Lindström (MED) fick rätt - Göteborgs symbolpolitik rivs upp av Förvaltningsrätten

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-03 06:00 CET - Medborgerlig Samling

Emanuel Lindström, distriktsordförande för Medborgerlig Samling Väst, begärde förra året laglighetsprövning när kommunfullmäktige i Göteborgs kommun beslöt att Göteborg skulle ansluta sig till ICAN Cities Appeal - en internationell kampanj mot kärnvapen. Förvaltningsrätten ger nu Lindström rätt, och Göteborg tvingas riva upp sitt beslut. Enligt Kommunallagen ska kommuner inte ägna sig åt utrikes- eller säkerhetspolitik.