Fortsatt hög personalbrist i Eskilstuna kommun som välkomnar nya karantänregler

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-01-20 17:07 CET - Eskilstuna kommun

Fortsatt ökande frånvaro inom Eskilstuna kommun på grund av covid-19, VAB och karantän. Under torsdagen presenterade Folkhälsomyndigheten nya karantänsregler som kan bidra till snabbare återgång till arbete.

Eskilstuna kommun skapar fler feriepraktikplatser i ny stor satsning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-01-20 09:44 CET - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun genomför nu en stor satsning på feriepraktik som nästan dubblar antalet feriepraktikplatser; från 600 till 1000. Samtidigt sker en justering av vilka som erbjuds ferieplats.

Fokus på unga och förebyggande insatser i kommunens och polisens gemensamma medborgarlöfte

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-01-18 16:30 CET - Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun och Polismyndigheten samverkar för att förebygga brott och öka tryggheten i Eskilstuna. Årets medborgarlöfte sträcker sig över två år och fokuserar på förebyggande insatser och samverkan för att minska missbruk av narkotika bland unga människor.

Den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna ställer om till fjärr- och distansundervisning

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-01-18 15:30 CET - Eskilstuna kommun

Ordförande för gymnasienämnden har under tisdagen fattat beslut om att ställa om till fjärr- och distansundervisningen för elever på den kommunala gymnasieskolan. Beslutet gäller från och med 19 januari 2022 och som längst till den 28 januari.

Eskilstuna kommun höjer beredskapen ytterligare på grund av personalbrist

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-01-17 16:18 CET - Eskilstuna kommun

Smittspridningen av covid-19 ökar. På måndag eftermiddag togs beslut om att stänga fler förskolor i Eskilstuna. Samtidigt ökar sjukfrånvaron inom kommunens måltidsverksamhet som förser förskola, skola och äldreomsorg med mat. Nu höjs beredskapen ytterligare inom Eskilstuna kommun.

Fler förskolor i Eskilstuna stänger på grund av personalbrist

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-01-17 10:24 CET - Eskilstuna kommun

På grund av personalbrist stänger Lagrådsgatans, Gustavsborgsvägens och Edlingevägens förskolor tillfälligt. Beslut har fattats av förskolenämndens ordförande på måndag förmiddag.

Planer på nya bostäder i Skogsängen i Eskilstuna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-01-14 10:33 CET - Eskilstuna kommun

En ny detaljplan håller på att tas fram för att bygga nya bostäder längs Vasavägen, Stenkvistavägen och Kälkbacksvägen samt att bygga ut Kälkbacksvägens förskola. Syftet är att skapa förutsättningar för en levande och attraktiv stadsdel för såväl boende som besökare i Skogsängen. Nu ska förslaget ut på samråd.

Snabbt stigande sjukfrånvaro i Eskilstuna kommuns verksamheter

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-01-13 16:35 CET - Eskilstuna kommun

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt liksom sjukfrånvaron inom Eskilstuna kommun. Kommunen har nu höjt beredskapen och aktiverat den centrala krisledningen.

Eskilstunas kommunala gymnasieskola ställer om — till digitalt öppet hus

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-01-12 14:11 CET - Eskilstuna kommun

Efter dialog med Region Sörmlands smittskydd har tillförordnad skolchef för gymnasieskolan beslutat att den kommunala gymnasieskolan ska ställa om till digitalt öppet hus.

Snabbtest införs för ovaccinerade medarbetare inom vissa verksamheter på barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna

Pressmeddelanden - Publicerad: 2022-01-10 16:24 CET - Eskilstuna kommun

Tuna skolområde på grundskolan och den anpassade avdelningen Stjärnan på Odlarens förskola samt gymnasiesärskolan kommer införa snabbtest för covid-19 bland sina medarbetare. Många barn och elever i de här verksamheterna är extra sköra och riskerar att bli svårt sjuka om de smittas av covid-19.