Arbetsförmedlingens förnyelseresa har hittills lett till få förbättringar för arbetsförmedlarna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-02-28 09:00 CET - Statskontoret

Arbetsförmedlingen bedriver sedan 2014 ett förändringsarbete som kallas förnyelseresan. Statskontoret konstaterar i en rapport att arbetet är väl motiverat och förankrat hos medarbetarna. Men arbetsförmedlarna upplever sällan att förändringsarbetet har resulterat i bättre förutsättningar att göra bedömningar och ge stöd till arbetssökande och arbetsgivare.

Arbetsförmedlingen på väg åt rätt håll, men har långt kvar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-02-29 09:00 CET - Statskontoret

Arbetsförmedlingens verksamhet är på väg åt rätt håll, men det finns fortfarande betydande behov av förbättringar. Bland annat behöver personalens kompetens och uppföljningen av verksamheten stärkas. Det visar den analys av Arbetsförmedlingens styrning och uppföljning som Statskontoret har gjort på uppdrag av regeringen.

Myndigheterna blir färre men större

Pressmeddelanden - Publicerad: 2014-06-19 09:05 CEST - Statskontoret

För lite individuellt stöd till långtidsarbetslösa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-10-31 07:59 CET - Statskontoret

Få nyanlända invandrare får sin kompetens prövad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2013-05-29 14:00 CEST - Statskontoret