Så planerar Migrationsverket att ställa om under 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-11-09 15:50 CET - Migrationsverket

Nu tar Migrationsverket nästa steg i omställningen till en minskad organisation. Det innebär ett förslag om inriktning för asyl- och tillståndsprövningen under nästa år. – Hela myndigheten påverkas och det är viktigt att alla delar går i takt, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Snabbare besked till blivande studenter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-18 14:55 CEST - Migrationsverket

I början av 2017 väntade ovanligt många studenter på besked från Migrationsverket. Trots det lyckades verket i princip ge alla sökande besked före starten av höstterminen. Dessutom har antalet äldre ärenden som väntar på handläggning minskat.

Region Väst samlar återvändandearbetet till Göteborg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-04 11:51 CEST - Migrationsverket

Som en del i Migrationsverkets anpassning till det ekonomiska läget koncentrerar nu Region Väst resurserna för återvändande till Göteborg. Tidigare har arbetet med att handlägga och träffa människor med beslut om återvändande varit spritt över regionen.

Täby kommun tar över asylboende successivt från och med maj

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-05-02 10:16 CEST - Migrationsverket

Nyanlända i Täby kommun kommer från och med maj att kunna flytta in på asylboendet på Kemistvägen 30, tidigare Täby Park Hotell. Det står klart sedan Täby kommun och Migrationsverket nått en överenskommelse om att lediga platser hyrs ut till kommunen.

Första medicinska åldersbedömningen snart klar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-31 08:15 CEST - Migrationsverket

Migrationsverket anpassar verksamheten i region Väst

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-03-14 12:47 CET - Migrationsverket

I region Väst, liksom i övriga regioner, minskar behovet av antal årsarbetare* inom mottagningen. Under hösten 2017 behöver antalet minska med cirka 75 årsarbetare från dagens cirka 400 årsarbetare. Den övergripande målsättningen är att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns hos befintliga medarbetare så långt som det är möjligt.

Migrationsverket inleder återgång till mindre organisation

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-01-19 14:21 CET - Migrationsverket

När det gäller anpassningen av mottagningsverksamheten efter antalet asylsökande berörs i ett första skede cirka 300 medarbetare i region Mitt. Planering pågår vad gäller verkets andra fem regioner. Att region Mitt påverkas först beror på att det i regionen finns förhållandevis många boenden för asyl­sökande.

Högsta antalet asylbeslut hittills

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-01-01 12:01 CET - Migrationsverket

Ingen ökning av asylsökande under hösten

Så hanteras turkiska asylansökningar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-01 09:44 CET - Migrationsverket

Mot bakgrund av felaktiga uppgifter i media klargör Migrationsverket vad beslutet om att frysa vissa turkiska asylansökningar innebär.

Migrationsverket bestrider krav angående Ocean Gala

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-11-25 15:41 CET - Migrationsverket

Idag lämnades Migrationsverkets svar på Floating Accommodation Sweden ABs stämningsansökan in till Norrköpings tingsrätt. I svaromålet bestrider Migrationsverket Floating Accommodation Sweden ABs samtliga yrkanden.