Pressmeddelanden 2017


Sahlgrenska i stabsläge efter mässlingsutbrott

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-25 17:04 CET

Sex nya fall av mässlingen har konstaterats i Göteborg. Smittspårning pågår och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gått upp i stabsläge. Extra vårdpersonal sätts in på sjukhusets akutmottagningar för att undvika vidare smitta.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 19 december

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-19 15:08 CET

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att starta en närakut i Norra Bohuslän, i första hand i Tanumshede. Syftet är att stärka det akuta omhändertagandet för invånarna i området.I Norra Bohuslän finns det idag jourmottagningar i pr

Ingen titel
Fall med botulism i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-19 08:30 CET

Fyra fall med födoämnesöverförd botulism har konstaterats i Göteborg. Personerna har vårdats på sjukhus och fått behandling. De är nu på bättringsvägen och är utskrivna från sjukhuset. De drabbade personerna tillhör samma hushåll och utredning pågår om vilket livsmedel som kan ha orsakat förgiftningen. Inga ytterligare fall har påträffats.

Inställd presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 19 december

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-18 12:32 CET

Vi ställer in den tidigare utlysta presskonferensen efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen tisdag 19 december. Pressmeddelande kommer att skickas ut i vanlig ordning efter mötet.

Presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 19 december

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-15 13:57 CET

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder tisdagen den 19 december. Efter sammanträdet hälsas media välkomna till en presskonferens.

Ingen titel
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Norra 13 december

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-13 15:12 CET

Bland annat beslutade nämnden om en förlängning under 2018 för jourbilen, single responder, i Strömstad/Tanum. Man fokuserade också på ungas övergång från barn- till vuxensjukvård och efterlyser förbättringar.

Ingen titel
Pressinbjudan till det västsvenska SOM-seminariet 2017 - En brokig gemenskap

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-13 07:00 CET

Vid det västsvenska SOM-seminariet ger forskare knutna till SOM-institutet en bild av medborgarna i regionen med stöd i den västsvenska SOM-undersökningen 2016. Seminariet är öppet för journalister.

Ingen titel
Regionstyrelsen 12 december

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-12 13:24 CET

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att ge regiondirektören i uppdrag att följa upp arbetet mot trakasserier i spåren av #metoo, att säga ja till höghastighetsjärnväg, om klimatanpassning i verksamheten, om ett yttrande till JO och om investeringar i strategisk medicinteknisk utrustning. 

Ingen titel
VGR säger ja till höghastighetsjärnväg

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-12 10:50 CET

Regionstyrelsen säger ja till en överenskommelse med Sverigeförhandlingen att stödja en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm där tågen går i 320 kilometer i timmen. En förutsättning är dock att finansieringsfrågan blir löst tills det är dags att börja bygga.

Ingen titel
VGR rullar ut 20 extra miljoner till cykelvägar

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-08 15:37 CET

Regionutvecklingsnämnden (RUN) beslutade vid sitt sammanträde den 8 december i Göteborg att satsa 20 miljoner kronor extra i riktade insatser för att förstärka utbyggnaden av cykelvägar. Det ska bidra till ett hållbart transportsystem i Västra Götaland och därigenom öka cyklandet i Västra Götaland.

Tre miljoner till hållbart resande på landsbygden

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-08 14:55 CET

Kollektivtrafiknämnden vill utveckla sätt att resa hållbart på landsbygden. Därför avsätter nämnden tre miljoner kronor till en projektplattform, som ska drivas av forskningsinstitutet RISE Viktoria. De projekt och idéer som utvecklas där kommer kommuner och andra aktörer på landsbygden att kunna använda sig av för att utveckla ett hållbart resande.

Ingen titel
Stort klimatmöte i Paris – med Berntsson (KD), Macron och Schwarzenegger

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-07 13:30 CET

Tisdag 12 december deltar regionfullmäktiges ordförande Magnus Berntsson (KD) i ett globalt klimattoppmöte i Paris. Frankrikes president Emanuel Macron står värd, medverkar gör också tidigare guvernören Arnold Schwarzenegger och flera EU-kommissionärer.  

Satsning på mer rörelse under skoldagen för bättre betyg

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-07 12:59 CET

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden satsar på förbättrad folkhälsan och på att elever ska klara skolgången. Kommuner får medel för att de ska öka elevernas rörelseaktiviteter under skoldagen.

Ingen titel
Ytterligare satsningar på kompetensutveckling och arbetsmarknadsinsatser

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-06 17:00 CET

Vid personalutskottets senaste sammanträde den 6 december så beslutades bland annat att avsätta drygt sju miljoner kronor till VGR Akademin och 39 miljoner kronor till arbetsmarknadsinsatser under 2018.

Utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-05 13:21 CET

Hembesöken syftar till att främja goda uppväxtvillkor genom att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap, förbättra samspelet mellan barn och förälder och främja barnens språkutveckling.

