Pressmeddelanden 2018


Ingen titel
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: Fortsatt satsning på psykologer och samordnad hjälp till barn och unga

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-21 07:00 CET

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätter att finansiera barnpsykologer i de så kallade SIMBA-teamen. Under perioden januari till och med september 2018 har 983 barn och ungdomar fått hjälp och vård i eller via teamen.

Ingen titel
Tre månader för att åtgärda brister hos Balderkliniken i Åmål

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-20 15:28 CET

Västra Götalandsregionen har genomfört en fördjupad granskning av verksamheten vid Balderkliniken i Åmål. Granskningen visar på stora brister och att vårdcentralen i flera delar inte lever upp till de krav som ställs i Krav- och Kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral. Det finns även brister vad gäller medicinsk kvalitet och kompetens. Även en genomgång av ett stort antal journaler visar på stora brister. Vid torsdagens sammanträde fick nämnden information om granskningen.

Ingen titel
Västra Götalandsregionen satsar 15 miljoner på kollektivtrafikforskning

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-19 16:27 CET

Regionutvecklingsnämnden beslutade idag att satsa 7,5 miljoner kronor på Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik (K2) för ytterligare en femårsperiod 2020-2024.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 18 december

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-18 15:23 CET

Finansiering av nya läkemedel och behandlingsmetoder

Pressmeddelande östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-12-17

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-17 18:01 CET

 

Ingen titel
Västra Götaland ska Sveriges viktigaste musikregion

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-14 07:00 CET

Det finns stor potential att utveckla och etablera musikexporten inom Västra Götaland, inte minst ekonomiskt. Därför har kulturnämnden beslutat att satsa på pop- och rockmusik genom att ge stöd till det regionala exportkontoret Westside Music Sweden. Målet är att Västra Götaland ska bli en mer attraktiv plats för musik, både ur publikens, utövarnas, arrangörernas, bokningsbolagens och skivbolagens perspektiv.

Ingen titel
Årets julklapp från VGR kulturnämnd – satsning på återvunna kläder 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-13 09:31 CET

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ger en tidig ”julklapp” till projektet Re:textile III – Re:society, som genomförs av Science Park Borås, 2019. Projektet får stöd för att undersöka användning av kläder i cirkulära system. Resultatet ska användas till att utveckla produkter och kläder som är mer anpassade för återanvändning.

Ingen titel
Pressinbjudan till det västsvenska SOM-seminariet – Hemma Väst

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-11 13:55 CET

Vid det västsvenska SOM-seminariet ger forskare knutna till SOM-institutet en bild av medborgarna i regionen med stöd i den västsvenska SOM-undersökningen 2017. Seminariet riktar sig till tjänstemän och politiker i Västra Götalandsregionen, kommunalförbund och kommuner. Seminariet är även öppet för journalister. Årets SOM-rapport har titeln "Hemma Väst" och lanseras i samband med seminariet. Den innehåller bland annat de analyser som forskarna presenterar på seminariet.

Ingen titel
Regionstyrelsen 11 december 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-11 13:31 CET

Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om riktlinjer för lönepolitik 2019-2021, riktlinjer för säkerhet och beredskap samt om en ombyggnad av sjukhusköken i Falköping och Lidköping.

Ingen titel
VGR intensifierar arbetet med fullföljda studier

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-11 13:11 CET

I år var det 3 091 elever i Västra Götaland som gick ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet, vilket motsvarar 17 % av avgångsklassen. Det är en förbättring jämfört med 2017 då motsvarande siffra var 19 %, men det är fortfarande oroväckande. Idag beslutar regionstyrelsen om riktningen för det fortsatta arbetet, med målsättningen att fler elever ska fullfölja sina studier.

Här är vinnarna av Cykelvänlig arbetsplats 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-07 07:00 CET

Årets cykelvänligaste arbetsplats heter DH Solutions i Halmstad. De har långsiktigt och målmedvetet arbetat för att skapa förutsättningar för cykling till och i jobbet. Utmärkelsen Årets raket går till Kommunrehab i Vänersborg för sitt idoga arbete med att göra det enkelt att cykla i tjänsten. Årets nykomling är Länsstyrelsen i Västra Götaland som satsat stenhårt för att göra samtliga sina arbetsplatser i länet cykelvänliga.

Ingen titel
Klimatråd Västra Götaland träffar Hagainitiativet

Pressmeddelande Publicerad: 2018-12-04 13:22 CET

Vid ett rundabordssamtal nu på morgonen träffades Klimatråd Västra Götaland och Hagainitiativet som är Stockholmsbaserat. Där delade erfarenheter kring hur klimatnätverk framgångsrikt kan driva frågor för att stödja klimatomställningen i samhället.

Ingen titel
VGR identifierar yrken med stort anställningsbehov

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-28 15:00 CET

Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade vid sitt sammanträde den 28 november att bland annat anta en ny kompetensförsörjningsplan samt fördela 126,7 miljoner kronor inom kompetensutveckling.

Ingen titel
Välkommen att bevaka invigningen av Regionens hus i Skövde

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-28 08:51 CET

I dagarna flyttar 400 medarbetare i Västra Götalandsregionen in i det nybyggda kontorshuset vid Stationsgatan 3 i Skövde. Den 4 december är det invigning av den nya arbetsplatsen.

