Pressmeddelanden 2015


Agnesbergs folkhögskola blir fristående 1 januari 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-18 09:00 CET

Den 1 januari 2016 överlåts Agnesbergs Folkhögskola till den ideella föreningen Interkulturella folkhögskolan. Det romska inflytandet över verksamheten kommer därmed att stärkas. 

30.000 äldre journaler från mödravården i de stulna datorerna

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-16 11:47 CET

Det var journaler från mödravård och förlossning i Västra Götaland mellan åren 1995- 2005 som fanns i datorerna som stals från VGR IT. Detta har IT-förvaltningen nu kommit fram till efter en större genomgång.

Ingen titel
Nya banktjänster blir dubbelt så gröna

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-16 08:39 CET

Både företag och finansbransch kan tappa förtroende om de inte agerar trovärdigt eller i strid med kundernas värderingar. Västra Götalandsregionens miljönämnd beslutade på sitt senaste sammanträde om projektet ”Dubbelt så grön”. Det handlar om att utveckla tjänster för både mer hållbart sparande och utlåning till miljöinvesteringar.

Datorer med patientinformation stulna vid inbrott hos VGR IT

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-15 17:36 CET

Vid ett inbrott hos VGR IT, Västra Götalandsregionens IT-förvaltning, stals i söndags kväll 13 stycken datorer i kontorslokalerna på Bergfotsgatan i Mölndal. I tre av de stulna datorerna fanns äldre patientjournaler som var på väg att arkiveras men som mellanlagrades på de stulna datorerna.

Stöd till utveckling av metanoldrivna småbåtar - regionutvecklingsnämnden 15 december

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-15 16:28 CET

strong>Regionutvecklingsnämnden beslutade vid tisdagens möte om stöd till projekt för att utveckla metanol som drivmedel för småbåtar liksom om utvecklingsstöd för företag att växa internationellt. ...

Fördelning av 75 miljoner kronor till förstärkning av psykiatrin

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-15 16:03 CET

lso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare beslutat om en satsning på den psykiatriska vården i Västra Götaland. För 2015 avsattes 50 miljoner kronor. Utöver denna satsning tillförs psykiatrin 75 miljoner extra und...

Ingen titel
Så ska våra kläder kunna uppdateras

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-14 11:54 CET

Dagens köp och släng av kläder är inte hållbart. Industrin måste tänka återvinning redan vid design av kläder och det behövs ny teknik för re-design av befintliga plagg. Projektet Re:textile ska skapa flera nya affärsmöjligheter i Västra Götaland för mer miljöanpassade flöden av textil.

Ingen titel
Konserter direktsänds till sjuksäng

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-14 08:00 CET

Kulturnämnden satsar, med tre olika stöd, cirka 400 000 kronor på kultur i vården. Ett av projektet ska direktsända konserter till vård- och omsorgsinrättningar i Skaraborg.

140 EU-miljoner till 20 västsvenska utvecklingsprojekt - Beslut i Västsvenska partnerskapet 11 dec 2015

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-11 16:02 CET

Det västsvenska partnerskapet har beslutat om 20 projekt som sammanlagt får 140 miljoner kronor från Socialfondsprogrammet och Regionalfondsprogrammet. Ny collegeverksamhet inom livsmedel och gröna näringar är en av utvecklingssatsningarna.

Stort engagemang kring framtidens kollektivtrafik

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-11 08:15 CET

Inbjudan till presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 15 december

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-11 08:00 CET

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder tisdagen den 15 december. Efter sammanträdet hälsas media välkomna till en presskonferens.

Ingen titel
10 miljoner kronor till kulturen i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-11 07:00 CET

65 kulturaktörer i Västra Götaland delar på 10 miljoner kronor i det som kallas Utvecklingsprojekt. Kulturnämnden ser positivt på att många av de beviljade projekten finns inom ramen för det viktiga strategiska området Vidga deltagandet.

Ingen titel
Ny studie i Västra Götaland: Män får dyraste vården – kvinnor får mesta vården

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-10 08:07 CET

Män konsumerar i högre grad dyr specialist- och sjukhusvård medan kvinnor återfinns i den billigare primärvården. Det visar en hälsoekonomisk studie gjord på samtliga 1,6 miljoner invånare i Västra Götaland. 

Regionstyrelsen 8 december

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-08 12:31 CET

Vid regionstyrelsens sista sammanträde för året fattade man bland annat beslut om ett nytt avtal med SOS Alarm om prioritering och dirigering av ambulanser, om ökad ersättning till hälso- och sjukvården med anledning av de ökade flyktingströmmarna, att Västra Götalandsregionen medverkar i Almedalen nästa sommar samt om förslag till kompletteringar i budgeten för 2016.

Ingen titel
TBE vid Sisjön

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-07 15:42 CET

Ett nytt riskområde för TBE (fästingburen hjärninflammation) har konstaterats vid Sisjön i södra Göteborgsområdet. Två personer som insjuknat med TBE under hösten kan ha smittats inom detta område. Symtom vid TBE är hög feber och huvudvärk i kombination med neurologiska symtom, ofta följt av långdragna besvär.