Ingen titel
Skuggredaktion undersöker ungas medievanor

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-05 07:13 CET

Hur relaterar unga vuxna till medier och samhällsjournalistik? Vad upplevs som angeläget och relevant? Svaret får vi förhoppningsvis om sju månader.

Ingen titel
Kulturprojekt tilldelas nio miljoner av Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-04 07:13 CET

För andra gången i år fördelade Västra Götalandsregionens kulturnämnd medel till Utvecklingsprojekt. Under höstens ansökningsomgång fick 54 projekt stöd om totalt 9 614 600 kronor.

24 miljoner kronor till Södra Älvsborgs Sjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2017-12-01 12:04 CET

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 30 november att tillskjuta 14 miljoner kronor för 2017 till Södra Älvsborgs Sjukhus för ändrade vårdformer som effektiviserat vården.

Ingen titel
Sammanträde östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-11-30

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-30 19:13 CET

Detaljbudget för 2018

Detaljbudget för 2018 klar

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-29 15:30 CET

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har fastställt detaljbudgeten för 2018. Detaljbudgeten beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå de mål och fokusområden som regionfullmäktige beslutat om.

Ingen titel
PressinbjudanFlexibel sjukskrivning gör det enklare för cancerpatienter att arbeta under behandlingsperioder.

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-29 09:50 CET

Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen bjuderin till en pressträff för att redovisa erfarenheter och resultat från ettprojekt, som är ett unikt samarbete mellan Försäkringskassan och VästraGötalandsregionen i samverkan med Regionalt cancercentrum i Väst, för attfrämja hälsa och förebygga sjukfrånvaro.

Ingen titel
Regionstyrelsen 28 november

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-28 12:06 CET

Vid sammanträdet 28 november beslutade regionstyrelsen bland annat att tillsammans med de fyra kommunalförbunden skicka remissvar till regeringen om järnväg mellan Göteborg och Borås, att föreslå bifall till en S-motion om bättre omhändertagande av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och om detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2018.

Västsvenskt remissvar till regeringen: bygg sträckan Göteborg-Borås nu

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-28 11:09 CET

Idag 28 november skickar Västra Götalandsregionen tillsammans med samtliga kommunalförbund i Västra Götaland ett gemensamt remissvar till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I remissvaret framhålls en statlig investering som den i särklass viktigaste: ny järnväg mellan Göteborg-Landvetter-Borås.

Ingen titel
Smittskydd Västra Götaland utreder tio fall av salmonella

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-28 09:00 CET

Smittskydd Västra Götaland utreder fall av salmonella bland personer som vårdats inneliggande på regionens sjukhus och kan ha smittats där. Alla större sjukhus i Västra Götalandsregionen ingår i utredningen.

Ingen titel
Budget i balans 2018 med fokus på hälsa, samarbete och tillgänglighet

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-24 06:43 CET

Vid torsdagens sammanträde godkände Hälso- och sjukvårdsnämnden, Norra sin budget för 2018. En viktig del i budgeten handlar om psykisk och fysisk hälsa. Man ser hälsa på lika villkor som är en rättighet för hela befolkningen. Samverkan mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna är då en förutsättning för ett framgångsrikt förebyggande arbete. Även inom andra områden ses utvecklingen av samverkan mellan olika aktörer som en viktig fråga.

Ingen titel
VGR ger stöd till bredbandsutbyggnad i Borås

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-23 16:05 CET

Regionutvecklingsnämnden (RUN) beslutade vid sitt sammanträde i Borås den 23 november att satsa 4,5 miljoner kronor för bredbandsstöd till områdena Tärby-Komlösa - Finnekumla, Seglora, Borgstena och Tämta i Borås kommun.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden förlänger avtalet med stiftelsen Gabriel

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-23 15:24 CET

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och stiftelsen Gabriel har omförhandlat innevarande avtal och förlängt det med ett år. Omförhandlingen innebär en ökad ersättning till stiftelsen med ytterligare 1,5 miljoner per år. Avtalet gäller perioden 2018-01-01–2019-12-31.

Ingen titel
Regionfullmäktige 21 november

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-21 18:22 CET

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 21 november att godkänna delårsrapport august 2017 och kompletteringsbudget för 2018. Dessutom beslutade fullmäktige om den stora infrastruktursatsningen på 1,89 miljarder.

Ingen titel
Appen ”MatGlad” vinner folkhälsopris – en riktig ap(p)titretare!

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-21 13:57 CET

Folkhälsokommitténs motivering lyder:

Ingen titel
Jämställdhetspris till Närhälsan

Pressmeddelande Publicerad: 2017-11-21 13:53 CET

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa får Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2017. De får priset för att ha uppmärksammat ett område inom hälso- och sjukvården som varit eftersatt ur ett jämställdhetsperspektiv och där kunskap saknats.


Sociala medier


Presskontakter


Västra Götalandsregionens presstjänst
Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson
Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg
Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl
Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell
Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se


BilderVideorPodcastsDokument