Stockholms stad kommer att utdöma viten mot entreprenörer inom snöröjning och halkbekämpning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-02-11 08:05 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Trafikkontorets uppföljning av snöröjning och sandning har visat att det finns entreprenörer som inte fullföljt sitt uppdrag fullt ut. I vissa fall gällande halkbekämpningen kommer det att vara aktuellt med utebliven ersättning, och i vissa fall är det aktuellt att staden ger vite.