Nu måste skolledarnas arbetsmiljö granskas

Press Releases - Published: 2021-02-11 09:00 CET - Sveriges Skolledarförbund

Arbetsmiljön för Sverige skolledare måste omgående granskas. Det kräver idag Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson i ett brev till Arbetsmiljöverket.

Lokalt projekt sänkte sjukskrivningarna kraftigt

Press Releases - Published: 2019-11-08 07:21 CET - Region Kronoberg

Projektet 4 Ess, där bland annat vårdcentralerna Sländan och Kungshögen i Ljungby har deltagit i, visar goda resultat.

Granskning för ett hållbart arbetsliv

Press Releases - Published: 2017-10-03 13:06 CEST - Fastigo AB

Arbetsmiljöverket inleder en stor granskning av det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser runt om i landet. Framförallt granskas arbetsplatser inom hotell, restaurang och detaljhandel under kampanjen.

Miljöpartiet kräver åtgärdsplan för att förbättra lärarnas arbetssituation

Press Releases - Published: 2013-02-22 08:46 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Arbetsbördan för lärarna i Stockholms stads skolor är orimlig. Det har gått så långt att Arbetsmiljöverket nu meddelar att de hotar Stockholms stad med vite på två miljoner kronor om staden inte genomför åtgärder för att minska lärarnas arbetsbelastning.