Pressmeddelanden 2020


Ingen titel
Lägesrapport VGR: Mycket högt tryck på vården i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-29 12:49 CET

Belastningen på vården i Västra Götalandsregionen (VGR) är fortsatt mycket hög. Nu vårdas över 500 patienter med covid-19 på sjukhusen och uppmaningen till alla att endast träffa personer i det egna hushållet är skarp.

Pressinbjudan med anledning av covid-19-vaccinering i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-26 15:27 CET

Västra Götalandsregionen bjuder tillsammans med Göteborgs stad in till pressträff, 27 december, 11.00, med anledning av starten av vaccinering mot covid-19 i Västra Götaland. Pressträffen hålls digitalt.

Västra Götalandsregionen begär att krislägesavtal aktiveras

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-23 17:29 CET

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson har efter förslag från regiondirektör Ann-Sofi Lodin hemställt till Sveriges kommuner och regioner, SKR, att aktivera krislägesavtalet för VGR. Orsaken är att nuvarande bemanning och vidtagna åtgärder inte bedöms tillräckliga för att klara det ökade inflödet av covid-19-patienter.

Dyrt att inte satsa på järnväg i Västsverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-23 09:54 CET

Trafikverkets uppdrag att lägga fram förslag för hur nya stambanor Göteborg-Stockholm och Stockholm-Malmö ska byggas för en kostnadsram på 205 miljarder kronor går nu in i ett slutskede. Tidigare har tre förslag (R1-3) presenterats för hur en utbyggnad ska se ut. I november kom ett fjärde kompletterande förslag, RU4, samt ändringar i RU1. Västra Götalandsregionen och de västsvenska kommunerna längs sträckan har nu skickat in kompletterande synpunkter till Trafikverket.

Ingen titel
Lägesrapport VGR: Hård press på sjukvården – smittspridningen fortsätter att öka

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-22 12:52 CET

Smittspridningen ökar kraftigt i Västra Götaland. Det ansträngda läget gör att vård som inte är akut trängs undan och trycket på vårdpersonalen är mycket högt.

Så sker första vaccineringen mot covid-19 i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-18 16:37 CET

Utifrån preliminära uppgifter kan den första vaccineringen mot covid-19 ske omkring 28 december i Västra Götaland. De första doserna kommer att ges på äldreboenden i Göteborg och både Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad står redo för att påbörja vaccinationen.

Från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 18 december

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-18 14:08 CET

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade idag om folkhälsoarbetet i Skaraborg och delade ut Folkhälsopriset Skaraborg 2020. Nämnden tog också emot slutrapport kring projektet Samordnat stöd till barn och unga och beslutade om ekonomiska sanktioner för två vårdcentraler.

Ingen titel
330 klimatsatsningar ska genomföras i Västra Götaland 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-18 13:27 CET

330 nya klimatlöften – så många klimatåtgärder har Västra Götalands kommuner antagit inför 2021. På onsdagens lansering av Kommunernas klimatlöften lämnade kommunstyrelseordförandena över sina löften till landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Löftena har antagits av 48 kommuner i Västra Götaland och ska genomföras nästa år.

Ingen titel
Västra Götalandsregionen hjälper den västsvenska besöksnäringen att kompetensutveckla och behålla anställda

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-18 12:59 CET

Som ett sätt att hjälpa den västsvenska besöksnäringen genom pandemin startar Turistrådet Västsverige den 19 januari en nio veckor webbaserad deltidsutbildning där deltagarna får 70% av lönekostnaderna finansierade under utbildningstiden. Utbildningen ska bidra till att företagen utvecklas och förbereda dem för tiden efter pandemin.

Träffpunkten i Undenäs får Folkhälsopriset Skaraborg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-18 12:52 CET

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har utsett Träffpunkten Undenäs i Karlsborgs kommun till vinnare av 2020 års folkhälsopris på 30 000 kronor. Årets folkhälsopris delas ut till en verksamhet som arbetat främjande och förebyggande för att motverka eller minska effekterna av covid-19.

