Eskilstunas gymnasieskola förlänger distansundervisningen

Press Releases - Published: 2021-01-18 14:00 CET - Eskilstuna kommun

Kommunala gymnasieskolan förlänger sin distansundervisning till och med sportlovet.

Nu startar vaccinationen i Eskilstuna

Press Releases - Published: 2020-12-29 15:56 CET - Eskilstuna kommun

Onsdag den 30 december påbörjas vaccination mot Covid-19 på kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre. 1 400 personer kommer ha möjlighet att vaccineras i första omgången varav cirka 700 är de boende och 400 är personal inom verksamheten.

Västra Götalandsregionen hjälper den västsvenska besöksnäringen att kompetensutveckla och behålla anställda

Press Releases - Published: 2020-12-18 12:59 CET - Västra Götalandsregionen

Som ett sätt att hjälpa den västsvenska besöksnäringen genom pandemin startar Turistrådet Västsverige den 19 januari en nio veckor webbaserad deltidsutbildning där deltagarna får 70% av lönekostnaderna finansierade under utbildningstiden. Utbildningen ska bidra till att företagen utvecklas och förbereda dem för tiden efter pandemin.

Samordnad varudistribution – en genväg till bättre lagerhållning i pandemin

Press Releases - Published: 2020-12-11 07:01 CET - Energikontor Sydost

Samordnad varudistribution har hjälpt flera kommuner att klara varuförsörjningen under coronapandemin. Samlastningen har varit ett stöd för kommunerna i att bygga upp och hålla lager av sjukvårds- och skyddsutrustning under krisen. Det visar en ny rapport från Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution.

Ny funktion ska kartlägga smittspridningen i Eskilstuna kommuns verksamheter

Press Releases - Published: 2020-12-07 11:18 CET - Eskilstuna kommun

Ansvaret att ta reda på vilka verksamheter i kommunen som drabbats av covid-19 har varit en tung belastning för chefer under året. För att avlasta cheferna och för att minska smittspridningen inrättar nu Eskilstuna kommun en funktion som ska kartlägga smittspridningen.

Covid-19: Förändringar och läget i Eskilstuna kommun v 49

Press Releases - Published: 2020-12-03 16:39 CET - Eskilstuna kommun

Läget inom vård- och omsorgsverksamheterna är stabilt. Gymnasieskolorna utökar sin fjärr- och distansundervisning. Eskilstuna kommun följer utvecklingen och gör kontinuerligt förändringar i den kommunala verksamheten för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Förändringar och läget i Eskilstuna kommun med anledning av covid-19

Press Releases - Published: 2020-11-27 10:26 CET - Eskilstuna kommun

Smittspridning ökar fortfarande i länet och kommunen. De lokala restriktionerna 5–26 november är förlängda till 13 december. Eskilstuna kommun följer utvecklingen och gör kontinuerligt förändringar i den kommunala verksamheten för att minska smittspridning.

Eskilstuna kommuns julgåva till medarbetare stöttar det lokala näringslivet

Press Releases - Published: 2020-11-26 08:51 CET - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun tackar sina medarbetare med en julgåva i form av ett presentkort. Det kan användas hos lokala handlare, restauranger och andra näringsidkare i Eskilstuna, företag som drabbats hårt av coronapandemin.

Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för individuell vård och behandling

Press Releases - Published: 2020-11-24 09:47 CET - Inspektionen för vård och omsorg

IVO konstaterar allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin. IVO gör bedömningen att ingen av regionerna har tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling.

D-vitamin är effektivt mot covid-19 – forskningen visar mycket goda resultat!

Press Releases - Published: 2020-11-20 11:36 CET - Nordic Nutrition Council

D-vitamin påverkar immunförsvaret, särskilt när det gäller skydd mot infektioner. För låga nivåer i blodet har kopplats till flera olika hälsobesvär. Forskning tyder också på att tillräckliga D-vitaminnivåer ger immunförsvaret mer kraft att förhindra infektioner i luftvägarna, som influensa och bronkit.