Pressmeddelanden 2014


Ingen titel
Äldre får robotar – för att gå på museum

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-09 09:33 CET

Västra Götalandsregionens kulturnämnd vill använda teknik för att utveckla kulturlivet – och kultur för att göra människor friskare. Därför beviljar nämnden ekonomiskt stöd till ett projekt där äldre får ta del av museernas utbud med hjälp av robotar.Proj...

Ingen titel
Unikt kulturavtal tecknat mellan VGR och Litauen

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-08 09:33 CET

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har upprättat ett samarbetsavtal på kulturområdet. Avtalet är tecknat mellan VGR och Region Vilnius. Målet är att parterna ska stärkas genom en kulturell dialog som involverar både institutioner och det fria kulturliv...

Ingen titel
VGR beviljar 10 miljoner till kulturprojekt – för ett kulturliv som angår fler

Pressmeddelande Publicerad: 2014-12-03 16:36 CET

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen ger två gånger om året stöd till olika utvecklingsprojekt. Idag blev det klart vilka som får dela på höstens 10 miljoner kronor och kulturnämnden visade tydligt att satsningen på ett brett kulturliv som angår fler ...

Ingen titel
VGR:s nya kulturnämnd utsedd av fullmäktige

Pressmeddelande Publicerad: 2014-11-26 12:55 CET

Igår bestämdes det vilka politiker som ska ingå i Västra Götalandsregionens olika nämnder. Beslutet togs på regionfullmäktiges möte i Vänersborg och politikerna börjar sina nya uppdrag efter årsskiftet. För kulturnämndens del blev det många nya namn, men ...

Ingen titel
Litteratur och fria kulturlivet prioriteras i VGR:s nya kulturbudget

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-23 13:36 CEST

Nu är det klart hur Sveriges största regionala kulturbudget fördelas. Den generella ökningen är 1,8 procent och litteraturen, konsten samt det fria kulturlivet får extra tillskott.Det politiska läget gör dock att budgeten kan komma att revideras efter års...

Ingen titel
Vem får kulturstöd från VGR? - Kreaktor skapar transparens och kontaktyta

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-16 14:30 CEST

Vad är en Kreaktor? Inget mindre än en smart internetsida kopplad till Västra Götalandsregionens databaser. Kreaktor låter alla se vilka organisationer som har beviljats ekonomiskt stöd för att skapa kultur. Dessutom kan nya samarbeten uppstå genom en uni...

Ingen titel
Digital injektion till kulturlivet - VGR:s konferens lockar toppnamn

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-14 12:41 CEST

Västra Götalandsregionens arbete för att inspirera kulturaktörer att arbeta med ny digital teknik har premierats av Kulturrådet. 16-17 oktober markerar en milstolpe i arbetet genom Agera Digitalt, en tvådagars konferens i Göteborg som lockar internatione...

Ingen titel
Landskap i fokus när VGR samarrangerar internationell mötesplats

Pressmeddelande Publicerad: 2014-10-08 14:21 CEST

9-11 oktober står Marstrand värd för Scandinavian Landscape Forum 2014, en internationell arena för möten och kunskap kring landskapet som perspektiv. Västra Götalandsregionen är en av arrangörerna och regionens politiker ser landskap som en nyckelfråga. ...

Ingen titel
Nya litteraturstöd för essä och översättning - VGR:s kulturnämnd satsar miljonbelopp

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-25 11:30 CEST

Västra Götalandsregionen fortsätter sin satsning på litteratur genom ett Sverigeunikt stöd till essäer och kvalificerad kulturjournalistik. Samtidigt beslutar kulturnämnden att inrätta ett översättningsstöd på en halv miljon kronor årligen till författare...

Ingen titel
Fler gästateljéstipendier för kulturarbetare i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-25 09:44 CEST

Västra Götalandsregionens kulturnämnd utlyser fyra helt nya internationella gästateljéstipendier för 2015. Stipendierna är en del i en internationell satsning och kan sökas av kulturarbetare som bor i regionen. Gästateljéstipendier innebär att kulturarbet...

Ingen titel
Västsvenskt turism- och klimatarbete på export

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-04 11:17 CEST

Tillsammans med Länsstyrelsen och Västarvet har Västra Götalandsregionen tagit fram och infört nya metoder för kulturturism. De nya modellerna för kvalitets- och klimatarbete har skapats inom ramen för EU-projektet CHARTS. Nästa vecka presenteras resultat...

Ingen titel
Kulturministerns pensionsbesked kritiseras av VGR:s kulturpolitiker

Pressmeddelande Publicerad: 2014-09-02 16:28 CEST

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth meddelade igår hur hon disponerat 60 miljoner kronor till scenkonsten av medel som hon menar frigörs genom Riksdagens beslut om ett nytt pensionsavtal. Två av Västra Götalandsregionens kulturpolitiker är dock kritisk...

Ingen titel
Ökat inflytande nationellt och i Europa – det är målet för VGR:s kulturnämnd i Almedalen

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-19 10:47 CEST

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen deltar vid politikerveckan i Almedalen 1-2 juli 2014.Genom debatter om den omdiskuterade kultursamverkansmodellen och EU:s öppna samordningsmetod, där svenska regioner är utestängda, vill VGR stärka kulturaktörerna...

