Pressmeddelanden 2016


Ingen titel
Nytt samarbete kring Göteborgs bytespunkter

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-21 08:00 CET

Västra Götalandsregionen, som regional kollektivtrafikmyndighet, har tillsammans med Västtrafik, Sveriges Bussföretag, Västra Sveriges Bussbranschförening, Göteborgs stad och Jernhusen enats om principer för samverkan kring kollektivtrafikens bytespunkter i Göteborg. Det är det första samarbetet av sitt slag i Sverige mellan kommersiella och offentliga aktörer.

Ingen titel
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 19 december

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-19 14:51 CET

Regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin 2017-2020 Likvärdiga förutsättningar oberoende av var du bor – den som har barnpsykiatriska behov ska ha samma möjligheter att få hjälp. Vid måndagens...

Presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 19 december

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-16 14:54 CET

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder måndagen den 19 december i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet välkomnas media till presskonferens. Tid: Måndag den 19 december, klockan 15:00.Plats: Residenset...

Ingen titel
En halv miljard till hållbar utveckling i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-14 14:05 CET

Västra Götalandsregionen satsar 500 miljoner på att stärka konkurrenskraften och skapa fler jobb med hänsyn till jordens resurser och klimatet. För att möta avgörande samhällsutmaningar och främja utvecklingen i hela Västra Götaland har Västra Götalandsregionen tagit beslut om nya program som ska styra regionens insatser fram till 2020.

Ingen titel
Västra Götalandsregionen blir Fairtrade-diplomerad

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-13 14:37 CET

I samband med regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg blev Västra Götalandsregionen Fairtradediplomerad, och är därmed Sveriges andra Fairtrade region. Generalsekreteraren för Fairtrade Sverige, Hewan Temesghen överlämnade diplomet till Kristina Jonäng, miljönämndens ordförande, vid tisdagens möte.

Regionstyrelsen 13 december

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-13 13:35 CET

Vid sitt sammanträde den 13 december i Vänersborg beslutade regionstyrelsen bland annat om ett förslag till handlingsplan för hur Västra Götalandsregionen i samarbete med andra ska kunna öka förutsättningarna för alla elever att gå ut grund- och gymnasieskolan med godkända betyg.

Ingen titel
Nio miljoner till kulturprojekt i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-13 07:15 CET

För andra gången i år fördelar Västra Götalandsregionens kulturnämnd stöd till Utvecklingsprojekt. Drygt nio miljoner kronor fördelas bland 52 organisationer.

Ingen titel
Fem miljoner till fortsatt utveckling av ElectriCity

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-09 14:32 CET

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen vill att Västtrafik undersöker hur elbussar fungerar i tät stadsmiljö med mycket resenärer, och att inomhushållplatser utvecklas. Därför beslutade nämnden, under sitt möte den 9 december, att avsätta fem miljoner kronor till Västtrafik, att använda inom ramen för samarbetsprojektet ElectriCity.

Sol i Väst ger skinande exempel

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-09 08:00 CET

Nu kan fler kommuner utöka sin solcellskapacitet och driva på solcellsutbyggnaden genom att vara föregångare för andra i Västra Götaland. Västra Götalandsregionens miljönämnd beslutade på torsdagens möte om en fortsättning för det framgångsrika nätverket Sol i Väst.

Ingen titel
Kulturnämnden säkrar bygge av ateljéboenden

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-09 07:15 CET

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beviljar Konstnärernas kollektivverkstad i Bohuslän 1 000 000 kronor för att bygga nya ateljéboenden.

Ingen titel
Västra Götalandsregionen räddar Cinemateket i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-08 17:00 CET

Genom att gå in med 200 000 kronor under 2017 säkrar Västra Götalandsregionens kulturnämnd Cinematekets verksamhet på Bio Capitol i Göteborg. Utan tillskottet hade Cinematekets programvisningar i Göteborg minskat drastiskt. Tack vare stödet möjliggörs nu fler visningar per år.

13 miljoner till vidareutbildning av sjuksköterskor

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-07 15:03 CET

Personalutskottet  i Västra Götalandsregionen har beslutat om extra pengar för vidareutbildning för sjuksköterskor och förstärkt yrkesintroduktion för undersköterskor, skötare och barnsköterskor.– Vi behöver se till att vi har välutbildad personal både på kort och lång sikt. Det här är viktiga åtgärder både för arbetsmiljö och patientsäkerhet, säger Personalutskottets ordförande Gunilla Levén.

Ingen titel
Pressinbjudan: Hur ska livsmedelsbranschen få ny näring?

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-07 13:12 CET

Nobel Week Dialogue har i år valt att lyfta framtidens mat och livsmedelsförsörjning. I samband med detta bjuder Västra Götalandsregionen in till en dialog i Stockholm om och med livsmedelsbranschen och det akuta behovet av kompetens men också personalförsörjning på längre sikt.

Heldag  i Gamlestan med musik och vaccination

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-06 09:25 CET

Media inbjuds att delta under dagen

Ingen titel
Så ska kollektivtrafiken i Västra Götaland utvecklas

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-02 12:01 CET

Regionfullmäktige har nu fastställt revideringen av Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram. Det övergripande målet för utvecklingen av persontrafiken är att fler ska resa hållbart, och att marknadsandelen för kollektivtrafiken ska öka.

