Pressmeddelanden 2019


Ingen titel
Stärkt ST-styrning och införande av bastjänstgöring för läkare i VGR

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 15:00 CET

Personalutskottet fattade idag beslut om bland annat den ombildade regionala läkarförsörjningsgruppens uppdrag och ett införande av bastjänstgöring för läkare.

Ingen titel
Thomas Wallén ny primärvårdsdirektör i VGR

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-19 09:25 CET

Thomas Wallén, tidigare sjukhusdirektör på Södra Älvsborgs sjukhus, blir ny primärvårdsdirektör för Närhälsan i Västra Götalandsregionen (VGR).

Ingen titel
Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-18 07:00 CET

Från och med år 2020 får Västra Götaland en ny kulturstrategi och -plan. ”Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023” är till för att skapa en gemensam kulturpolitisk utgångspunkt i Västra Götaland. Den beskriver vilka mega­trender som påverkar kulturlivets utveckling, vägledande perspektiv och strategiska områden som ger riktlinjer för hur kulturpolitiken ska genomföras. Kulturplanen visar Västra Götalandsregionens prioriteringar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.

Ingen titel
Regionstyrelsen 17 december 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-17 14:27 CET

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att utlysa en uppdragsforskning om upplevelser av utredning av könsdysfori. Dessutom fick regionstyrelsen en första avrapportering om kostnadsutvecklingen inom sjukreseverksamheten.

Ingen titel
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden: Beslut om ekonomisk reglering för vårdcentraler

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-17 13:48 CET

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om ekonomisk reglering för tre vårdcentraler som genom att öka antalet diagnosregistreringar har påverkat den så kallade ACG-poängen som ligger till grund för vårdcentralernas ersättning.

Ingen titel
Kerstin Alnebratt blir chef för VGR:s nya kulturutvecklingsförvaltning

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-11 09:01 CET

Kerstin Alnebratt, regionchef för Sensus Västra Sverige, kommer i april 2020 att bli chef för Västra Götalandsregionens nya förvaltning för Kulturutveckling. Det är förvaltningarna för Kultur i Väst och Västarvet som slås ihop.

Västra Götalandsregionens nämnder fattar beslut om ekonomisk reglering för vårdcentraler

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-10 16:41 CET

På uppdrag av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har en granskning gjorts där det framkom att ett antal vårdcentraler, genom att öka antalet diagnosregistreringar, har påverkat den så kallade ACG-poängen som ligger till grund för vårdcentralernas ersättning.

Beslut om långsiktig basfinansiering till Nordiska kammarmusikföreningen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-06 09:43 CET

På sammanträdet den 5 december beslutade kulturnämnden att inte börja ge Nordiska kammarmusikföreningen en långsiktig basfinansiering. Kulturnämndens stödform långsiktigt uppdrag (LSU) är inte sökbart utan kan ges till institutioner och kulturverksamheter som har omfattande betydelse för regionens kulturella infrastruktur.

Ingen titel
Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 4 december

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-04 15:00 CET

Pilotprojektet med närakuter i Västra Götalandsregionen förlängs till 15 augusti 2020. Ett förslag för samlad fortsatt strategi för närakuter ska också tas fram, för behandling i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i januari.

Ingen titel
Jenny Erkholm ny kommunikationsdirektör

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-04 14:04 CET

Jenny Erkholm har utsetts till ny kommunikationsdirektör för Västra Götalandsregionen (VGR). Hon har sedan 1 september varit tillförordnad på posten och lämnar nu sin tjänst som kommunikationschef i Folktandvården.

Ingen titel
Regionfullmäktige 3 december 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-03 16:43 CET

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde idag att införa avgiftsfritt influensavaccin för riskgrupper från nästa influensasäsong och att godkänna en revidering av klimatväxlingsprogrammet.

Ingen titel
Beställningarna till Sjukhusen i väster och SU ökas med 130 miljoner

Pressmeddelande Publicerad: 2019-12-02 07:00 CET

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt ökade beställningar av vård till Sjukhusen i Väster (Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus) och till Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Beställningen till Sjukhusen i väster ökas med 49 miljoner kronor och beställningen till SU med 81 miljoner.

Från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 29 november

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-29 16:10 CET

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde sin detaljbudget på 5,3 miljarder kronor för 2020. Ett prioriterat område i nämndens budget är att befolkningen har tillgång till vård som har god medicinsk kvalitet och hög patientsäkerhet. Andra prioriterade områden är en förbättrad psykisk hälsan hos befolkningen, en bättre folkhälsa och att stärka det hälsofrämjande arbetet.Under 2020 kommer nämnden att fortsätta att driva och utveckla

Ingen titel
Diakonihuset Planeten i Skara får Folkhälsopriset Skaraborg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-29 14:51 CET

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har utsett Diakonihuset Planeten Skara till vinnare av 2019 års folkhälsopris på 30 000 kronor.

Ingen titel
Elever lär sig om normkritik

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-27 11:52 CET

Att få må bra och inte behöva skämmas för sin könsidentitet eller sexuella läggning är en självklarhet som alla har rätt till menar RFSL Sjuhärad som har ett skoluppdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen.

Beställningen av vård till Södra Älvsborgs sjukhus ökar med närmare 40 000 000 kronor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-27 11:17 CET

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt en ökad beställning av vård till Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). Den exakta beställningsökningen innebär ett tillskott på 39 750 000 miljoner kronor.

Ingen titel
Ingen större förändring i konjunkturen i Fyrbodal sedan i våras

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-26 13:30 CET

I våras försämrades konjunkturläget på alla fronter i Fyrbodal. Denna avmattning har avstannat under hösten, och läget är i stort sett oförändrat i jämförelse med våren. Det har inte skett någon större förändring inom vare sig industri eller sällanköpshandeln, medan konjunkturläget har dämpats något inom byggbranschen.

