Snabb digital utveckling för Folktandvården under 2020

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-02-03 17:03 CET - Folktandvården Västra Götaland

Den 3 februari presenterade Folktandvården Västra Götaland sin årsredovisning för 2020 i tandvårdsstyrelsen. Trots coronapandemin har Folktandvården lyckats hålla öppet under hela perioden. – Detta har varit möjligt tack vare en snabb omställning till digitala verktyg och ett stort fokus på att skapa en trygg miljö – både för medarbetare och för patienter, säger Linnea Wall (S), vice ordförande i tandvårdsstyrelsen.

Folktandvården satsar på digitala verktyg

Pressmeddelanden - Publicerad: 2020-12-16 17:52 CET - Folktandvården Västra Götaland

Den 16 december fattade tandvårdsstyrelsen beslut om investeringsplan 2021. Folktandvården fortsätter att satsa på digitala verktyg såsom digitala intraorala skannrar, distanskonsultation och 3D-skrivare.

God tillgänglighet för de med störst behov

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-01-30 17:33 CET - Folktandvården Västra Götaland

Folktandvården Västra Götaland har stabil ekonomi och når många av målen för 2018. Den största utmaningen är som tidigare att bemanna alla kliniker. Trots det klarar Folktandvården sina uppdrag och har mycket god tillgänglighet för prioriterade patientgrupper.

Samarbete för bättre munhälsa

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-11-28 16:20 CET - Folktandvården Västra Götaland

Idag tog tandvårdsstyrelsen beslut om Folktandvårdens affärsplan 2019. Fortsatt digital utveckling, konsultationer via videolänk och samarbeten i den nära vården är några av de områden som prioriteras kommande år.

Specialist via videolänk – ett sätt att öka tillgängligheten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-26 15:45 CEST - Folktandvården Västra Götaland

Efterfrågan på tandvård har ökat samtidigt som det utbildas för fåtandhygienister och tandsköterskor i Västra Götaland. För att förbättra tillgänglighetenarbetar Folktandvården bland annat med konsultationer på distans och ökadsamverkan.