Ingen titel
Regionfullmäktige 27 november 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-27 18:00 CET

Regionfullmäktige fattade idag beslut om att minska dagens över 70 zoner i kollektivtrafiken i Västra Götaland till 3, fastställde budget för 2019 och valde ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser, bolag och stiftelser.Dessutom delades Västra Götalandsregionens jämställdhetspris ut.

Ingen titel
Barnhälsovården får VGR:s jämställdhetspris

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-27 13:33 CET

Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2018 går till Närhälsan, central barnhälsovård för deras arbete med ”En förälder blir till”. Priset delades ut under regionfullmäktiges sammanträde idag tisdag 27 november.

VGR startar nu införandet av vårdens nya IT-stöd

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-27 11:34 CET

Västra Götalandsregionen (VGR) har nu signerat kontraktet om ett nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården med Cerner Sverige AB. Detta efter att förvaltningsrätten avslagit överprövningen.

Ingen titel
Stark konjunktur men brist på arbetskraft i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-23 10:00 CET

Höstens barometer visar att konjunkturläget är gott, men det har skett en viss inbromsning sedan i våras. Det råder inte längre högkonjunktur även om flertalet branscher upplever att läget fortfarande är gynnsamt. Detta går stick i stäv med vårens prognoser som pekade mot en fortsatt konjunkturuppgång.

Ingen titel
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: Avtal om Samverkande sjukvård i Öckerö kommun godkänt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-23 07:19 CET

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden godkände vid sitt sammanträde 22 november avtal med Öckerö kommun om Samverkande sjukvård i Öckerö kommun.

Ingen titel
Kristineberg blir ledande innovationscenter för blå tillväxt

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-22 15:30 CET

Regionutvecklingsnämnden beslutade idag om en satsning på 2 100 000 kronor till Kristineberg Marine Research and Innovation Centre, som sysslar med forskning och innovation för en hållbar blå tillväxt.

Ingen titel
Västra Götalandsregionen satsar på testmiljö för industriell trämanufaktur

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-22 15:17 CET

Regionutvecklingsnämnden beslutade idag att satsa drygt sju miljoner på en test- och demonstrationsmiljö i Trollhättan som ska bli en regional nod och kompetenscentrum inom industriell trämanufaktur.

Pressmeddelande östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-11-22

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-22 14:44 CET

Fyra miljoner för fortsatt utveckling av nära vård i norra Skaraborg

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 21 november

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-21 15:30 CET

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att starta ytterligare två närakuter som pilotprojekt i Skene och Lidköping.Närakuterna kommer att ligga vid nuvarande jourcentraler. M

Ingen titel
Influensavaccinet på väg att ta slut

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-21 10:22 CET

Det är många människor som vaccinerat sig mot säsongsinfluensa i år. Redan nu har betydligt fler personer i Västra Götaland vaccinerat sig, jämfört med föregående säsong. Sedan några dagar är vårt upphandlade vaccin ersatt av ett annat motsvarande vaccin. Nu meddelar leverantören att även ersättningsvaccinet håller på att ta slut i lagren.

Ingen titel
Hälso- och sjukvårdsnämnden norra - sammanträde 20 november

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-21 07:24 CET

Vid nämndens sammanträde fattades bland annat beslut om samverkande sjukvård i Lysekil, avtal om vård med Landstinget Värmland och överenskommelse om närsjukvårdsteam med NU-sjukvården. Dessutom fastställdes nämndens budget - se handlingar i länk nedan.

Satsning på drygt 12 miljoner på närsjukvård och barns hörsel i Göteborg

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-20 15:26 CET

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd satsar som sin del 1.6 miljoner kr på närsjukvårdsteam vid Angereds sjukhus och 10.6 miljoner vid Sahlgrenska universitetssjukhuset under 2019. Teamen kan ge specialistvård i patienternas hem.

Inbjudan pressträff till höstens Konjunkturbarometer för Västra Götaland 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-19 08:00 CET

Konjunkturutvecklingen i Västra Götaland har stadigt pekat uppåt de senaste åren. Den har inte minst gynnat det västsvenska näringslivet, med bland annat fordonsindustrin och byggsektorn som draglok. Hur ser företagarna på framtiden nu, efter ett ganska turbulent världsläge och med höstens valutgång i Sverige?

Ingen titel
Regionstyrelsen 13 november 2018

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-13 13:43 CET

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om det personalpolitiska anslaget för 2019 och om finansiering av insatser för personer inom legitimationsyrken utbildade utanför EU och EES.

Västra Götalandsregionens kulturbudget för 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-13 07:00 CET

Kulturnämnden har fastställt budget för 2019. I fokus är integration, framtagande av ny kulturstrategi för 2020-2023 och översyn av förvaltningar. Bland satsningarna nästa år syns bland annat medie- och informationskunnighet, danslyft och cirkus.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 7 november

Pressmeddelande Publicerad: 2018-11-07 16:06 CET

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förlänger avtalet med Bräcke diakoni om stödgrupper för barn och familjer i sorg och saknad. Bräcke diakoni har sedan 2012 bedrivit stödgrupper för barn, unga och vuxna i familjer som förlorat en förälder. Syftet med att förlänga ytterligare ett år är att möjliggöra en forskningsstudie på Lunds universitet som följer upp betydelsen av gruppintervention till barn och ungdomar i sorg efter att ha förlorat en närstående. Fortsatt avtal med Restad gå


Sociala medier


Presskontakter


Västra Götalandsregionens presstjänst
Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson
Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg
Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl
Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell
Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se


BilderVideorPodcastsDokument