativa Skaraborg fångas in - stor kartläggning ska stärka kultur och tillväxt

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-17 15:20 CEST

Tusentals data samlas just nu in om Skaraborgs kulturliv. Materialet ska hjälpa beslutsfattare att navigera rätt i framtiden. Bakom projektet står Västra Götalandsregionen tillsammans med Skaraborgs Kommunalförbund, allt efter en internationellt framgångs...

Ingen titel
Sju miljoner extra till folkhögskolorna i Västra Götaland - ökat regionalt stöd enligt ny modell

Pressmeddelande Publicerad: 2013-10-16 17:27 CEST

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen beslutade idag om att de 20 folkhögskolorna i Västra Götaland från 2014 kommer att få 7 miljoner kronor mer i stöd. Detta är en följd av införandet av en ny modell och en ny syn på vilken del av skolornas verksamhe...

Ingen titel
Håkan Hellström får Västra Götalandsregionens kulturpris 2013

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-24 13:14 CEST

”Med kraften hos en orkan och rötterna i en kokande tradition av göteborgsindiens skevhet, visans berättelser och ett vimmel av popkulturella referenser har Håkan Hellström byggt något som känns oerhört säreget, smalt, brett, innanför och utanför”, lyder ...

Ingen titel
Mexikanskt kulturbesök markerar 10 år av samarbete med Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-19 15:31 CEST

I år firar det framgångsrika samarbetet mellan Västra Götalandsregionen och den mexikanska delstaten Querétaro 10 år. Samarbetet har betytt mycket i båda länderna och som en del av jublieumsfirandet besöks Västra Götaland av både en mexikansk delegation o...

Ingen titel
Västra Götalandsregionens kulturbudget 2014 - Nya satsningar på läsfrämjande och kultur i vården

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-18 15:36 CEST

Sveriges största regionala kulturbudget fortsätter att växa med fokus både på riktade satsningar mot landsbygd och ökat stöd till GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker och Västarvet.Två stora nyheter är läsfrämjande insatser riktat mot regionens mindre ko...

Lösning i sikte för scenkonstens pensioner- regeringens beslut kan spara miljoner för Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande Publicerad: 2013-09-09 09:56 CEST

Ett otidsenligt och dyrt pensionssystem för scenkonstarbetare i Sverige har under decennier skapat otrygghet och merkostnader för teatrar, operahus och orkestrar. Nu presenterar regeringen ett förslag som gagnar Västra Götalandsregionen och inte minst Göt...

Ingen titel
Kultur som drivkraft för lokal och regional utveckling – Kulturnämnden i Almedalen 2013

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-25 10:12 CEST

I ett samarrangemang med Tjörns- och Vara kommun presenterar Västra Götalandsregionens kulturnämnd ett Almedalsseminarium om två framgångsrika 10-åringar.  Vara konserthus och Nordiska akvarellmuseet var två ”omöjliga” projekt som i år jubilerar. Akv...

Ingen titel
17 stipendier och 71 kulturprojekt beviljade av Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-12 16:29 CEST

Helena Roos, Dan Berglund och Ellen Mattson är tre av de 17 kulturaktörer som belönades när Västra Götalandsregionens kulturnämnd traditionsenligt delade ut sina stipendier den 12 juni. Kulturnämnden beviljade även 8,3 miljoner kronor till sammanlagt 71 k...

Internationella kulturinjektioner när Västra Götalandsregionen fördelar resestipendier

Pressmeddelande Publicerad: 2013-06-04 10:34 CEST

Västra Götalandsregionens kulturnämnd fördelar totalt 200 000 kronor per år i internationella resestipendier. Stipendierna fördelas på två utdelningar, vår och höst, och nu presenteras 2013-års fem vårstipendiater: - ”En Vokalist & En Cellist” – Anna ...

Ingen titel
EU-projektet CHARTS samlar europeisk toppkompetens inom kulturturism i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2013-04-25 10:38 CEST

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ingår sedan 2011 som partner i CHARTS, ett spännande projekt inom ramen för EU:s regionutvecklingsfond med tema kulturturism.  Med start 28 april samlas en rad intressanta deltagare från partnerregionerna i Göteb...

Ingen titel
Rejält regionstöd till nätplattform för unga filmare

Pressmeddelande Publicerad: 2013-03-22 15:30 CET

En kraftfull satsning på unga filmskapare stod i fokus när Västra Götalandsregionens kulturnämnd idag sammanträdde i Mariestad. 700 000 kronor går till nätplattformen Filmcloud som lanseras i april. Vägledning för unga filmare genom att paketera och synli...

Förstärkt regionalt turnéstöd för Skara skolscen

Pressmeddelande Publicerad: 2013-03-04 12:56 CET

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har sedan 2011 gett ett särskilt stöd till Skara skolscen för att bedriva turnéverksamhet. Besked om stöd för 2013 har dock försenats. Nu meddelar regionen att stödet fortsätter, med en rejäl uppräkning.- Skara skolsc...

Västra Götalandsregionens tilldelning av statsbidrag inom samverkansmodellen

Pressmeddelande Publicerad: 2013-02-19 15:36 CET

Fredagen den 1 februari, offentliggjorde Statens Kulturråd sin fördelning av statsbidrag inom den så kallade samverkansmodellen. För Västra Götalandsregionen, som varit med i modellen sedan den introducerades 2011, innebar tilldelningen att man fördelades...

Ingen titel
Svårt att teknikspara på konstadseffektiva kulturinstitutioner

Pressmeddelande Publicerad: 2013-02-11 12:54 CET

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen fick uppdraget av regionfullmäktige att undersöka om GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker kan spara 10 miljoner kronor genom teknik- och servicesamarbete. Nämnden kan nu konstatera att detta är omöjligt då inst...

Ingen titel
Ny modell för stöd till folkhögskolor i Västra Götaland ska stärka folkbildningen

Pressmeddelande Publicerad: 2013-02-01 16:44 CET

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen beslutade idag om en ny modell för ekonomiskt stöd till de 20 folkhögskolor som är verksamma i regionen. Reformen införs 2014 och kulturnämnden hoppas med beslutet få större tydlighet, högre kvalitet och starkare f...


Sociala medier


Presskontakter


Västra Götalandsregionens presstjänst
Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson
Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg
Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl
Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Thomas Schulz
Thomas Schulz

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se


BilderVideorPodcastsDokument