Byggnadsvårdens konvent 2017 i Mariestad – hantverk, hållbarhet och Ulla Skoog

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-08-24 08:47 CEST - VGR Kulturutveckling

I år går Byggnadsvårdens konvent av stapeln för tredje gången. Den 27 september är ingen mindre än Ulla Skoog med och inviger det välbesökta arrangemanget i Mariestad, som är det största i Norden i sitt slag. Under konventets fyra dagar står närmare hundra programpunkter på schemat, som även innehåller ett stort branschmingel, utnämningen av Årets byggnadsvårdare och en helt ny byggnadsvårdsmässa. 

Seminarium i Almedalen om klimatförändringens konsekvenser: Ska vi skydda eller överge vår bebyggelse?

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-06-30 11:00 CEST - Statens geotekniska institut

Det byggs som aldrig förr och samtidigt skapar klimatförändringen med stigande havsnivå nya förutsättningar för att bygga på marken. Hur länge kan vi bo och bygga på kustnära mark som visar på stora risker i ett föränderligt klimat? Det är frågor som diskuteras med miljöminister Karolina Skog vid ett SGI-seminarium i Almedalen.

Möjligt att sänka byggkostnader med hjälp av geotekniskt verktyg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-12-07 13:59 CET - Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut, SGI, har tagit fram ett GIS-verktyg för beräkning av byggkostnader. Verktyget är till för att beräkna och därigenom också kunna sänka kostnader för grundförstärkning av hus och konstbyggnader, schaktnings- och fyllningsarbeten. Det blir också möjligt att visa åtgärder för att sanera förorenade områden eller anpassa bebyggelsen till klimatförändringen.

Nya bostäder i Munktellstaden - Detaljplanen för kvarteret Nithammaren 8 godkänd av stadsbyggnadsnämnden

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-12 13:30 CEST - Eskilstuna kommun

Det behövs fler bostäder i Eskilstuna och just nu pågår planuppdrag för 2500 nya bostäder. Det råder fortsatt stort tryck på förhandsbesked och bygglovsansökningar.

Passivhuscentrum kan bli nationellt centrum för hållbart byggande

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-19 15:00 CEST - Västra Götalandsregionen

Regeringen tar initiativ till ett nationellt informationscentrum för hållbart byggande.Det berättade bostadsminister Peter Eriksson (MP) under sitt besök på Passivhus Centrum Västra Götaland i Alingsås.-Arbetet här har inspirerat oss, säger han.

Åtta av tio kommunpolitiker vill öka byggtakten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-03-30 08:13 CEST - Fastigo AB

Hela åtta av tio svenska kommunpolitiker, 78 procent, tycker att byggtakten i deras kommun är för låg i dag. Nästan hälften vill också att deras kommun även ska arbeta mer med att skapa nya bostäder inom det befintliga beståndet. Det visar en ny undersökning från Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

Nytt geokalkylverktyg gör markbyggandet i Sverige effektivare och billigare

Pressmeddelanden - Publicerad: 2015-06-04 14:30 CEST - Statens geotekniska institut

Statens geotekniska institut, SGI, har utvecklat ett digitalt geokalkylverktyg för att effektivisera och förbilliga markbyggandet i Sverige genom att bygga på rätt plats. Systemet ska möjliggöra planering och kostnadsbedömning som kopplas till BIM, byggnadsinformationsmodellering.

MP vill bygga 15 000 bostäder i Stockholms stad

Pressmeddelanden - Publicerad: 2010-09-01 08:41 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet i Stockholms stad vill bygga minst 15 000 nya bostäder under kommande mandatperiod (2011-2014). Det är samma ambitionsnivå i antal som samtliga partier presenterat för samma period. Skillnaden mellan olika partier ligger i vad som ska byggas och var.