Från norra hälso- och sjukvårdsnämnden 17 december

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-17 15:50 CET

Vid sitt sammanträde idag beslutade norra hälso- och sjukvårdsnämnden bland annat om jourerna i Uddevalla och Bäckefors, att NU-sjukvården får ansvar för helikopterflygplatsen i Bäckefors och ett avtal om bassänger i Strömstad och Bäckefors.

VGR går upp i förstärkningsläge

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-17 15:50 CET

Västra Götalandsregionen (VGR) har torsdagen den 17 december gått upp i regionalt förstärkningsläge. Detta för att kunna hantera den mycket allvarliga utvecklingen av pandemin, med högt flöde av nya patienter och ansträngt bemanningsläge.

Förändrat utbud av vård på Lundby Specialistsjukhus

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-17 08:46 CET

Lundby Specialistsjukhus är en del av sjukvården i Västra Götalandsregionen. Nu genomförs flera förändringar som innebär utökat uppdrag inom flera områden och minskat inom andra.

1,5 miljon till start av Mini-Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-16 07:00 CET

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden satsar närmare 1,5 miljon kronor på arbetet med att starta Mini-Maria-mottagningar i nämndens område.

Ett stort steg framåt för Sahlgrenska Life

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-15 16:17 CET

Regionstyrelsen fattade idag ett enigt beslut om att anta konceptet Sahlgrenska Life. Beslutet är en viktig milstolpe i det fortsatta arbetet för att förverkliga en av Sveriges största satsningar på life science.

Regionstyrelsen 15 december 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-15 15:58 CET

Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om hur vårdköerna ska kortas, fortsatta ekonomiska lättnader för externa parter med anledning av covid-19 och fortsatt fri parkering för sjukhuspersonal.

Digital pressträff 15 december: Så hanterar Västra Götalandsregionen covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-14 14:09 CET

Välkommen att ta del av den senaste informationen om hur Västra Götalandsregionen hanterar covid-19, samt möjlighet till enskilda intervjuer med våra talespersoner.

Ingen titel
Stöd till ideella natur- och kulturarvsföreningar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-14 07:00 CET

Natur- och kulturarvets ideella föreningar får ett särskilt riktat stöd från Västra Götalandsregionen med anledning av corona-pandemin. Stödet kommer från Kulturnämnden och genom de tre mottagarna fördelas medel vidare till medlemsföreningar i hela Västra Götaland.

Drygt 100 000 vaccindoser till Västra Götaland i första omgången

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-11 09:40 CET

Nu är det klart hur Folkhälsomyndigheten fördelar de första leveranserna av vaccin mot covid-19. I januari väntas Västra Götaland få tillgång till 101 500 doser av vaccin mot covid-19. Vaccindoserna kommer användas för att i första läget vaccinera personer på särskilda boende för äldre eller som har hemtjänst.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 9 december

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-09 13:17 CET

Västra Götalandsregionen (VGR) ansöker om anslutning till ett gemensamt nationellt samordningskansli för tarmcancerscreening. Anslutningen är ett första steg i införandet av tarmcancerscreening i VGR.

Ingen titel
Lägesrapport VGR: Hård belastning på vården

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-08 11:34 CET

Patienter med covid-19 fortsätter att öka på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Idag vårdas 288 personer med covid-19 varav 32 på IVA. – Nu handlar det om att alla håller i och håller ut och tillsammans gör vad de kan för att minska smittspridningen så att färre blir så sjuka att de behöver sjukhusvård, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Remisskrav föreslås för neuropsykiatriska utredningar i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-04 15:19 CET

Det kan uppstå problem av olika slag och vara en patientsäkerhetsrisk för patienter som genomgår neuropsykiatrisk utredning utan att utredningen initierats via remiss från specialistvården. Bristen på remisskrav betyder att det inte finns någon specialistbedömning av patientens symtom innan patienten söker neuropsykiatrisk utredning och det finns inte heller en sjukvårdsverksamhet som är mottagare av utredningsresultatet med ansvar för fortsatta insatser för patienten. Sjukdomar som borde behandlats innan man tar ställning till utredning kan missas och behandlingen försenas. Därför föreslås nu remisskrav för neuropsykiatriska utredningar i Västra Götalandsregionen.