Ingen titel
VGR:s kulturnämnd finansierar regionalt projekt om minoriteter i Folkteaterns regi

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-13 11:13 CEST

600 000 kronor i stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd gör att Folkteatern kan medverka i ett projekt för att lyfta minoriteters röster. Projektet kommer resultera regionala turnéer och är ett samarbete mellan flera regionala verksamheter. Kultu...

Ingen titel
Västra Götalandsregionens budget 2015 – Kulturnämndens uppdrag och tilldelning

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-12 12:09 CEST

Västra Götalandsregionens budget för 2015 beslutades på regionfullmäktiges sammanträde 9-10 juni 2014. I budgetdokumentet fastslås de ekonomiska ramarna för olika delar av regionens verksamhet, samt mål, prioriteringar och uppdrag. Vad innebär kommande år...

Ingen titel
Sjuhärad ökar starkt när kulturnämnden i VGR fördelar sju miljoner kronor till kulturprojekt

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-11 17:12 CEST

68 kulturprojekt från alla delar av Västra Götaland blir verklighet, tack vare beslut om miljonstöd från kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Extra glädjande är ett stort antal nya aktörer samt högt söktryck från Sjuhärad. Vid sitt sammanträde den 11...

Ingen titel
Västra Götalandsregionen blir fristad – tar ställning för demokrati och yttrandefrihet

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-11 16:35 CEST

Hotade författare, journalister och konstnärer ska kunna finna en trygg plats i Västra Götaland.För att detta ska bli verklighet beslutar nu Västra Götalandsregionen, genom sin kulturnämnd, att bli fristadsregion. Att vara en fristadsregion betyder ett st...

Ingen titel
Carolina Falkholt Västra Götalandsregionens kulturpristagare 2014

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-10 13:19 CEST

Konstnären, graffitimålaren och musikern Carolina Falkholt tilldelas Västra Götalandsregionens kulturpris 2014. Prisutdelningen sker i samband med regionfullmäktiges sammanträde idag, 10 juni i Vänersborg. - Carolina Falkholt är en fantastisk konstnär som...

Ingen titel
EU-projektet CHARTS presenteras på Mötesplats Norden

Pressmeddelande Publicerad: 2014-06-02 10:33 CEST

CHARTS är EU-projektet med 13 partners som ska stärka kulturturismen. Västra Götalandsregionen är svensk partner och ansvarar för kvalitetsutveckling.Projektet presenteras nu i samband med Mötesplats Norden där de nordiska länderna samlas i Kungälv 3-7 ju...

Ingen titel
Sju politiker om regional kulturpolitik - filmer från VGR lyfter kulturfrågorna inför valet

Pressmeddelande Publicerad: 2014-05-28 13:42 CEST

Västra Götalandsregionen är den största finansiären av kultur på regional nivå i Sverige. Men att regionen förvaltar några av landets främsta kulturaktörer genom en politiskt styrd organisation är inte känt för alla. Filmer där du lär känna Västra Götalan...

Ingen titel
Skaraborgs kreativa karta har ritats - resultat av internationellt kulturprojekt presenteras 15 maj i Skövde

Pressmeddelande Publicerad: 2014-05-08 08:58 CEST

Kreativa kraftfält är projektet som med hjälp av superdatorer och världsledande kulturforskare kartlagt var kreativiteten finns i Skaraborg. Detta för att maximera utvecklingsmöjligheterna för kulturlivet och Skaraborg. Nu bjuder Skaraborgs Kommunalförbun...

Ingen titel
Ny filmutbildning och kompetenslyft för Västra Götalands folkhögskolor

Pressmeddelande Publicerad: 2014-04-25 14:30 CEST

Idag blev det klart att folkhögskolorna i Västra Götaland får 700 000 kronor för att starta en helt ny filmutbildning och ett digitalt kompetenslyft värt en miljon kronor. Detta efter att Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutat om att disponera ytt...

Ingen titel
Välbesökt kulturnämnd beslutade om mer kultur i vården

Pressmeddelande Publicerad: 2014-03-20 21:28 CET

En miljonsatsning på kulturupplevelser inom vården, både långsiktigt och genom projekt under 2014, klubbades igenom när Västra Götalandsregionens kulturnämnd för första gången höll ett öppet nämndmöte. Mötet lockade såväl media som kulturintresserade som ...

Ingen titel
Kulturnämnden i VGR öppnar möte för unik dialog

Pressmeddelande Publicerad: 2014-02-20 14:28 CET

För första gången sedan Västra Götalandsregionen bildades 1999 kommer kulturnämnden att hålla ett möte som är öppet för allmänheten. Mötet streamas också via nätet och avsikten är att åstadkomma en dialog med regionens invånare och kulturaktörer. - Kultu...

Ingen titel
Två nya litteraturstöd del av Västra Götalandsregionens tillväxtstrategi

Pressmeddelande Publicerad: 2014-01-30 14:00 CET

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen tog idag beslut om drygt en miljon kronor för att stödja lokalt läsfrämjande i småkommuner och nya litterära mötesplatser.Beslutet kan ses som en pusselbit i VGR:s tillväxt- och utvecklingsstrategi Västra Götaland ...


Sociala medier


Presskontakter


Västra Götalandsregionens presstjänst
Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson
Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg
Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl
Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell
Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se


BilderVideorPodcastsDokument