Tre månader för att åtgärda brister hos Balderkliniken i Åmål

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-12-20 15:28 CET - Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen har genomfört en fördjupad granskning av verksamheten vid Balderkliniken i Åmål. Granskningen visar på stora brister och att vårdcentralen i flera delar inte lever upp till de krav som ställs i Krav- och Kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral. Det finns även brister vad gäller medicinsk kvalitet och kompetens. Även en genomgång av ett stort antal journaler visar på stora brister. Vid torsdagens sammanträde fick nämnden information om granskningen.