Nu startar vaccinationen i Eskilstuna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-12-29 15:56 CET - Eskilstuna kommun

Onsdag den 30 december påbörjas vaccination mot Covid-19 på kommunens vård- och omsorgsboenden för äldre. 1 400 personer kommer ha möjlighet att vaccineras i första omgången varav cirka 700 är de boende och 400 är personal inom verksamheten.

Västra Götalandsregionen hjälper den västsvenska besöksnäringen att kompetensutveckla och behålla anställda

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-12-18 12:59 CET - Västra Götalandsregionen

Som ett sätt att hjälpa den västsvenska besöksnäringen genom pandemin startar Turistrådet Västsverige den 19 januari en nio veckor webbaserad deltidsutbildning där deltagarna får 70% av lönekostnaderna finansierade under utbildningstiden. Utbildningen ska bidra till att företagen utvecklas och förbereda dem för tiden efter pandemin.

Samordnad varudistribution – en genväg till bättre lagerhållning i pandemin

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-12-11 07:01 CET - Energikontor Sydost

Samordnad varudistribution har hjälpt flera kommuner att klara varuförsörjningen under coronapandemin. Samlastningen har varit ett stöd för kommunerna i att bygga upp och hålla lager av sjukvårds- och skyddsutrustning under krisen. Det visar en ny rapport från Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution.

Ny funktion ska kartlägga smittspridningen i Eskilstuna kommuns verksamheter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-12-07 11:18 CET - Eskilstuna kommun

Ansvaret att ta reda på vilka verksamheter i kommunen som drabbats av covid-19 har varit en tung belastning för chefer under året. För att avlasta cheferna och för att minska smittspridningen inrättar nu Eskilstuna kommun en funktion som ska kartlägga smittspridningen.

Covid-19: Förändringar och läget i Eskilstuna kommun v 49

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-12-03 16:39 CET - Eskilstuna kommun

Läget inom vård- och omsorgsverksamheterna är stabilt. Gymnasieskolorna utökar sin fjärr- och distansundervisning. Eskilstuna kommun följer utvecklingen och gör kontinuerligt förändringar i den kommunala verksamheten för att bromsa smittspridningen av covid-19.

Förändringar och läget i Eskilstuna kommun med anledning av covid-19

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-27 10:26 CET - Eskilstuna kommun

Smittspridning ökar fortfarande i länet och kommunen. De lokala restriktionerna 5–26 november är förlängda till 13 december. Eskilstuna kommun följer utvecklingen och gör kontinuerligt förändringar i den kommunala verksamheten för att minska smittspridning.

Eskilstuna kommuns julgåva till medarbetare stöttar det lokala näringslivet

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-26 08:51 CET - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun tackar sina medarbetare med en julgåva i form av ett presentkort. Det kan användas hos lokala handlare, restauranger och andra näringsidkare i Eskilstuna, företag som drabbats hårt av coronapandemin.

Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för individuell vård och behandling

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-24 09:47 CET - Inspektionen för vård och omsorg

IVO konstaterar allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin. IVO gör bedömningen att ingen av regionerna har tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling.

D-vitamin är effektivt mot covid-19 – forskningen visar mycket goda resultat!

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-20 11:36 CET - Nordic Nutrition Council

D-vitamin påverkar immunförsvaret, särskilt när det gäller skydd mot infektioner. För låga nivåer i blodet har kopplats till flera olika hälsobesvär. Forskning tyder också på att tillräckliga D-vitaminnivåer ger immunförsvaret mer kraft att förhindra infektioner i luftvägarna, som influensa och bronkit.

Flöjtvägens förskola i Eskilstuna stänger på grund av personalbrist

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-11-16 15:54 CET - Eskilstuna kommun

På grund av personalbrist stänger Flöjtvägens förskola från och med 17 november. Beslutet togs av förskolenämndens ordförande 16 november 2020 utifrån att flera av personalen testats positivt för covid-19 och det inte går att bedriva verksamheten med kvarvarande personalstyrka.