Resultat av drogvaneundersökningen 2019

Pressmeddelanden - Publicerad: 2019-10-02 10:00 CEST - Timrå kommun

Timrå kommun har, för sjätte året i rad, genomfört en drogvaneundersökning bland ungdomar i årskurs 7-9. Ur ett alkohol- och drogperspektiv är årets resultat positivt. Det som sticker ut i undersökningen är att årskurs 7 inte har uppgivit något dagligt tobaksanvändande.

Resultat av drogvaneundersökningen 2018

Pressmeddelanden - Publicerad: 2018-09-19 06:30 CEST - Timrå kommun

Ungdomar i Timrå uppger att de dricker och röker allt mindre. Det visar årets drogvaneundersökning bland kommunens ungdomar i årskurs 7-9.

Ökad tobaks- och alkoholkonsumtion bland ungdomar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2017-10-20 06:30 CEST - Timrå kommun

Resultatet från årets drogvaneundersökning visar på nya utmaningar för kommunens trygghets- och hälsofrämjande aktörer.

Timrå följer rikstrenden - resultaten från drogvaneundersökningen 2016

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-10-26 05:00 CEST - Timrå kommun

Nu är den årliga drogvaneundersökningen genomförd och analyserad. Resultaten visar på att våra högstadieelever följer de nationella trenderna men vi kan se en annan utveckling: – Vi är otroligt glada när vi upptäcker att Timråföräldrarna har en restriktivare attityd till tobak och alkohol för deras barn, säger Mikael Öst, rektor, Arenaskolan.

Drogvaneenkät besvarad av högstadieelever i Timrå

Pressmeddelanden - Publicerad: 2016-09-02 05:30 CEST - Timrå kommun

Den 31 augusti och 1 september besvarade Timrås högstadieelever frågor om alkohol-, drog- och tobaksvanor som ett led i kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete.