Tidigt agerande ska leda till minskad cannabisanvändning bland unga

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-29 07:00 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag samlas erfarenheter och goda exempel på en konferens för projektet Trestad2. Projektet har finansierats av Socialdepartementet och är ett samarbete mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Trestad2 syftar till att utveckla nya preventiva arbetssätt mot cannabisanvändning. Den största satsningen har varit ett delprojekt som syftat till att rusta vuxna i ungas närhet. Genom att utbilda omkring 1 000 yrkesverksamma nära ungdomar, får fritidsledare, fältassistenter, skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, jobbcoacher och socialsekreterare, fler verktyg för att agera vid misstanke om cannabisbruk hos ungdomar. Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad, inledningstalar idag på Trestad2:s konferens om minskat användande av cannabis bland unga.

Parkleken "Brödkaveln" i Bagarmossen får årets Trygghetspris

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-20 10:11 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Parkleken Brödkaveln får Stockholms stads Trygghetspris för sina nyskapande och strukturerade insatser för att öka barn och ungas upplevelse av trygghet. Prissumman är 50.000 kronor. Parkleken ingår i ett medvetet och långsiktigt trygghetsskapande arbete i närområdet. Bland annat erbjuder parkleken läxläsning samt aktiviteter till barn under loven. Juryn, som leds av Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP), beslutade nyligen att förlänga Trygghetspriset i ytterligare fyra år.

95 miljoner extra satsas på barn och unga

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-10-07 11:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

95 miljoner kronor extra avsätts till fler insatser för barn och unga samt till ökad bemanning av socialsekreterare i Stockholms stads budget för 2016. Den totala budgeten inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård ligger på 955 miljoner kronor. Höjningen motsvarar därmed 10 procent.

Rödgrönrosa majoriteten stärker arbetet för fattiga EU-medborgare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-12-23 13:05 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Antalet fattiga EU-medborgare som vistas i Stockholms stad har fördubblats sedan ett år tillbaka. Många av dem befinner sig i stor nöd, försörjer sig på att tigga och har en djupt allvarlig bostadssituation med provisoriska tältläger. Mot denna bakgrund föreslår den rödgrönrosa majoriteten att Socialförvaltningen ges i uppdrag att ytterligare stärka arbetet för fattiga EU-medborgare. Platserna till Vinternatt kommer att utökas till 130 stycken och en evakueringslokal som kan öppnas för personer som avhysts från tillfälliga boplatser eller vid extrem kyla kommer att upprättas.

Helldén, Lindhagen och Luhr nya borgarråd för MP

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-10-20 14:28 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Daniel Helldén, Åsa Lindhagen och Katarina Luhr har valts till miljöpartiets tre stycken borgarråd. Valet har skett genom en omröstning på Internet där alla medlemmar har haft rösträtt. Valet till miljöborgarråd blev klart under söndagen och Helldén och Lindhagenvaldes tidigare till trafikborgarråd respektive socialborgarråd då de inte hadenågra motkandidater.

MP satsar 1 miljard på klimatet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-09-05 07:53 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Klimatproblemen är en av Stockholms största utmaningar. I omställningen av vår stad måsteutsläppen från uppvärmning och trafik minska och andelen förnybar energi öka. Staden måste dessutom ha god beredskap för konsekvenserna av klimatförändringarna som vi nu ser i form av bland annat extrema skyfall. Därför satsar Miljöpartiet en miljard kronor på klimatet. Åsa Lindhagen, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad, kommer att debattera klimatet mot de andra politiska partierna på Sjöstadens klimatdag den 6 september.

Alliansen missar att hbt-certifiera mer än hälften av ungdomsmottagningarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-07-31 12:35 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

En bred majoritet av de politiska partierna är idag eniga om att det behövs satsningar för att förbättra bemötandet av hbtq-personer i stadens verksamheter. En mycket viktig del i detta är hbt-certifiering av Stockholms ungdomsmottagningar. Unga hbtq-personer har idag en sämre hälsa än andra unga och är överrepresenterade när det gäller både försök till självmord och riskbruk av alkohol och tobak. Unga hbtq-personer löper också större risk att bli utsatta för våld i och utanför hemmet. Bemötandet på exempelvis en ungdomsmottagning är således mycket viktigt.

MP:s valmanifest: ett grönt, jämställt och jämlikt Stockholm

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-06-04 08:41 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag presenterade Miljöpartiet i Stockholms stad sitt valmanifest inför kommunvalet i september. Miljöpartiet går till val med en vision om ett grönt, jämställt och jämlikt Stockholm.

Mp presenterar 50 konkreta förslag för ytterstaden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-05-08 12:16 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag presenter Miljöpartiet i Stockholms stad sin rapport "Ett Stockholm som håller ihop". Rapporten sammanfattar Miljöpartiets perspektiv på stadens utmaningar och potential samt våra viktigaste politiska förslag för att Stockholm ska gå från en delad stad till en stad som håller ihop. I rapporten presenteras över 50 konkreta förslag som Miljöpartiet vill genomföra för att skapa förändring.