Ingen titel
Var med och hitta lösningar för regionens flyktingar

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-07 11:17 CET

Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin tar ett nytt grepp och inbjuder till ett dialogmöte mellan regionen och den sociala ekonomin för att öka samverkan och ta fram åtgärder som ska kunna hjälpa de flyktingar som finns i regionen

Ingen titel
Influensan är här - dags att vaccinera sig

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-03 15:41 CET

Influensan är här. De senaste veckorna har influensafall rapporterats från flera orter i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen i unikt samarbete kring språkutbildning för nyanlända läkare och sjuksköterskor.

Pressmeddelande Publicerad: 2015-12-03 13:52 CET

Västra Götalandsregionens personalutskott har tagit beslut om att utöka och förlänga det framgångsrika projektet med språkutbildning i medicinsk svenska för nyanlända läkare. Utbildningen kommer nu också att omfatta sjuksköterskor och görs i samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Satsning på ungdomsmottagningar i Skaraborg

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-27 15:21 CET

Ytterligare personal kommer anställas på ungdomsmottagningarna i Skaraborg under nästa år för att satsa på det psykosociala stödet till unga. Det beslutade östra hälso- och sjukvårdsnämnden idag. Nämnden beslutade också bland annat om budget för 2016 och delade vid sitt sammanträde ut årets folkhälsopris Skaraborg.

Ingen titel
Åtgärder för att säkerställa mammografiscreening

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-27 12:23 CET

Kvinnor från Stenungsund och Kungälv blev under perioden juli till september felaktigt kallad till mammografiscreening i Angered. Nu har vårdleverantören Unilab presenterat en åtgärdsplan för Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ingen titel
Avtal om nattjour i Strömstad förlängs

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-26 15:57 CET

Avtalet om nattjour i Strömstad förlängs till och med 31 mars 2016. Det beslutade norra hälso- och sjukvårdsnämnden vid sitt sammanträde 26 november.

Ingen titel
Jörgen Thorn ny sjukhusdirektör för Skaraborgs Sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-26 15:45 CET

Jörgen Thorn har utsetts till ny sjukhusdirektör för Skaraborgs Sjukhus. Han är idag primärvårdschef inom Närhälsan, Västra Götalandsregionen, en tjänst som han haft sedan 2011.

Från södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-26 15:31 CET

Gemensamt ansvar i närvårdsamverkanSödra hä

En miljon till doulaverksamhet i centrala och Västra Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-25 16:02 CET

Som ett led i att möta den ökade flyktingströmmen till Sverige och Västra Götaland beslutade Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd att bevilja föreningen Födelsehuset bidrag på en miljon kronor för Doula & kulturtolkverksamhet i centrala och västra Göteborg. Genom sin vårdöverenskommelse med Angereds närsjukhus finansierar nämnden sedan tidigare motsvarande verksamhet i nordöstra Göteborg.

Regionfullmäktige 24 november

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-24 19:34 CET

Regionfullmäktiges sammanträde den 24 november är slut. Under sammanträdet fattade ledamöterna bland annat beslut om att Agnesbergs folkhögskola blir självständig och skiljs från Västra Götalandsregionens från den 1 januari 2016.

Ingen titel
Konjunkturen fortsätter uppåt i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-24 11:41 CET

Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan i våras och kan nu betraktas som starkare än normalt. Optimismen är särskilt stor inom bygg och företagstjänster. Till våren räknar alla huvudbranscher med en oförändrad eller uppåtgående konjunktur. Konjunkturuppgången förväntas bidra till att sysselsättningen fortsätter att öka. Inom Västra Götaland är konjunkturen återigen klart starkast i Göteborgsregionen. 

Inbjudan till pressträff om konjunkturläget i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-20 09:38 CET

I våras hade de västsvenska företagen ljusa förhoppningar om utvecklingen av konjunkturläget inför det kommande halvåret. Har dessa infriats? Då räknade de flesta branscher med att nyanställa och positiva tongångar hördes framförallt inom industrin. Fortsätter den positiva konjunkturspiralen även kommande halvår?

Granskning av samverkan mellan Borås och Västra Götalandsregionen kring barn och unga med psykisk ohälsa

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-19 11:37 CET

Västra Götalandsregionen och Borås stad har tillsammans granskat hur samverkan mellan organisationerna ser ut när det barn och unga med psykisk ohälsa. Granskningen som är genomförd av Västra Götalandsregionens revisionsenhet och Borås stads stadsrevision har resulterat i en revisionsrapport.

Ingen titel
26 miljoner till akuta åtgärder gällande flyktingsituationen

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-18 13:19 CET

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionstyrelsen ska avsätta 26 miljoner kronor av statsbidraget till att hantera flyktingsituationen. Åtgärderna nu är bland annat att öka ersättningen till enheter som utför hälsoundersökningar. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade också att det ska utredas om ett kunskapscentrum för migration och hälsa ska inrättas.

Koncernkontorets julgåva - 300 000 till Rädda Barnen

Pressmeddelande Publicerad: 2015-11-17 12:38 CET

Västra Götalandsregionen ger 300 000 kronor till Rädda Barnens internationella arbete för utbildning och rådgivning. Det är pengar som skulle använts till en julgåva, till medarbetarna på Västra Götalandsregionens koncernkontor, som nu regionstyrelsen beslutat att istället ge till Rädda Barnen


Sociala medier


Presskontakter


Västra Götalandsregionens presstjänst
Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson
Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg
Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl
Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Thomas Schulz
Thomas Schulz

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se


BilderVideorPodcastsDokument