Ingen titel
Konjunkturen har mattats ytterligare i Skaraborg sedan i våras

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-26 13:30 CET

I våras förväntade sig företagen i Skaraborg en återhämtning i den regionala ekonomin, men dessa förväntningar har inte infriats under hösten. Det har istället skett ytterligare avmattning inom det regionala näringslivet. Industrikonjunkturen har mattats betänkligt. Däremot har en förstärkning av byggkonjunkturen i Skaraborg bromsat nedgången i Skaraborg.

Ingen titel
Försvagning inom industrin men handeln kraftigt uppåt i Sjuhärad

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-26 13:30 CET

Konjunkturen i Sjuhärad spretar åt olika håll för tillfället. Läget inom byggbranschen har dämpats och industrikonjunkturen har försvagats, medan handeln har upplevt en påtaglig förstärkning. Den samlade bilden av konjunkturläget i Sjuhärad är emellertid att ytterligare avmattning har skett sedan i våras.

Ingen titel
Konjunkturen dämpad i Västra Götaland, men varierar mellan branscher

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-26 13:30 CET

Nedgången i konjunkturläget i Västra Götaland som kunde skönjas i våras har fortgått under hösten 2019. Det rör sig dock om en marginell försvagning och läget är fortfarande förhållandevis gott. Flertalet branscher upplever ändå en viss tillbakagång och höstens konjunkturbarometer är den tredje mätningen i rad med en nedgång. Inför våren 2020 förväntas en marginell förbättring inom det lokala näringslivet, men läget är osäkert. 

Ingen titel
Viss försvagning av konjunkturen, men positiva tongångar i Göteborgsregionen

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-26 13:30 CET

För Göteborgsregionen har läget försvagats marginellt sedan i våras. Läget inom näringslivet i Göteborgsregionen kan alltjämt beskrivas som starkare än normalt. Läget är i stort sett oförändrat inom industri och partihandel, medan läget har förbättrats inom såväl byggbranschen som sällanköpshandeln. Efter några starka år har konjunkturen däremot mattats inom företagstjänster.

Ingen titel
Satsning på öppna data i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-21 16:10 CET

Digitalisering kan bidra till en modern och samverkande offentlig sektor. Med mer samverkan kring öppna data från offentlig sektor kan innovationer och nya tjänster skapas. Därför satsar nu Västra Götalandsregionen på en gemensam struktur för öppna data i Västra Götaland, vilket betyder att kommuner och VGR lättare ska kunna göra offentliga data mer tillgänglig på ett standardiserat sätt.

Ingen titel
Fortsatta satsningar 2020 från personalutskottet

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-21 15:03 CET

Personalutskottet fattade idag beslut om bland annat en ny kompetensförsörjningsplan, en fortsatt satsning på det kliniska basåret för sjuksköterskor och ytterligare kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och skötare.

Med krisen runt hörnet? Konjunkturläget och utvecklingen på den västsvenska arbetsmarknaden

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-21 07:00 CET

Tillväxttakten har långsamt växlat ner och en fortsatt försvagning är att vänta kommande år. Därtill finns en rad orosmoln på himlen, som exempelvis Brexit, handelskonflikten mellan USA och Kina samt spänningar i den för den globala oljeproduktionen viktiga mellanöstern. Hur väl rustat är Västsverige för en kraftig konjunkturnedgång och vilken utveckling kan vi förvänta oss på den regionala arbetsmarknaden de närmast kommande åren?

Ingen titel
Pressinbjudan: Ledarskap och samverkan i en tid av omställning – temat på årets framtidskonferens

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-18 06:30 CET

Sverige och Västra Götaland står inför komplexa samhällsutmaningar inom alla sektorer som kräver tvärsektoriella lösningar och nya arbetssätt. Klimatföränd­ringar, social hållbarhet, global konkurrenskraft och kompetensförsörjning inom både offentlig och privat sektor är några av de stora framtidsfrågor vi behöver möta tillsammans. Temat på årets regionala konferens Framtid Västra Götaland är därför ledarskap och samverkan i en tid av omställning.

Ingen titel
Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 14 november

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-14 13:06 CET

En upphandling av externa vårdgivare när det gäller proteskirurgi av knä och höft ska göras.

Ingen titel
Regionstyrelsen 12 november 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-12 14:15 CET

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att Västra Götalandsregionen drar ner på deltagandet under nästa års Almedalsvecka, om detaljbudget för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2020, om en riktlinje för rum för andlig vård på sjukhusen samt att söka tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom avancerad kirurgi vid endometrios.

Ingen titel
Mohammed Ali – vinnare av årets folkhälsopris

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-06 06:30 CET

Lokala förebilder som stärker ungas självkänsla och uppmuntrar till att våga drömma - det är enligt Mohammed Ali ett vinnande koncept för att skapa framtidstro bland unga i Hammarkullen. Igår tilldelades han Västra Götalandsregionens folkhälsopris för sitt stora engagemang för och tillsammans med unga i Hammarkullen.

Ingen titel
Den 19 november startar säsongens influensavaccination

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-05 16:26 CET

Hösten är här och med den närmar sig influensasäsongen. Från och med den 19 november kan du vaccinera dig på din vårdcentral.

Ingen titel
Regionfullmäktige 5 november 2019

Pressmeddelande Publicerad: 2019-11-05 16:13 CET

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag att godkänna VGR:s delårsrapport för augusti, delvis bifalla en motion om ett tydligare och utvecklat regionarbete för att motverka människohandel och att bifalla en motion om att utreda möjligheten att införa avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år.


Sociala medier


Presskontakter


Västra Götalandsregionens presstjänst
Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson
Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg
Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl
Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell
Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se


BilderVideorPodcastsDokument