SGI mäter vid Ångermanälven - Hur påverkar grundvattennivåerna risken för skred?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-18 09:00 CET - Statens geotekniska institut

Pressinbjudan Hur påverkar förändrade grundvattennivåer risken för ras och skred vid Ångermanälven? Statens geotekniska institut, SGI, genomför nu mätningar i Sollefteå för att få svar på den frågan. Mätningarna ingår i förstudien till en kommande skredriskkartering längs älven.

Skredrisker längs Ångermanälven kartläggs

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-07 11:25 CET - Statens geotekniska institut

Risken för skred längs Ångermanälven ska kartläggas, som ett led i att säkra framtida boende och verksamhet utmed älven. Statens geotekniska institut, SGI, gör under hösten 2015 förberedande mätningar mellan Hammarsbron och Näsåker.