Ingen titel
Rektor från Angered inbjuden att tala på årets Nobelvecka

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-04 11:35 CET

På Hammarkullsskolan i Angered har 99,1 procent av eleverna utländsk bakgrund. När rektor Linnea Lindqvist började på skolan 2016 var andelen elever som klarade kunskapskraven i tredje klass bara 33 procent. Idag är det över 80 procent av eleverna som klarar kraven. Den 9 december är Linnea inbjuden att tala om arbetet på skolan under Nobelveckan, på den globala mötesplatsen Nobel Week Dialogue.

Den regionala nyttan saknas i förslaget om nya stambanor

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-02 16:18 CET

Västra Götalandsregionen reagerar starkt på att de regionala nyttorna i stråket Göteborg-Borås till stor del har strukits i Trafikverkets förslag om att bygga nya stambanor. Bland annat föreslås ett externt stationsläge utanför Borås och uteblivna stationer i Mölndal och Landvetter flygplats.

Regionfullmäktige 1 december 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-01 22:07 CET

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde bland annat om budget för 2021 där nära 58 miljarder kronor i regionbidrag fördelades till de olika verksamheterna. 

Digital pressträff 2 december: Så hanterar Västra Götalandsregionen covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-12-01 11:38 CET

Västra Götalandsregionen bjuder in till digital pressträff, i morgon onsdag 2 december klockan 11.30.Antalet bekräftade fall av covid-19 minskar i Västra Götaland. Förra veckan konstaterades 4364 fall, vilket är 224 färre än under vecka 47.Inom vården är situationen ansträngd. Intensiv planering inför vaccinationsstart av riskgrupper pågår.

Godkända verksamhetsplaner och budgetar för kommunernas folkhälsoarbete

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 16:42 CET

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har samverkansavtal med kommunerna inom nämndens ansvarsområde om lokalt folkhälsoarbete. Varje år ska kommunerna ta fram verksamhetsplaner för folkhälsoarbetet med budget, mål och planerade insatser. Nytt för i år är Hälsoläget, ett avsnitt där kommunen övergripande beskriver utmaningar inom folkhälsoområdet.

Samverkansavtal om Mini-Mariamottagning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 16:26 CET

Mini-Maria är en mottagning som motverkar alkohol-, drog- och spelmissbruk bland ungdomar upp till 21 år och drivs integrerat av kommun och region. På södra nämndens novembermöte godkände nämnden, för sin del, samverkansavtalet om Mini-Maria med Individ- och familjeomsorgsnämnden i Borås stad.

Från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 26 november

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-26 15:32 CET

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att påbörja upphandling av mammografiscreening och klinisk radiologisk bröstdiagnostik i Skaraborg med start 1 januari 2022.Bröstcancer är den vanligast

Sjukvårdssamarbete i Öckerö kommun utökas nattetid

Pressmeddelande Publicerad: 2020-11-25 12:17 CET

Från och med 1 januari 2021 kan kommunens sjuksköterskor i Öckerö vid behov utföra så kallade IVPA-insatser (I Väntan På Ambulans) även nattetid. Insatserna görs inom ramen för nytt avtal med västra hälso- och sjukvårdsnämnden om Samverkande sjukvård.


Sociala medier


Presskontakter


Västra Götalandsregionens presstjänst
Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson
Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg
Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl
Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Thomas Schulz
Thomas Schulz

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se


BilderVideorPodcastsDokument