Temadiskussioner om Eskilstunas översiktsplan 2030

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-09-09 07:40 CEST - Eskilstuna kommun

Mellan den 9 och 19 september pågår rundabordssamtal på Fristadstorgets scen om kommunens översiktsplan 2030. Det kommer bli flera olika temadiskussioner med bland annat politiker, tjänstepersoner och näringsidkare.

Invånardialog inför ny översiktsplan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-25 11:26 CEST - Kalmar kommun

I den första fasen av arbetet med en ny översiktsplan vill vi veta vad Kalmar kommuns invånare tycker. Därför bjuder vi in till en tidig dialog under sommaren 2019.

Ny webbplats för stadsutvecklingen och digital översiktsplan visar vägen till framtidens Eskilstuna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-06-11 12:00 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna växer. Nu är vi drygt 105 000 invånare. Fler bosätter sig i kommunen och vi behöver bygga bostäder och andra lokaler för att möta en växande befolkning. Översiktsplanen för Eskilstuna tar grepp om helheten och den önskade utvecklingen på längre sikt. Nu har Eskilstunaborna möjlighet att tycka till om förslaget till reviderad översiktsplan för Eskilstuna 2030.

Kommunens förslag på ny översiktsplan ställs ut – uppmanar medborgarna att tycka till!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-03-16 08:00 CET - Timrå kommun

Timrå kommuns förslag till ny översiktsplan med sikte mot 2035 innebär bland annat att nya områden i tätorterna för minst 900 bostäder pekas ut. Kommunen vill fortsätta att stärka företagsklimatet och redovisar därför förslag på sju nya näringslivsområden, bland annat ett vid Midlanda. I planen redovisas också flera områden för boende i strandnära lägen. Nu uppmanar kommunen medborgarna att tycka till om förslaget.

Stort engagemang för kommunens förslag till översiktsplan

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-06 05:00 CET - Timrå kommun

Samrådstiden är över för förslaget till ny översiktsplan och nu inleder kommunen ett arbete med att upprätta en samrådsredogörelse där inkomna synpunkter ska värderas och bedömas.

900 bostäder i Timrå – förslag till ny översiktsplan för tillväxt och attraktivt boende 2035

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-25 13:00 CET - Timrå kommun

Timrå kommuns förslag till ny översiktsplan med sikte mot 2035 innebär bland annat nya områden i tätorterna för minst 900 bostäder. Kommunen vill också fortsätta att stärka företagsklimatet och redovisar därför förslag på två nya större näringslivsområden, ett vid Stordalen och ett vid Midlanda.

Eskilstuna växer – hur vill vi att vår stad ska se ut?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2011-05-06 08:30 CEST - Eskilstuna kommun

Media inbjuds till Näringsrik frukost den 10 maj som kommer att handla om Eskilstunas styrkor och svagheter, möjligheter och utmaningar och framtida planer för staden och kommunen.