Kunskapslyft genom konkreta handböcker

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-04-20 14:34 CEST - Verbum AB

Verksamhetsnära, konkret och användbart. De tre orden har varit vägledande när Verbum arbetat fram en serie handböcker inom området organisation och ledarskap. Målet är att bidra till ett kunskapslyft för både individer, grupper och verksamheter i Svenska kyrkan.