Påminnelse pressinbjudan: Stockholmsenkäten 2016 presenteras av Åsa Lindhagen

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-07-14 08:15 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) presenterar Stockholmsenkäten 2016; ungdomars alkohol-, narkotika- och tobaksvanor samt kriminalitet. I år kommer även området ungas psykiska ohälsa att presenteras på pressträffen.

Nils Duwähl och Lena Huss får stipendium för arbete med funktionsnedsättningsfrågor

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-14 16:30 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag tilldelas Nils Duwähl och Lena Huss ett stipendium på 50 000 kronor från Göran Lagerwalls stiftelse för sitt långvariga engagemang och arbete för personer med funktionsnedsättningar. Priset delas ut av socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP).

Nu satsar Stockholm 30 miljoner för att motverka hemlöshet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-06-14 08:07 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Majoriteten i stadshuset höjer ambitionerna för att motverka hemlöshet och satsar 30 miljoner kronor extra över en treårsperiod. Paketet för att minska hemlöshet består av en rad insatser för att stärka och förbättra situationen för stadens hemlösa. Staden ska även utveckla arbetet för att fånga upp äldre hemlösa som ibland har fallit mellan stolarna då ansvarsfördelningen mellan äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen är otydlig.

PÅMINNELSE: konferens om ensamkommande barn 26/4

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-25 10:31 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholms stads socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP) bjuder in till en halvdagskonferens där ensamkommande flyktingbarns situation diskuteras. Möjligheter och utmaningar lyfts tillsammans med barnombudsmannen och forskare med fokus på hur vi kan få barn att känna sig hemma i våra kommuner.

Pressinbjudan: Åsa Lindhagen (MP) bjuder in till konferens om förutsättningar för ensamkommande barn

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-04-21 16:04 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholms stads socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP) bjuder in till en halvdagskonferens där ensamkommande flyktingbarns situation diskuteras. Möjligheter och utmaningar lyfts tillsammans med barnombudsmannen och forskare med fokus på hur vi kan få barn att känna sig hemma i våra kommuner.

Alla ensamkommande barn i Stockholms stad ska få jämställdhetsundervisning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-10 11:47 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Alla ensamkommande barn som kommer till Stockholms stad ska få samhällsinformation där jämställdhetsfrågor och sex- och samlevnadsinformation ingår. På stadens egna boenden finns ett tydligt program som ger barnen en introduktion till det svenska samhället där jämställdhetsfrågor är en viktig del. På stadens upphandlade boenden finns det ett tydligt krav att barnen ska introduceras och vägledas in i det svenska samhället. I detta ingår ämnen kring mänskliga rättigheter, jämställdhet, frågor om sexuell identitet och ekonomi med mera. Det finns även barn som placerats direkt av stadsdelarna på boenden i Stockholms stad som inte är i stadens egen regi eller som har upphandlats. De placeringarna görs enligt individuella placeringsavtal som ser olika ut.

Åsa Lindhagen (MP) kommenterar Martin Valfridssons slutredovisning om utsatta EU-medborgare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-01 10:43 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag överlämnar den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, sin slutredovisning till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Valfridsson föreslår bland annat att Länsstyrelserna ska få ett samordnade ansvar för frågan samt lyfter vikten av ett uppsökande arbete hos kommunerna för att uppmärksamma om det finns barn som far illa. Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad välkomnar förslaget om en större samordning mellan kommunerna.

Inga ensamkommande barn har placerats med en vuxen i Stockholms stad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-01-22 13:14 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

I media har det förekommit uppgifter om att Stockholms stad skulle ha placerat ankomstbarn tillsammans med vuxna personer som de enligt utländsk lagstiftning är gifta med. Stockholms stads socialförvaltning har, efter begäran från Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP), gått igenom alla placeringar av ankomstbarn, samt bett stadsdelsförvaltningarna att göra detsamma med de barn som anvisats till staden av Migrationsverket. Genomgången visar att det inte finns några fall där barn har placerats tillsammans med en vuxen make eller maka.

Stockholms stad accepterar inte att barn utnyttjas i barnäktenskap

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-01-18 17:26 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) menar att barnets bästa alltid måste sättas i främsta rummet och att barnkonventionen och svensk lagstiftning ska följas. För att säkerställa att det inte finns några fall av barnäktenskap bland ensamkommande flyktingbarn, där en minderårig har placerats med en vuxen, har socialborgarrådet bett om en genomgång av samtliga placeringar som gjorts i Stockholms stad, där även placeringar gjorda av stadsdelarna ingår.

Vinnarna av S:t Julianpriset 2015 är utsedda

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-12-03 16:39 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Det var glädje och stora leenden när S:t Julianpriset delades ut för åttonde året i rad. Priset delas varje år ut på Internationella funktionshinderdagen den 3 december i Kulturhuset. Fyra priser delas ut i olika kategorier och är Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället. Prisutdelare var socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP).