Trygghetsarbetet prioriteras i Eskilstuna kommuns och polisens gemensamma medborgarlöfte

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-31 14:30 CEST - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun och Polismyndigheten samverkar för att förebygga brott och öka tryggheten i Eskilstuna. Årets medborgarlöfte fokuserar på trygghet.

Förlängd hybridundervisning för årskurs 7–9 i Eskilstuna kommun

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-29 15:14 CEST - Eskilstuna kommun

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mona Kanaan (S) beslutade i dag att hybridundervisningen för årskurs 7–9 ska fortsätta till och med den 7 maj.

Fortsatt fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan i Eskilstuna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-29 13:30 CEST - Eskilstuna kommun

Skolchefen för kommunala gymnasieskolan har i dag efter samråd med smittskyddsläkaren på Region Sörmland beslutat att fortsätta med fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan fram till och med vecka 16.

Fröslundaskolans elever har bäst studiero i Eskilstuna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-24 13:00 CET - Eskilstuna kommun

Årets elevenkät visar att Fröslundaskolans elever känner sig trygga och delaktiga på skolan. De känner också att de behandlas med respekt och upplever störst studiero av samtliga kommunala grundskolor. Enkäten visar att skolans arbete med undervisningsklimatet har gett resultat.

Ny företagsinvestering på 2,5 miljarder kronor i Eskilstuna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-24 09:26 CET - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun och Eskilstuna Logistik och Etablering AB bjuder in media till en pressträff för att presentera ytterligare en stor internationell etablering i Eskilstuna.

Eskilstuna kommunkoncern ställer sociala krav vid upphandlingar

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-23 08:30 CET - Eskilstuna kommun

I syfte att skapa möjligheter och för att underlätta för invånare att nå egen försörjning ställer nu Eskilstuna kommunkoncern sociala krav i sina upphandlingar.

Nya idrottsplatser för eleverna på Rekarne och Rinman

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-19 08:00 CET - Eskilstuna kommun

Till hösten får eleverna på Rekarne- och Rinmangymnasiet nya utemiljöer till sina idrottslektioner. Ytorna kommer vara öppna för allmänheten när skolorna inte har lektioner.

Rekarnegymnasiet i Eskilstuna får hockeyprofil

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-18 10:40 CET - Eskilstuna kommun

Svenska Ishockeyförbundet godkände i veckan Rekarnegymnasiet — i samarbete med Linden Hockey — som en verksamhet med rekommenderad lokal hockeyprofil, LIP. Det innebär att elever som studerar på Rekarnegymnasiet under skoltid kan träna och utveckla sig inom ishockey med tränare från Linden Hockey.

Långsiktigt och prioriterat jämställdhetsarbetet i Eskilstuna kommunkoncern

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-17 14:00 CET - Eskilstuna kommun

Under tre års tid har Eskilstuna kommunkoncerns samtliga förvaltningar och bolag jobbat med olika utmaningar inom projektet Modellförvaltningar och -bolag inom jämställdhet. Nu tar projektet avstamp i en resultatkonferens där alla får ta del av varandras erfarenheter. Media inbjuds att närvara.

Myndigheter arbetar tillsammans mot välfärdsbrott

Pressmeddelanden - Publicerad: 2021-03-17 10:00 CET - Eskilstuna kommun

I Eskilstuna ska nu ett antal myndigheter börja jobba strukturerat för att motverka och stävja systematiska och organiserade välfärdsbrott.