Ingen titel
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 30 november

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-30 15:08 CET

Vid sammanträdet den 30 november beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bland annat om budget och satsningar för 2017

Ingen titel
Sveriges första regionala handlingsplan för mänskliga rättigheter antagen

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-29 20:10 CET

Idag beslutade regionfullmäktige att anta handlingsplanen ”För varje människa”. De mänskliga rättigheterna är ett kontrakt mellan staten och individen som beskriver statens skyldigheter och begränsar vad staten får göra mot enskilda individer. Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs av FN:s generalförsamling 1948. Efter andra världskriget togs konventionerna fram utifrån insikten att det behövs ett överstatligt skydd för den enskilda människan.

Ingen titel
Regionfullmäktige 29 november

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-29 17:29 CET

Regionfullmäktige godkände vid sitt  sammanträde den 29 november i Vänersborg bland annat delårsrapport augusti, och antog regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020.

Ingen titel
Årets folkhälsostipendiat gör drömmar till verklighet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-29 16:53 CET

På dagens regionfullmäktigesammanträde på residenset i Vänersborg, delade folkhälsokommittén ut sitt årliga stipendie om 50 000 kronor till Göteborgs friidrottsförbund och Göteborgsvarvet. Syftet med stipendiet är att främja och stimulera ett gott folkhälsoarbete i Västra Götaland. Gunnel Adler, folkhälsokommitténs ordförande, överräckte blommor och stipendie till varvsgeneral Bo Edsberger och Estelle Montler, projektledare för folkhälsoarbete.

Ingen titel
Ingen presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen  30 november

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-29 08:46 CET

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 november. Det blir ingen presskonferens efter sammanträdet. Sammanträdet beräknas vara klart till cirka 15.00. Journalister som vill ha kommentarer runt besluten ka...

Ingen titel
Satsningar på folkhälsa i Kungälv

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-25 16:05 CET

Nu satsar västra hälso- och sjukvårdsnämnden folkhälsomedel för att utveckla ett hållbart samhälle tillsammans med Kungälvs kommun. Arbetet ska bland annat fokusera på ungas hälsa, familjecentral och familjehus. 

Beslut om tilläggsöverenskommelse rehab

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-25 12:01 CET

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om tilläggsöverenskommelse om rehabiliteringsinsatser för att invånarna skall erbjudas samma rehabinsatser när Samrehab avslutas.

Göteborg hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde november 2016

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-25 09:29 CET

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd beslutar att utlösa option för ökade satsningar på Lundby Närsjukhus.

Personalutskottet beslutade om AT-tjänster och fortbildning för läkare

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-24 22:22 CET

Personalutskottet har beslutat att avsätta 10 miljoner kronor ur det personalpolitiska anslaget för Medicinska kompetensutvecklingsrådets (MUR)  under 2017.MUR svarar för en stor del av specialistläkarnas fortbildning i Västra Götalandsregionen.

Budget 2017 östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-24 16:38 CET

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade idag om budget för 2017. Nämnden fortsätter arbetet mot målet att invånarna ska ha Sveriges bästa hälsa 2020.

Västra Götalandsregionen inleder upphandling av kärnsystem.

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-24 15:00 CET

På morgonen den 24 november annonserades en inbjudan till en så kallad konkurrenspräglad dialog kring upphandlingen av ett kärnsystem. Syftet är att tillsammans med branschen ta fram en så bra grund för framtidens vårdinformationssystem som möjligt.

Ingen titel
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden vill avsluta psykiatriavtalet med Evidens Care AB – ny vårdgivare ska säkra vården

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-23 15:48 CET

Vid onsdagens sammanträde beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att påbörja processen med att avsluta avtalet med Evidens Care AB.  Evidens har sedan 1 september haft avtal med nämnden om att bedriva öppen psykiatrisk vård för invånarna i Lysekil, Sotenäs och Munkedal. Evidens Care AB bedömer att man inte har förutsättningar att fortsätta att bedriva verksamheten. Man har därför meddelat hälso- och sjukvårdsnämnden att man vill att parternas avtal avvecklas snarast och i samförstånd.

Ingen titel
Regionstyrelsen 22 november

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-22 12:24 CET

Vid sitt sammanträde den 22 november i Vänersborg fastställde regionstyrelsen bland annat detaljbudget 2017 för regionstyrelse  och regionfullmäktige.Regionstyrelsen beslutade också att påbörja upphandling av kärnsystem för programmet 3R - Framtidens vårdmiljö.

Ingen titel
Stark konjunktur i Västra Götaland- högkonjunktur inom flera branscher

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-22 10:04 CET

Höstens konjunkturbarometer för Västra Götaland bekräftar bilden av ett näringsliv som går starkt. Läget har stärkts ytterligare något jämfört med i våras och är klart starkare än normalt. Uppgången gäller hela Västra Götaland, med undantag för Sjuhärad där konjunkturläget är i stort sett oförändrat sedan i våras. Även om konjunkturläget stärkts har utvecklingen inte varit så kraftig som företagen förväntade sig för ett halvår sedan. Men högkonjunkturen består inom flera av branscherna och företagen väntar sig överlag en fortsatt uppgång även till våren 2017. Situationen fortsätter att se mycket ljus ut för fordonsindustrin. Även inom företagstjänster och byggsektorn spirar optimismen. 


Sociala medier


Presskontakter


Västra Götalandsregionens presstjänst
Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson
Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg
Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl
Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell
Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se


BilderVideorPodcastsDokument